eReport.sk
Minister školstva Daniel Bútora, vpravo. Foto: tasr

Minister školstva Bútora: Nový štátny vzdelávací program je realitou! Zlepšia sa výsledky žiakov?

Nový štátny vzdelávací program (ŠVP) sa stáva realitou a je schválený. Od septembra bude prvých 40 základných škôl vzdelávať prvákov podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa ŠVP od školského roka 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu. V utorok to potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora. Dodal, že nový ŠVP je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ešte bývalý minister školstva Ján Horecký schválil nový ŠVP, ktorý predstavuje konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa či rámcové učebné plány. Samotné výkonové a obsahové štandardy presnejšie definujú, čo majú žiaci vedieť na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov, teda tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy. Rozdelenie vzdelávania na prvom a druhom stupni ostáva nezmenené, rovnako aj deväť ročníkov.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

  1. Draxler má na Američanov otázky
  2. Kto by mal byť lídrom spojenej pravice?
  3. Višňovský naložil hokejovému zväzu

Učiť deti, nie predmety

Od požiadaviek, ktoré definujú v štandardoch, sa bude odvíjať obsah nových učebníc, celonárodné testovanie a školské vzdelávacie programy, podľa ktorých sa budú žiaci v školách učiť.

 „ŠVP dá možnosť, aby sme učili predovšetkým deti, nie predmety a obsahy. Je to rámcový dokument, dôležitá bude realita v školách, kultúra školy. Aj preto sú pre nás dôležité aplikačné kroky, ako napríklad projekt regionálnych centier podpory učiteľov,“ povedal Bútora. Oproti doteraz platným vzdelávacím štandardom sa ešte väčší dôraz kladie na opis toho, čo žiak dokáže. Na dosiahnutie dobrých výsledkov už podľa ministerstva školstva nebude stačiť, aby dieťa vedelo z učiva odpovedať, ale aby sa dokázalo k vedomostiam prepracovať a aby ich vedelo použiť v praxi.

Bude verejná konzultácia

V priebehu augusta dodatkom k novému ŠVP schvália takzvaný minimálny učebný výstup. Ten podľa rezortu školstva predstavuje základnú úroveň toho, čo má vedieť žiak na konci vzdelávacieho cyklu. Dokument sprístupnia na verejnú konzultáciu od 31. mája do 14. júna.

Slovensko tým, že schválilo nový štátny vzdelávací program pre základné školy, splnilo dôležitý míľnik plánu obnovy. „Slovenskí žiaci majú dlhodobo podpriemerné výsledky v testovaní OECD PISA v čitateľskej gramotnosti a prírodných vedách. Miernejšie zaostávame v matematike. Kurikulárna reforma patrí medzi kľúčové nástroje plánu obnovy. Tie majú potenciál tento trend zvrátiť a lepšie tak pripraviť deti na budúcnosť,“ uviedol riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií Národnej implementačnej a koordinačnej autority Peter Goliáš.

Nové nároky na pedagógov

Na vypracovaní kurikulárnej reformy pracovalo viac ako 300 expertov. Do verejných konzultácií sa zapájala aj verejnosť či učitelia. Vznikol aj žiacky poradný výbor, ktorý prispieval do procesu prípravy reformy svojimi návrhmi.

Nové učivo a spôsob učenia prídu do škôl postupne. Priebežne budú vyhodnocovať i zavedené zmeny. Na základe spätnej väzby budú od učiteľov zo zavádzajúcich škôl vznikať metodické materiály, ktoré budú podporou pre ďalšie základné školy. Riaditeľ odboru kurikula a inovácií rezortu školstva Martin Kríž poznamenal, že potrebujú sledovať, do akej miery nový dokument smeruje pedagógov k tomu, aby namiesto odovzdávania hotových vedomostí učili žiakov tieto vedomosti získavať a na základe nich samostatne myslieť a zodpovedne konať.

Od septembra sa do pilotného testovania nového ŠVP zapojí 40 základných škôl. V školskom roku 2024/2025 by sa malo pripojiť ďalších 100 škôl. Celoplošne bude nový ŠVP zavedený na všetkých školách od školského roka 2026/2027.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Minister školstva Bútora: Nový štátny vzdelávací program je realitou! Zlepšia sa výsledky žiakov?

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre
File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php