eReport.sk
Mazákova elita
Koláž- sudkyňa ŠTS Pamela záleská. Zdroj: Infovojna

Záleská svoj vzťah vraj nikdy netajila, na SR SR ho v marci poprela. Odkiaľ mala Tódová spis gen. Lučanského?


Klame alebo len zabudla? Sudkyňa ŠTS Pamela Záleská dala rozhovor portálu Aktuality. V tom sa prezentuje ako obeť homo´fobnych ľudí, tvrdí, že nič zlé nespravila. Veď ako hovorí Ján Mazák, „RODINA JE RODINA.“ Problémom je, že pani sudkyňa zrejme pozabudla, čo k tomuto vzťahu uviedla na zasadnutí Súdnej rady SR. Z ktorého existuje nielen prepis, zápisnica, ale i zvukový záznam. Takže pani Záleská buď v danom rozhovore verejne klamala, alebo zabudla..

Mohlo by vás zaujímať

  1. Nie je sudca ako sudca
  2. Nevykonateľná spravodlivosť?
  3. Mazákova elita
  4. Nepozná Mazák kompetencie Súdnej rady SR?

Zasadnutie SR SR

Ktoré sa konalo v marci tohto roku, t.j. 2023, sa v bode 14. týkalo aj sudkyne Záleskej. Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák, predložil návrh na začatie konania o dôvodnosti kvalifikovaného podnetu AK Škubla na sudkyňu ŠTS magistru Pamelu Záleskú.

Ešte dňa 26. septembra 2022 boli predsedovi Súdnej rady doručené dve podania fyzickej osoby prostredníctvom advokátskej spoločnosti zo dňa 22. septembra 2022, ako podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania voči jej osobe a tieto podania boli vybavené predsedom Súdnej rady. Dňa 19. októbra 2022 bolo doručené doplnenie podnetov na začatie disciplinárneho konania voči Záleskej.

Podanie obhajcov podnikateľa Jaroslava Haščáka, pritom smerovala priamo na úniky z vyšetrovacieho spisu do Denníka N. S tým, že mali za to, že tým, kto informácie nezákonne poskytuje je práve sudkyňa ŠTS Záleská. Ktorá, mimochodom v tejto kauze rozhodla o väzbe. Ktorá bola nezákonná.

„Nemusíme urobiť nič, ale keď s tým chceme niečo urobiť, tak musíme to urobiť tak, aby bolo jasné pre budúcnosť, že my budeme o tom rozhodovať a to budeme si musieť sami len vtedy, keď máme ozaj skutkový základ, z ktorého by sme mohli rozvinúť proces.“

Ján Mazák, predseda SR SR volený vládou

O tom, čo všetko by mohlo byť len v kauze Haščáka, týmto „skutkovým základom,“ si môžete prečítať tu.

Záleská o Tódovej

„Pokiaľ ide o ten druhý podnet, ja sa chcem vyhnúť akémukoľvek hodnotiacemu úsudku pri prečítaní toho podnetu a pri tých dojmoch, ktoré tam z môjho pohľadu pán podávateľ podnetu popísal a dal im nejaký príbeh.

Absolútne odmietam a vylučujem, že by som pani redaktorke Denníka N Monike Tódovej, alebo ktorémukoľvek inému novinárovi či novinárke kedykoľvek nielen v tomto prípade, sprístupnila informácie, o ktorých sa dozviem pri výkone svojho povolania a kde som viazaná mlčanlivosťou, nielen živé veci, ale aj o ukončení veci, ktoré sú mi pridelené,“ uviedla Záleská na vypočutí pred Súdnou Radou SR,“ uviedla sudkyňa ŠTS.

Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková sa jej v diskusii opakovane pýtala na jej vzťah k Monike Tódovej. (celý prepis tu)

Z čoho vychádzala pani redaktorka Tódová, alebo čo ona kde uvádzala, ja to ani neviem, ja som si to ani nevyhľadávala, ja som to ani neskúmala a ani som to nepodrobovala nejakému porovnávaniu, pretože pre mňa to nehrá rolu. Pre mňa to nie je podstatné. Ja som robila to, čo mi kázal zákon ako sudkyni pre prípravné konanie a čo následne kedy a z akých zdrojov ho používal ktorýkoľvek novinár, vrátane pani Tódovej, pretože to rozhodnutie sledovala nielen redaktorka Denníka N, ja sa vám k tomu neviem vyjadriť. Čiže mne to je niečo, čo pre mňa neznáme. A nepodrobené skúmaniu,“ hovorila ďalej Záleská.

„Vata“ a zapieranie

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková poukázala na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy z roku 2003 číslo 13, stanovisko číslo 3 z roku 2002 Poradnej rady európskych sudcov o tom, aký by mal byť vzťah sudcov a novinárov

„Myslíte kde? Skúste mi to trošku špecifikovať, lebo prepáčte, ale pri všetkej úcte, ja tu ani nie som na to, ani nechcem byť na to a nebudem hodnotiť činnosť Denníka N ani žiadneho iného printového, či iného média. To nie je moja úloha. Ale ak som to správne pochopila vo všeobecnosti sa vyjadrím. Prípravné konanie je neverejné. Bodka. Každý sudca má jasne dané zákonom svoje povinnosti, musí ich dodržiavať. Bodka.

Pokiaľ sa ma pýtate na vzťah s pani novinárkou Tódovou. Pýtate sa ma pani sudkyňa na to, či som jej vyniesla nejaké informácie. Alebo či som jej sprostredkovala informácie, ku ktorým ona nemala mať prístup, na ktoré nebola oprávnená nimi disponovať? Nie, žiadne informácie som pani Tódovej, ani žiadnej inej novinárke, či novinárovi nikdy nesprístupnila, nikdy som im neumožnila oboznamovať sa s informáciami, na oboznamovanie ktorých neboli oprávnení. A to je asi tak všetko, čo k tomu môžem povedať,“ odpovedala jej Záleská.

Pričom ani v týchto, ani v ostatných vyjadreniach, z ktorých existuje i zvukový záznam, ani raz nedefinovala svoj vzťah s novinárkou Tódovou. Klame alebo zabudla?

Gen. Lučanský

Pri sudkyni Záleskej zďaleka nejde len o Haščáka. Kto nezabúda, ten si pamätá. Že krátko predtým, ako táto sudkyňa vzala do kolúznej väzby (dnes už zosnulého) gen. Milana Lučanského, na verejnosť prenikla fotografia pani sudkyne a pani novinárky.

Prípravné konanie je neverejné. Bodka,“ hovorí panu Záleská. Dňa 6. decembra 2020 vyšiel Monike Tódovej v Denníku N článok s názvom: „Lučanský a spol. idú do väzby. Obáv, že môžu ovplyvňovať svedkov, je veľa.“

O tom, ako v tomto článku „legenda objektívnej žurnalistiky,“ a „chodiaca čestnosť“ nerešpektuje prezumpciu neviny, pričom túto povinnosť každému ukladá zákon, o to viac novinárovi, sa teraz vyjadrovať nebudem.

Ešte o niečo dôležitejšie je, že sa okrem iného v článku píše, citujem:

„Spis už teraz poskytuje množstvo dôkazov o tom, že keď boli vo funkcii, ovplyvňovali títo funkcionári z SIS i polície aj prípady a záležitosti, ktoré ich z titulu funkcie nemali čo zaujímať. Bežne sa stretávali aj s podozrivými osobami a hovorili im o prípadoch, v ktorých boli tieto osoby podozrivé.“

Trestný poriadok

Nazeranie do spisov upravuje v tejto krajine („už asi len pro forma“) ešte stále Trestný poriadok. Konkrétne Tretia hlava, § 64, v odsekoch 1 až 6. Kto by tam našiel novinára, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu…

A ako uviedla pani Záleská, „prípravné konanie je neverejné, bodka.“ Otázkou potom ale je, ako sa dostala pani Tódová, ktorá s ňou bola tesne pred rozhodovaním o väzbe, na dovolenke, ku spisu. Alebo teda od koho.

Ak by niekto chcel tvrdiť, že práve v tejto kauze bola Tódová sama poškodená, potom nám vystane ďalšia otázka. Ako je možné, že sa pani Záleská nevylúčila..

Klame alebo len zabudla?

„Vzhľadom na to, že môj vzťah s Monikou Tódovou nebol tajomstvom, nevidela som dôvod, príležitosť ani správny spôsob, ako svetu verejne oznámiť, že s ňou mám vzťah. Nepovažovala som to za niečo, čo patrí na verejnosť. A to až do momentu, keď by nastal konflikt, ktorý by mi bránil v mojej rozhodovacej činnosti,“ uviedla dňa 23. augusta 2023 magisterka Pamela Záleská pre Aktuality.

„Keďže taká situácia nenastala, nevidela som príležitosť, ako to spraviť.“

Pamela Záleská, sudkyňa ŠTS dňa 23. 8. 2023

Nuž, naozaj taká situácia nenastala? A čo to marcové zasadnutie Súdnej rady SR pani sudkyňa?

„Žiaden kolega ani kolegyňa nikdy nevyhlasovali verejne, s kým majú vzťah, pretože súkromie sudcu, pokiaľ nebráni rozhodovacej činnosti, je takisto súkromím ako u každej inej osoby a sudca má naň právo.

Po tom, čo sa stalo, sa mi zdalo, že ak by som vystúpila na súdnej rade až v septembri, bolo by to neskoro. Chcela som prísť a hovoriť sama za seba aj preto, že som videla, že dochádza k polarizácii a že z ničoho sa stal obludný problém,“ uviedla tiež pre portál.

Klame alebo zabudla 2 ?

A dodala: „Monika Tódová v žiadnej mojej kauze nebola obvinená, poškodená, dokonca nebola ani svedok. Mne nijakým spôsobom nenarúšala moju nestrannosť a nezaujatosť. Nebola nikde ani len rušivým elementom. Nieto ešte zákonnou prekážkou. Ktorá by musela byť obžalovanému oznámená.“

Nuž, advokát Marek Para podal voči sudkyni Záleskej námietku zaujatosti. V tomto uvádza, okrem iného, že Záleská zamlčala v konkrétnej trestnej veci, svoj pomer k Tódovej. A neoznámila zaujatosť.

Pričom Tódová je priamo poškodená konaním obžalovaného. Ktorého Marek Para zastupuje. A ktorý mal Tódovú ako novinárku sledovať.

Klame alebo len zabudla? Všetky termíny hlavného pojednávania v kauze Judáš magisterka Pamela Záleská zrušila dňa 15. augusta 2023.

Obete..

Pani sudkyňa v rozhovore pre Aktuality taktiež uviedla, že má právo na súkromie. Nie je povinná sa nikomu zodpovedať. A taktiež, že je obeťou „homofóbnych útokov.“ A že celý „tento cirkus“ nastal len za to, že ide o vzťah medzi dvomi ženami.

Ja verím tomu, že zaiste sa nájdu mezdi nami aj ľudia, ktorým toto prekáža najviac. Problémom je, že tu ide o viac. O právny štát. Pani sudkyňa iste vie, že sudca sa musí vylúčiť už len pri zdaní zaujatosti. Neurobila tak ani vtedy, keď bola jej „rodina“ poškodená. Ani keď „súdila svine.“ Či „psa.“

Zdroj: Denník N, Právne listy, SR SR, Súdna moc

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Záleská svoj vzťah vraj nikdy netajila, na SR SR ho v marci poprela. Odkiaľ mala Tódová spis gen. Lučanského?

Odoberať
Upozorniť na
28 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Dnes…

KOMENTOVALI STE: