eReport.sk
Kajúcnik nemá byť alfou a omegou.
Štefan Hamran a Daniel Lipšic, foto:tasr

VIDEO Klamali obhajcovia „čurillovcov“ Hamran a Kubina?Krajská prokuratúra reaguje!

Klamú viac ako Pinokio? Pred týždňom policajný šéf Štefan Hamran usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej obhajoval „našich chlapcov Apačov,“ teda „čurillovcov.“ Krátko predtým si ale „tour de mainstream“ urobil ich zákonný avdokát, bývalý poradca Zuzany Čaputovej, Peter Kubina. Problémom je, že obaja páni tak trochu závádzali verejnosť, teda klamali. O stanovisko k jednému rozhovoru advokáta Kubinu, sme požiadali i GP SR. Tá nás odporučila na Krajskú prokuratúru v Bratislave, pod ktorú kauza spadá. Ich stanovisko hovorí jasne. A trochu inak..

Štefan Hamran

Na danej tlačovej konferencii okrem iného tvrdil, že žiaden súd doteraz nepovedal, že trestné stíhanie „čurillovcov“ bolo dôvodné. A tiež, že žiaden súd nikdy nehovoril o tom, že by „naši chlapci“ manipulovali trestné konania.

Fakty

Nuž, tak si nalejme trochu čistého vína faktov. Pán policajný prezident zrejme zabudol na Uznesenie 4 Tost 33/2021 z 3.8.2021. Na ktoré poukázal i doktor Martin Ribár, na stránke svojho OZ Za Právny štát.

„Senát NS SR v Uznesení 4 Tost 33/2021 z 3.8.2021,(teda ešte pred vznesením obvinenia „našim chlapcom“) uviedol na str. 22 ohľadom uznesenia vo veci ČVS: UIS-171/OISZ-2021:

„Z obsahu dotknutého uznesenia plynú závažné skutočnosti vyvolávajúce podozrenia, že v iných trestných konaniach malo dochádzať a to aj za prispenia OČTK ku skresľovaniu dôkaznej situácie vytváraním nepravdivých dôkazov… pričom o týchto skutočnostiach mal vedieť aj vyšetrovateľ Ján Čurilla ,“ uviedol advokát a dodal, že v tomto Uznesení sa spomína aj Pavol Ďurka a „iné zaujímavé mená.“

Právny štát

Policajný prezident na svojej tlačovej konferencii opomenul aj iné fakty. Otázkou je prečo a tiež, či má policajný prezident vôbec niekoho obhajovať. Áno sú to jeho podriadení. Ako šéf PZ SR by ale mal poznať Trestný zákon i Trestný poriadok.

A skutočnosť, že mu toto neprináleží ani vzhľadom na platné zákony a nezávislosť trestného konania etc, ani s ohľadom na otázku etiky. A právneho štátu.

Kubina

Advokát Peter Kubina sa pre Denník N v rozhovore vyjadril, že GP SR klamala a klame  v kauze „čurillovci.“

A tiež, že „Žiadny zákon pritom generálnej prokuratúre neprikazoval ani neumožňoval to uznesenie plné manipulatívnych citácií z nahrávok zverejniť. Oni to však urobili a my na to iba reagujeme. Ak by nezverejnila to uznesenie aj s touto pasážou, tak by nebolo na čo verejne reagovať.“ 

Stanovisko Krajskej prokuratúry

Vám prinášame v celom znení:

Vyjadrenie Krajskej prokuratúry Bratislava k medializovaným zavádzajúcim informáciám o nesprávnom prepise ITP.

„Prokuratúra pri svojich rozhodnutiach vždy vychádza z aktuálnych dôkazov vrátane prepisov nahrávok ITP, pričom je nutné zdôrazniť, že prokurátor nemôže do nich zasahovať, navyše, ak nie je ani ich pôvodcom.

Prokuratúra nezodpovedá za správnosť prepisov nahrávok ITP. Za správnosť prepisov nahrávok ITP zodpovedá špecializovaný policajný útvar, ktorý nahrávky ITP prepisuje.

V medializovanej trestnej veci obvinených J. Č. a spol. dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava vydal vyšetrovateľovi PZ Úradu inšpekčnej služby záväzný pokyn a uložil mu preveriť na verejnosti diskutovaný záznam ITP s jeho prepisom, a v prípade zistenia rozporu medzi nahrávkou a prepisom nahrávky požiadať príslušnú zložku Úradu inšpekčnej služby zabezpečujúcu vyhotovovanie prepisov nahrávok o nápravu.

Je potrebné dodať, že na verejnosti v uplynulých dňoch pertraktovaný prepis nahrávky ITP, v čase vznesenia obvinenia obvineným J. Č. a spol. dňa 14.09.2021, nebol vôbec podkladom na vznesenie obvinenia  obvineným, teda vo veci nejde o „kľúčový“ dôkaz.

Na záver Krajská prokuratúra Bratislava zdôrazňuje, že prípravné konanie trestné má neverejný charakter, preto je nevhodné, zverejňovať informácie z vyšetrovacieho spisu v neskončenej trestnej veci, navyše jednostranne s cieľom napríklad ovplyvniť verejnú mienku, prípadne rozhodovaciu činnosť orgánov ochrany práva, čo môže negatívne vplývať aj na dosiahnutie účelu trestného konania.“

Záverom

Policajný šéf Hamran okrem iného, „pozabudne“ spomenúť Uznesenie NS SR. Advokát Kubina pri „tour de mainstream“ operuje nahrávkou, ktorá nebola podkladom pre vznesenie obvinenia „čurillovcom.“ Teda je úplne irelevantná. Prečo to robia? Na to nech si odpovie čitateľ sám..

Zdroj: GP SR, KP SR, Denník N, TK PZ SR, Fb OZ Za právny štát, yout.E.K.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

VIDEO Klamali obhajcovia „čurillovcov“ Hamran a Kubina?Krajská prokuratúra reaguje!

Odoberať
Upozorniť na
6 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti