eReport.sk
Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: tasr

Nicholsonová je presvedčená, že EMA bude po novom pracovať nezávislejšie. Reagujú aj ďalší europoslanci

Doterajšie skúsenosti poukazujú na to, že je nevyhnutné, aby Európska agentúra pre lieky (EMA) bola vybavená vhodným inštitucionálnym rámcom na riešenie mimoriadnych situácií a to bez improvizácií, s jasným mandátom a so zabezpečením právneho rámca. Uviedla to slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorej vyjadrenie sprostredkovalo tlačové stredisko Európskeho parlamentu (EP).

EP vo štvrtok 20. januára schválil posilnenie právomoci EMA. To podľa Ďuriš Nicholsonovej umožní agentúre pracovať nezávislejšie. Takisto bude podľa jej slov EMA „lepšie pripravená na ďalšiu zdravotnú krízu“ a zlepší kľúčové aspekty transparentnosti a zapojenia sa zainteresovaných strán.

Nicholsonová hovorí o kroku vpred

Europoslankyňa uviedla, že EMA vytvorí európsku platformu na monitorovanie nedostatku liekov, čím uľahčí zhromažďovanie informácií o nedostatku, ponuke a dopyte po liekoch a pomôckach a umožní lepšie monitorovanie tejto oblasti.

„Rovnako sa posilní kapacita agentúry na riadenie dostupnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, vytvorením dvoch nových riadiacich skupín pre nedostatok liekov a zdravotníckych pomôcok,“ povedala Ďuriš Nicholsonová.

„Z hľadiska transparentnosti a verejnej kontroly bude krokom vpred, že počas mimoriadnych situácií v oblasti verejného zdravia sa budú musieť zverejniť protokoly o klinických skúškach,“ dodala europoslankyňa.

Lexmann: Ide lepšiu pripravenosti a koordináciu

Väčšie právomoci pre Európsku agentúru pre lieky (EMA), ktoré vo štvrtok 20. januára schválil Európsky parlament, zlepšia pripravenosť EÚ v prípade zdravotníckych kríz. Uviedla to slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann.

„Cieľom väčších právomocí pre agentúru známu pod skratkou EMA je zabezpečenie lepšej pripravenosti a koordinácie EÚ na zvládnutie podobných zdravotníckych kríz, akú spôsobilo ochorenie COVID-19,“ povedala.

Europoslanci podľa Lexmann urobili štvrtkovým hlasovaním „ďalší z krokov k vybudovaniu Európskej zdravotnej únie zameranej na výraznejšiu podporu bezpečnosti verejného zdravia v EÚ“.

Lexmann dodala, že hlavnou úlohou EMA bude ešte lepšie monitorovať potenciálne nedostatky v dodávkach liekov a zdravotníckeho materiálu, podpora vývoja kvalitných a bezpečných medicínskych výrobkov v rámci Únie a efektívny manažment a pripravenosť na budúce výzvy v zdravotníckej oblasti.

Efektívnejšia reakcia na budúce hrozby

Európska komisia prvé kroky k budovaniu Európskej zdravotnej únie (EHU) podnikla v novembri 2021. Mária Brozmanová zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli pre TASR TV uviedla, že cieľom EHU je lepšia a efektívnejšia reakcia na budúce hrozby. V rozhovore vyzdvihla potrebu dobudovania európskej únie zdravia, o ktorej sa diskutuje aj v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).

Hojsík hodnotí väčšie právomoci EMA rovnako pozitívne

„Koronakríza nám ukázala, že na zdravotnícke krízy nie sme pripravení. Ani ako krajiny, ani ako Únia,“ reagoval slovenský europoslanec Martin Hojsík.

Hojsík dodal, že členské krajiny EÚ vďaka spolupráci v prvých týždňoch pandémie dokázali zaobstarať nevyhnutné potreby a neskôr vyvinúť a nakúpiť vakcíny skôr, ako väčšina sveta.

„Ak chceme budúce krízy zvládnuť, potrebujeme skutočnú zdravotnícku úniu, a teda plne podporujem posilnenie právomocí Európskej liekovej agentúry (EMA),“ povedal europoslanec.

Frakcia Obnovme Európu (Renew Europe), ktorej členom je aj Hojsík, podľa jeho vyjadrení od začiatku volebného obdobia bojuje o väčšiu mieru spolupráce a vyrovnávanie rozdielov v oblasti zdravotníctva. „Nemôžeme si totiž dovoliť, aby sa niektorí ľudia cítili ako občianky a občania druhej kategórie,“ povedal.

Bilčík: Vítam a podporujem viac právomocí

„Počas pandémie sme sa na Slovensku spoľahli na nezávislosť, zodpovednosť a profesionalitu Európskej agentúry pre lieky (EMA) pri schvaľovaní vakcín a liečiv proti covidu,“ uviedol v reakcii slovenský europoslanec Vladimír Bilčík. Celoeurópska koordinácia liekových agentúr podľa Bilčíka už teraz pomáha zachraňovať množstvo životov na Slovensku aj v Európe.  

„Aby sme v budúcnosti ešte rýchlejšie a účinnejšie reagovali na zdravotnícke krízy, vítam a podporujem viac právomocí pre EMA,“ povedal a dodal, že „je to v záujme ľudí na Slovensku“.

Budúcnosť zdravotníctva v EÚ je aj jednou z tém konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), v rámci ktorej štyri občianske panely predložia svoje návrhy Európskemu parlamentu. Tretí občiansky panel do svojich odporúčaní zahrnul aj rozšírenie právomocí Európskej agentúry pre lieky, či zriadenie úradu, ktorý by pre členské krajiny vyrokoval prijateľnejšie ceny za liečivá.

Odporúčania týchto panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Robert Fico (Smer-SD).

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Nicholsonová je presvedčená, že EMA bude po novom pracovať nezávislejšie. Reagujú aj ďalší europoslanci

Čítajte viac…

Politika

Správy

Šport

Zaujímavosti