eReport.sk
Predseda NKÚ Karol Mitrík, foto:tasr

NKÚ považuje kontrolu ministerstva za neúčinnú. Krajniak chce viac kontrolórov

Vnútorné kontrolné mechanizmy na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sú neefektívne a neúčinné. Zhodnotil to tak Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) po ukončení kontroly v rezorte. Zamestnancom tam podľa štátnych kontrolórov chýbajú skúsenosti s nastavením systému vnútornej kontroly a rizikom je tiež nedostatok kontrolórov. Podobne je to však aj v iných štátnych inštitúciách, napríklad na ministerstve školstva. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v reakcii uviedol, že viac kontrolórov by skutočne prijal.

NKÚ upozornil, že rezort práce nemal explicitne definované tri stupne kontrolórskeho uistenia a cieleného riadenia rizík. Ide hlavne o manažérsku, riadiacu zodpovednosť, základnú finančnú kontrolu a nestranný vnútorný audit. Činnosť ministerského vnútorného auditu pritom bola kontrolórmi vyhodnotená ako nedostatočná. „Vnútorný audit nenapĺňal jeho základné zákonné poslanie, a to systematicky hodnotiť a zlepšovať riadenie rizík v rámci ministerstva. Naopak, zameriaval sa iba na overovanie dodržiavania postupov pri základnej finančnej kontrole a bežnej prevádzke,“ spresnili kontrolóri.

Vysvetlili, že z pohľadu štatutára organizácie ministra pritom ide o rozhodujúci nástroj uistenia, že inštitúcia realizuje strategické ciele, plní programové aktivity a že nástroje vnútornej kontroly vedia včas zachytiť riziká, ktoré môžu vyústiť do porušenia rozpočtových pravidiel, nedodržania zákonných povinností či trestnoprávnej zodpovednosti. Kontrolóri upozornili aj na nedostatok kontrolórov.

Výdavková časť kapitoly rezortu je spomedzi všetkých ústredných orgánov štátu za ostatné dva roky najvyššia a výdavky len na tento rok sú rozpočtované v sume 3,28 miliardy eur. Národní kontrolóri vyhodnotili systém vnútornej kontroly za nedostatočný aj preto, že na zabezpečovanie všetkých úloh vnútorného auditu sú k dispozícii len dvaja odborní zamestnanci,“ dodal NKÚ.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

NKÚ považuje kontrolu ministerstva za neúčinnú. Krajniak chce viac kontrolórov

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti