eReport.sk
Svedčil proti nemu Makó
Synovec a jeho strýko. Na kombosnímke zľava prokurátor Ondrej Repa a sudca Juraj Kliment. Foto: tasr

Konanie na úrovni pominutia zmyslov? Sudca Kliment sa ako strýko prokurátora Repu necíti byť zaujatý!

Sudca Juraj Kliment zjavne odmieta rešpektovať konštatovanie Ústavného súdu SR o jeho zaujatosti. Má ísť konkrétne o prípad expolicajta Mariána Kučerku, ktorého práva mali byť porušené aj tým, že o jeho prípade rozhodoval údajne zaujatý Kliment. Senát, ktorému Kliment predsedá, však podľa Plus 7 dní odkazuje ústavnému súdu, že „nemá právomoc skonštatovať, či ten ktorý sudca je alebo nie je zaujatý“. Kučerka je známy z medializovaného prípadu, kedy sa mu mal prokurátor Ondrej Repa vyhrážať, že bude „srať krv ako Lajo Makó“.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Svedčil proti nemu Makó
  2. Bývalý policajný vyšetrovateľ Marián Kučerka sa v utorok 25. januára 2022 postavil pred Špecializovaný trestný súd.
  3. Bývalý policajný vyšetrovateľ Marián Kučerka sa v utorok 25. januára 2022 postavil pred Špecializovaný trestný súd.
  4. Robert Fico počas tlačovky ku Kučerkovi
  5. Nebezpečný terorista na Slovensku?
  6. Bývalý policajný vyšetrovateľ Marián Kučerka sa v utorok 25. januára 2022 postavil pred Špecializovaný trestný súd.
  7. Obhajca Roberta Fica a Roberta Kaliňáka David Lindtner odpovedá na otázky novinárov.

Vzhľadom na údajné vyhrážky prokurátora sa rozhodla Kučerkova manželka podať podnet na Repu. Výsledkom nebolo vyvodenie zodpovednosti voči Repovi, ale ospravedlnenie Kučerku, o ktorom však v spoločnosti kolujú viaceré pochybnosti. Ospravedlnenie malo byť totižto napísané na počítači iného prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, na ktorej čele stojí Daniel Lipšic. Kučerka neskôr potvrdil, že jeho ospravedlnenie bolo vynútené. Trval na tom, že ho Klimentov synovec Repa s kolegom vydierali.

V decembri 2021 vydal ústavný súd jasný nález

Vzhľadom na okolnosti bolo teda len ťažko predstaviteľné, že by o Kučerkovi mohol na súde rozhodovať niekto, kto je v blízkom vzťahu s Repom, s ktorým bol Kučerka v zjavnom a výraznom konflikte. V decembri 2021 vydal ústavný súd jasný nález, v ktorom konštatuje Klimentovu zaujatosť a to v prvom rade kvôli rodinnému vzťahu s Repom.

„… existencie príbuzenského vzťahu k prokurátorovi, proaktívne neoznámenie jeho možného vylúčenia z vykonávania úkonov trestného konania pre príbuzenský pomer k prokurátorovi, ako aj v napadnutom uznesení najvyššieho súdu nereflektovanie argumentácie sťažovateľa týkajúcej sa nezákonného postupu jeho synovca má podľa ústavného súdu značnú relevanciu a intenzitu. Popísané skutočnosti spochybňujú objektívnu nestrannosť JUDr. Klimenta. A práve toto zdanie je z ústavného hľadiska neprípustné. Pri komplexnom zhodnotení vzťahu sudcu JUDr. Klimenta k prokurátorovi JUDr. Repovi tak ústavný súd konštatuje, že tento je takej povahy a intenzity, že objektívne vyvoláva pochybnosti o jeho nestrannosti nielen u sťažovateľa, ale aj u akéhokoľvek nestranného pozorovateľa, čo môže viesť až k strate dôvery občanov v spravodlivosť,“ jasne konštatoval Ústavný súd SR.

Ak bolo ospravedlnenie Kučerku naozaj vynútené, je to v celom prípade závažná okolnosť a vo všeobecnosti to nič nemení na tom, že medzi Kučerkom a Repom vznikol konflikt a Repov rodinný príslušník teda môže byť považovaný za zaujatého.

Aj podľa ústavného súdu „táto skutočnosť nemá žiaden vplyv na ústavným súdom posudzovanú otázku nestrannosti rozhodovania najvyššieho súdu. Ústavný súd totiž pri hodnotení otázky, či z objektívneho hľadiska mohlo napadnuté uznesenie najvyššieho súdu vyvolať u akéhokoľvek nestranného pozorovateľa pochybnosti o nestrannosti najvyššieho súdu, nemôže prihliadať na skutočnosti, ktoré nastali až následne po prijatí napadnutého uznesenia najvyššieho súdu. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že predmetné ospravedlnenie sťažovateľa nič nemení na samotnej existencii príbuzenského vzťahu medzi JUDr. Klimentom a JUDr. Repom.“

Kliment sa rozhodol ústavný súd ignorovať

Aj napriek rozhodnutiu ústavného súdu však o Kučerkovi rozhodoval senát 5T, ktorému predsedá sudca Kliment. Kučerka sa však ani v tom momente nevzdal a naďalej namietal jeho zaujatosť. „Nemožno považovať za zákonný postup, aby vo veci odvolania proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu opäť rozhodoval strýko osoby, na ktorého nátlak Kučerka upozornil,“ uvádza Kučerkov právny zástupca. 21.júla 2022 tento senát vyriekol, že „sudca Kliment nie je vylúčený z konania voči Mariánovi Kučerkovi“.

Tvrdenie senátu má byť postavené na pocite Klimenta, že nie je zaujatý. Je však na vážnu diskusiu, či sú podstatnejšie pocity sudcu Klimenta, alebo zákon. „To, že ústavný súd skonštatoval porušenie práv obžalovaného, nie je takou okolnosťou, ktorá by ho vylučovala z ďalšieho rozhodovania o obžalovanom“. Klimentov senát tiež konštatoval, že ústavný súd „nesprávne vychádzal z predpokladu, že jeho trestnú vec dozoroval Repa, ktorý je s Klimentom príbuzný“. Repa vraj nevykonával procesné úkony a len sa vyhrážal.

Parova reakcia

Na celý prípad sa rozhodol reagovať aj známy advokát Marek Para, ktorý je tiež riešený orgánmi činnými v trestnom konaní, podľa opozície v súvislosti s tým, že je pre Lipšicových prokurátorov silným súperom a treba ho „odstrániť“.

„Absolútne neprípustné, aby rozhodoval v prípade Mgr. Kučerku Kliment. Jeho konanie je už na úrovni pominutia zmyslov!“ – reagoval.

Zdroj: plus 7 dní


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Konanie na úrovni pominutia zmyslov? Sudca Kliment sa ako strýko prokurátora Repu necíti byť zaujatý!

Odoberať
Upozorniť na
5 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Najnovšie