eReport.sk
Sídlo Protimonopolného úradu v Bratislave. Foto: wikipedia

Protimonopolný úrad uložil miliónovú pokutu za kartelovú dohodu v oblasti energetiky

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR dňa 11. septembra vydal rozhodnutie, ktorým uložil štyrom podnikateľom v oblasti energetiky pokuty v celkovej výške 7.233.751 eur. Pokuta je za uzatvorenie kartelovej dohody. Tá je porušením zákona o ochrane hospodárskej súťaže. PMÚ zároveň uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní trom z dotknutých podnikateľov na tri roky a jednému podnikateľovi na jeden rok. Úrad o tom informoval v piatok na svojej webovej stránke.

„PMÚ začal prešetrovanie na základe podnetu od Nadácie Zastavme korupciu pre podozrenie na možné protisúťažné konanie podnikateľov spočívajúce v koordinácii ich postupu pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania. Toto verejné obstarávanie vyhlásila Slovenská elektrizačná prenosová sústava. A jeho predmetom bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky elektrického zariadenia,“ uviedol úrad.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Špičková nemocnica si zaslúži lepšie vedenie
  2. HLAS je pripravený.

Voči dvom podnikateľom konanie zastavil

Na základe výsledkov prešetrovania začal PMÚ správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž.

„PMÚ získal v správnom konaní informácie a podklady, na základe ktorých dospel k záveru, že štyria podnikatelia svoj postup v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže koordinovali. Voči ostatným dvom podnikateľom konanie zastavil. Keďže sa nepreukázalo, že porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže,“ dodal úrad.

Možnosť využiť Program zhovievavosti

V tejto súvislosti PMÚ upozornil na možnosť využívania tzv. programu zhovievavosti. Tento program úradu umožňuje, aby účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž buď neuložil žiadnu pokutu, ak ako prvý predloží dôkazy o porušení zákona, alebo znížil pokutu do výšky 50 %. Nastane tak v prípade, ak predloží dôkazy predstavujúce pridanú hodnotu k dôkazom, ktoré PMÚ už má k dispozícii. „Zároveň v prípadoch využitia programu zhovievavosti PMÚ účastníkovi zakázanej dohody automaticky neuloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,“ dodal úrad.

Ďalšou možnosťou, ako znížiť pokutu, je tzv. urovnanie. „Ide o prípady, keď podnikateľ nemá žiadne nové dôkazy o dohode, ktorej bol účastníkom. Ale prizná svoju účasť na porušení zákona a prevezme zodpovednosť za takúto účasť. Podnikateľovi, ktorý sa urovná, PMÚ uloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok. A zníži pokutu až o 50 %, respektíve o 30 % (pri karteloch a zneužitiach dominantného postavenia),“ upozornil PMÚ.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Protimonopolný úrad uložil miliónovú pokutu za kartelovú dohodu v oblasti energetiky

Odoberať
Upozorniť na
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Najnovšie