eReport.sk
Kde je pani prezidentka?
Štefan Hamran a Daniel Lipšic, foto:tasr

Neľudské zaobchádzanie vo väzbe! ESĽP zaviazal vládu vyjadriť sa i vo veci väzby advokáta Ribára

Jeho väzba bola navyše nezákonná. Doktor Martin Ribár v nej strávil 565 dní. Európsky súd pre ľudské práva oznámil jeho sťažnosť vláde SR. Ktorá bude musieť ESĽP vysvetľovať neľudské zaobchádzanie a diskrimináciu vo väzbe. Rovnako ako v prípade košického notára. Advokát o oznámení sťažnosti vláde SR informoval na stránke svojho občianske združenia Za právny štát.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Ďakovala mu aj Kolíková
  2. Tiger prestal poslúchať
  3. Sudca nie je nadčlovek!
  4. Nedodržala zákonnú lehotu

Sťažnosť

Ribár v. Slovensko (Sťažnosť č. 56545/21) sa týka podmienok väzby v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica, vrátane možností kontaktu s rodinou.

Sťažovateľ v nej uviedol ,že od 30. októbra 2019 do 14. mája 2021 bol držaný vo väzbe za neadekvátnych podmienok. Pokiaľ ide o veľkosť cely, osvetlenie, čerstvý vzduch, spánkovú depriváciu, aktivity mimo celu (bol v cele 23 hodín denne) a osobnú hygienu.

Väzba horšia ako trest

Navyše, sťažovateľove kontakty s rodinou vo forme návštev a telefonických hovorov boli obmedzené a neboli vôbec povolené počas jedenástich a pätnástich mesiacov po pozbavení jeho osobnej slobody.

Sťažovateľ pred ESĽP ďalej tvrdí, že podmienky osôb vo väzbe sú hrošie ako podmienky osôb vo výkone trestu odňatia slobody. Namieta porušenie článkov 3 a 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor) samostatne. Ako aj v spojení s článkom 14 Dohovoru.

Vláda bude musieť konať

ESĽP stranám (vláde SR a sťažovateľovi) kladie podľa článku 3 Dohovoru otázku, či podmienky väzby – osobitne sanitárne podmienky a nemožnosť tráviť čas na čerstvom vzduchu – predstavovali neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.

ESĽP kladie aj otázku, či došlo k porušeniu práva sťažovateľa na rešpektovanie jeho práva na súkromný a rodinný život. Vzhľadom na obmedzenia aplikované na sťažovateľa, pokiaľ ide o možnosť volať členom svojej rodiny a stretávaní sa s nimi.

„Osobitne, či boli tieto obmedzenia zákonné, sledovali legitímny cieľ a boli nevyhnutné v demokratickej spoločnosti.“

ESĽP bude musieť vláda SR zodpovedať aj otázku, či nebol pri užívaní svojich práv podľa Dohovoru diskriminovaný v rozpore s článkom 14 Dohovoru v spojení s článkom 3 a 8 Dohovoru. Vyjadriť sa musí najneskôr do 20. septembra 2023

Jeho väzba bola navyše nezákonná

O tom rozhodol Ústavný súd SR. Väzba sa má v demokratických a právnych štátoch, tak podľa medzinárodného, ako i nášho práva, využívať len v nevyhnutných prípadoch. A na nevyhnutný čas. Počas posledných troch rokov vlády, ktorá svoju éru začala „pexesom,“ sa však začala využívať skôr ako trest.

A ako v mnohých prípadoch, aj v kauze doktora Ribára, je treba pripočítať aj desiatky mainstreamových titulkov. Ktoré nerešpektujúc prezumpciu neviny, taktiež „pomáhajú budovať náš právny štát.“

Zdroj: OZ Za právny štát


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Neľudské zaobchádzanie vo väzbe! ESĽP zaviazal vládu vyjadriť sa i vo veci väzby advokáta Ribára

Odoberať
Upozorniť na
14 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre
File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php