eReport.sk
fotka uprednostňujúca rodiny s deťmi, zdroh: sme.sk

Parkovacie miesta pre rodiny s deťmi – povinnosť či ohľaduplnosť?

Čo hovorí zákon na parkovacie miesta pre rodiny s deťmi? Kde sa s nimi môžete stretnúť? Kontroluje sa, kto ich skutočne využíva?  

Pri niektorých obchodných centrách a supermarketoch môžete vidieť vyhradené parkovacie miesta pre rodiny s deťmi. Zvyčajne sú širšie a umiestnené blízko ku vchodu. Zohľadňujú priestor, ktorý rodiny s deťmi pri nastupovaní a vystupovaní potrebujú – napríklad kvôli umiestneniu dieťatka do autosedačky. Tiež je bezpečnejšie, ak rodiny s deťmi nejdú pešo parkoviskom. Znižuje sa tak riziko možných kolízií. Často však na týchto miestach parkujú vodiči s väčšími vozidlami alebo jednoducho tí, ktorí to nechcú mať do obchodu ďaleko. Je to však správne?    

Čo na to zákon?


„Vyznačované parkovania pre rodiny s deťmi pri obchodných centrách nemá oporu v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ani vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov, nakoľko použité symboly nie sú obsiahnuté v sústave dopravných značiek a v sústave symbolov uvedených v prílohách tejto vyhlášky,“
povedala pplk. PaedDr. Zuzana Hrabovská, z odboru komunikácie a prevencie, Prezídia PZ.  Kde teda nie je zákon, tam nie je možná ani kontrola. „Vzhľadom k uvedenému, a to že vyznačené parkoviská pre rodiny s deťmi nemajú oporu v právnych normách, v súlade so zásadou zákonnosti, čo znamená že na nezákonnosti nie je možné vyžadovať zákonnosť, kontrola a vyžadovanie dodržiavania vyznačených parkovacích miest by nemal byť vykonávaná,“ znie stanovisko polície.

Ohľaduplnosť ako osobná norma 


Vytvorenie parkovacích miest pre rodiny s deťmi je dobrou vôľou obchodných centier vyjsť v ústrety tejto skupine zákazníkov a vziať do úvahy ich špecifické potreby. Označenie týchto miest má informatívny, odporúčací charakter – nie právne záväzný. To znamená, že z právneho pohľadu môže na nich zaparkovať hocikto, bez toho že by bol kontrolovaný, napomínaný či potrestaný. Ak však máme akési morálne hodnoty a to najmä ohľaduplnosť, mali by ste ponechať tieto miesta pre tých, komu sú určené. Pomôže to zvýšiť bezpečnosť pohybu po parkoviskách a v neposlednom rade to rodinám s deťmi zjednoduší nakupovanie.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Parkovacie miesta pre rodiny s deťmi – povinnosť či ohľaduplnosť?

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre
File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php