eReport.sk
Diana Santusová Foto: TV Markíza

Kauza Santusová nekončí: Vyšetrenie na NBÚ nebolo podľa správnej polygrafickej praxe dokončené!

Stanovisko Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) PZ v reakcii na vyjadrenie NBÚ vo veci psychofyziologického vyšetrenia Diany Santusovej vo štvrtok médiám zaslala hovorkyňa ministerstva vnútra Barbara Túrosová. Silový rezort, ktorému šéfuje Roman Mikulec (OĽANO) cez ňu odkázal, že “stanovisko KEÚ PZ je pripravené s ohľadom na už zverejnené informácie samotnou Santusovou.” Treba podotknúť, že predmetné vyšetrenie na NBÚ nebolo podľa správnej polygrafickej praxe dokončené a preto je nevyhnutné vo vyšetrení pokračovať,” píše sa v stanovisku KEÚ PZ.

Ako sme vás už informovali, odstavená vyšetrovateľka policajnej inšpekcie Diana Santusová informovala verejnosť cez médiá, že sa podrobila dvom psychofyziologickým vyšetrenia v rámci podozrení, že porušila interné predpisy, keď sa rozhodla využiť zásahový tím zo Sobraniec voči bývalým tkáčovom vo veci manipulácií výpovedí.  Zásah prerušil vtedajší policajný prezident Peter Kovářík, ktorý teraz kvôli tomu čelí závažnému obvideniu. 

Santusovej nadriadení, vrátane ministra Mikulca následne chceli, aby vyšetrovateľka išla na detektor lži. Vyšetrenie detektorom absolvovala Santusová súkromne, krátko na to prešla vyšetrením aj na štátnom polygrafe Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Obe vyšetrenia potvrdili už skôr ukončené vyšetrovanie, že Santusová konala tak ako mala. Avšak Mikulec aj šéf polície Štefan Hamran naďalej všetky výsledky hovoriace v prospech Santusovej spochybňujú a neveria jej. Problémom je podľa nich aj to, že nešla na detektor, ktorý sa nachádza na KEÚ PZ, lebo predsa tam chodia všetci policajti. Santusová má však podľa vlastných slov viacero dôvodov, aby polícii nedôverovala.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Branislav Zurian
  2. Roman Mikulec

Prinášame celé stanovisko KEÚ:

Oddelenie aplikovanej psychofyziológie KEÚ PZ (ďalej len oddelenie, resp. OAP KEÚ PZ) bolo dočasne povereným riaditeľom Úradu inšpekčnej služby, p. Scholtzom požiadané o vykonanie psychofyziologického vyšetrenia u vyšetrovateľky ÚIS p. Santusovej. Následne jej bol stanovený termín vyšetrenia na deň 28.7.2021, na ktorý sa aj dostavila.

V úvode vyšetrenia p. Santusová uviedla, že zo zdravotných dôvodov sa necíti byť spôsobilá na vyšetrenie na polygrafe. Zároveň spochybnila objektívnosť vyšetrenia, čím priamo spochybnila aj profesionalitu a morálny kredit pracovníkov KEÚ PZ, pričom nemala žiadne objektívne dôkazy na takéto tvrdenia. Pani Santusová mala v minulosti niekoľko skúseností s polygrafickými vyšetreniami na KEÚ PZ (sama absolvovala takéto vyšetrenie pri vstupe na ÚIS MV SR a taktiež bola prítomná pri vyšetreniach policajtov, ktorí boli podozriví z trestnej činnosti), pričom NIKDY nenamietala profesionalitu a nestrannosť pracovníkov KEÚ PZ.

Na základe zhodnotenia prekážok na strane p. Santusovej pracovníci KEÚ PZ rozhodli, že vyšetrenie nemôže byť realizované (štandardný pracovný postup OAP KEÚ PZ).

Niektoré výhrady v prepracovanej správe zohľadnené boli, nebolo to však ani zďaleka v takom rozsahu ako v prípade, ak by vyšetrenie realizovalo pracovisko KEÚ PZ.

KEÚ PZ.

Vzhľadom na skutočnosť, že boli s riaditeľom ÚIS MV SR p. Scholtzom dohodnuté 2 vyšetrovacie dni (následný mal byť o 5 dni) a vzhľadom na argumentáciu pani Santusovej o prekážkach na jej strane, KEÚ PZ s R ÚIS MV SR uvedený druhý termín vyšetrenia preložilo na iný dátum. Následne bolo KEÚ informované o tom, že pani Santusová čerpá dovolenku. Na základe toho bol p. Santusovej pridelený ďalší termín na vyšetrenie po skončení dovolenky. 09.09.2021 sa však na vyšetrenie nedostavila a nedala vopred vedieť, že nemôže prísť. R ÚIS nebol informovaný o dôvodoch jej neprítomnosti na pracovisku.

Vzhľadom na medializáciu uvedenej situácie a vzhľadom na vyjadrenia pani Santusovej navrhol KEÚ PZ dočasne poverenému riaditeľovi ÚIS MV SR, že v rámci existujúcej spolupráce s NBÚ je možné vyšetrenie vykonať na pracovisku KEÚ PZ s dohľadom pracovníkov NBÚ alebo na pracovisku NBÚ s dohľadom pracovníkov KEÚ PZ (doteraz takáto možnosť zo strany KEÚ PZ nebola nikdy využitá).

Niekoľko dní pred vyšetrením na NBÚ zástupca riaditeľa ÚIS MV SR p. Mackovič telefonicky oznámil pracovníkom KEÚ PZ, že je všetko dohodnuté a p. Santusová bude vyšetrená na NBÚ avšak len formou klasického skríningového vyšetrenia. KEÚ PZ takéto rozhodnutie označilo za neštandardné s dôrazom na to, že v uvedenej situácii nie je dôvod na to, aby sa nepostupovalo podľa platných interných predpisov. p. Mackovič povedal, že s p. Santusovou prišiel krajský prokurátor a bolo mu týmto prokurátorom oznámené, že vyšetrenie bude prebiehať na NBÚ a že bude všeobecné a nebude zamerané na konkrétne podozrenia.Pán Mackovič prisľúbil, že bude vopred informovať zamestnancov KEÚ PZ o termíne vyšetrenia p. Santusovej na NBÚ.

O termíne vyšetrenia na NBÚ sa pracovníci KEÚ PZ napriek tomu dozvedeli od kolegov z NBÚ 06.10.2021 (1 deň pred vyšetrením). V ten deň sa kolegovia z NBÚ dostavili na pracovisko KEÚ PZ na prekonzultovanie otázok k vyšetreniu p. Santusovej. Už na tomto stretnutí kolegovia z NBÚ uviedli, že dostali pokyn vyšetrenie p. Santusovej vykonať len veľmi všeobecne, príliš veľa sa nepýtať a nerozoberať veci dopodrobna. Pracovníci KEÚ PZ navrhli zamestnancom NBÚ otázky vyšetrenia, ktoré sa týkali konkrétnych podozrení. Tieto napriek tomu nijakým spôsobom neboli zohľadnené. Pracovníci KEÚ PZ sa tak nepodieľali na tvorbe testových otázok pre vyšetrenie pani Santusovej.

Treba podotknúť, že predmetné vyšetrenie na NBÚ nebolo podľa správnej polygrafickej praxe dokončené a preto je nevyhnutné vo vyšetrení pokračovať,

píše sa v stanovisku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ

07. októbra 2021 sa traja pracovníci KEÚ PZ zúčastnili ako pozorovatelia na vyšetrení p. Santusovej na NBÚ. Vyšetrenie prebiehalo podľa štandardov NBÚ (ktorý je v určitých bodoch odlišný od štandardov KEÚ PZ), zároveň však treba podotknúť, že p. Santusová počas vytvárania testových otázok pred samotným testovaním uviedla niekoľko, podľa názoru pracovníkov KEÚ PZ, závažných informácií týkajúcich sa konkrétnych podozrení na jej osobu. Pani Santusová, podľa názoru pracovníkov KEÚ PZ, takmer všetky podozrenia potvrdila s odôvodnením, že takéto konanie ona považuje za správne, napomáhajúce jej vyšetrovaniu (všetky uvedené skutočnosti sú zachytené na videozázname uloženom na NBÚ). Pracovníčka NBÚ, ktorá taktiež vyšetrenie pozorovala, skonštatovala, že uvedené vyhlásenia p. Santusovej sú natoľko závažné, že keby išlo o jej bezpečnostnú previerku, vo vyšetrení na polygrafe by sa už nepokračovalo.

Finálneho vyhodnotenia sa zúčastnili dvaja pracovníci KEÚ PZ a taktiež pracovníci NBÚ. Pracovníci NBÚ boli s hodnoteniami pracovníkov KEÚ PZ oboznámení hneď po vykonaní vyšetrenia, pracovníci KEÚ PZ neboli oboznámení s hodnoteniami pracovníkov NBÚ. Avšak podľa vyhotovenej správy z vyšetrenia zrejme dospeli k rovnakému výsledku ako pracovníci KEÚ PZ, ktorý však nekorešponduje s medializovanými informáciami ohľadom jej výsledkov vyšetrenia na NBÚ.

Priebeh vyšetrenia pracovníci KEÚ PZ niekoľkokrát namietali z dôvodu, že by bolo potrebné v testovaní pokračovať. V štádiu, kedy pracovníčka NBÚ vyšetrenie ukončila, bolo toto vyšetrenie z ich pohľadu nedokončené.

Na vypracovaní správy z vyšetrenia sa pracovníci KEÚ PZ nijakým spôsobom nepodieľali. Po vypracovaní správy z vyšetrenia pracovníkmi NBÚ dňa 13.10.2021 pracovníčka NBÚ túto správu priniesla na podpis pracovníkom KEÚ PZ. Danú správu pracovníci KEÚ PZ odmietli, pretože v nej neboli uvedené dôležité informácie, ktoré boli povedané zo strany p. Santusovej pred testovaním a majú zásadný vplyv na výsledok vyšetrenia. Po písomnej námietke pracovníkov KEÚ PZ správu pracovníci NBÚ prepracovali a dňa 14.10.2021 ju priniesla vyšetrujúca špecialistka NBÚ na podpis. Niektoré výhrady v prepracovanej správe zohľadnené boli, nebolo to však ani zďaleka v takom rozsahu ako v prípade, ak by vyšetrenie realizovalo pracovisko KEÚ PZ. Vzhľadom na to, že zásadné informácie boli v správe uvedené, správa bola pracovníkmi KEÚ PZ podpísaná.

Dňa 15. 10. 2021 (piatok) pracovníčka NBÚ telefonicky kontaktovala pracovníkov KEÚ PZ, že kvôli administratívnej chybe v správe (zle uvedené číslo písomnosti) je potrebné správu opätovne podpísať. Trvala na tom, že je nevyhnutné podpísať to v daný deň. Napriek tomu že jeden z pracovníkov KEÚ PZ bol zo zdravotných dôvodov mimo pracoviska, bola ochotná ho vyhľadať aj v mieste bydliska, pretože to nemohlo počkať do nasledujúceho pondelka. Na záver treba podotknúť, že predmetné vyšetrenie na NBÚ nebolo podľa správnej polygrafickej praxe dokončené a preto je nevyhnutné vo vyšetrení pokračovať.

Zdielať / poslať / tlačiť

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Kauza Santusová nekončí: Vyšetrenie na NBÚ nebolo podľa správnej polygrafickej praxe dokončené!

Odoberať
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Šport