eReport.sk
Finančná hotovosť, eurobankovky.
Ilustračná snímka. Foto: tasr

Novela colného zákona mení pravidlá pre posielanie hotovosti cez hranice EÚ. Na čo sa treba pripraviť?

O posielaní väčšej finančnej hotovosti v balíku, liste alebo v batožine bez sprievodu cez hranice EÚ bude môcť finančná správa (FS) žiadať informácie a zároveň bude môcť tieto prostriedky v prípade podozrenia, že majú súvislosť so spáchaním trestného činu, aj zadržať. Hlásenie s podrobnými informáciami o odosielateľovi, príjemcovi, pôvode peňazí či o ich pravdepodobnom použití by mal odosielateľ alebo príjemca doručiť v lehote 30 dní. Vyplýva to z novely colného zákona, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.

Legislatíva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, tiež spresňuje podmienky, za akých môže colný úrad zadržať tovar dovezený na územie EÚ.

Pravidlá pre zadržanie hotovosti s novými pravidlami

“Dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu,” uviedlo v predkladacej správe Ministerstvo financií (MF) SR. Novela zároveň upravuje podrobnosti dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti a určovania ich hodnoty.

Návrh tiež spresňuje, že príslušným colným orgánom na kontrolu a prípadné pozastavenie prepustenia dovážaného výrobku do colného režimu voľný obeh je colný úrad. Zároveň ustanovuje, že colný úrad dovážaný výrobok zničí vtedy, ak tak nariadi orgán dozoru, dohľadu a kontroly.

Upraví sa aj dopredaj cigár a tabaku

Pozmeňujúcim návrhom Mariána Viskupiča (SaS) sa zároveň upravuje dopredaj cigár, ale aj tabaku. Predaj spotrebiteľského balenia cigár alebo cigariek označeného kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane veľké písmeno B, sa umožní aj po 31. máji 2021. Dôvodom je pretrvávajúca situácia súvisiaca s pandemickými opatreniami. Lehota dopredaja sa preto posúva do 31. januára 2022.

Rovnako sa umožní predaj spotrebiteľského balenia tabaku označeného kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane veľké písmeno C, aj po 31. júli 2021. Lehota dopredaja sa tak posúva do 31. januára 2022.

Ako rozhodný moment pre úhradu vybranej dane sa zároveň ustanoví kalendárny mesiac, v ktorom bola daň vybraná. Cieľom je zjednodušiť uplatňovanie osobitnej úpravy na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru podľa zákona o DPH.

Zdroj: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Novela colného zákona mení pravidlá pre posielanie hotovosti cez hranice EÚ. Na čo sa treba pripraviť?

Odoberať
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti