eReport.sk
Sudca nie je nadčlovek!
Členky Súdnej rady SR Marcela Kosová a Dana Jelinková Dudzíková. Zdroj: Súdna moc

Sudkyne Kosová a Jelinková Dudzíková reagujú pre eReport na kauzu Záleskej: Sudca je povinný promptne reagovať!

Sudca nie je nadčlovek! Kauza odopretia inzulínu obžalovanému Lehelovi H. na súdnom pojednávaní ŠTS, ktoré viedla sudkyňa Pamela Záleská, hýbe Slovenskom. Opýtali sme sa dvoch členiek Súdnej rady SR, sudkýň Marcely Kosovej a Dany Jelinkovej Dudzíkovej, na to, ako by mal podľa ich názoru akýkoľvek sudca v takomto prípade reagovať. Stanovisko nám neposkytli za Súdnu radu SR, ktorá aktuálne túto kauzu rieši a bude k nej musieť zaujať stanovisko, ale sami za seba.

Prečítajte si aj

  1. Preverí sa aj postup prokurátora ÚŠP
  2. Je to dobrý boj
  3. Právny štát tak trochu inak
  4. U Lipšica je všetko v poriadku?

Z praxe sudkyne Kosovej

Pani Kosová, ste dlhoročná sudkyňa, skúseností máte teda neúrekom. Predpokladám teda, že ste už boli v podobnej situácii.

Roky som viedla hlavné pojednávania na okresnom súde a vyše desať rokov vediem verejné zasadnutia na krajskom súde, po celý čas ako trestná sudkyňa.

Akonáhle akýkoľvek obžalovaný uviedol, že má zdravotný problém, či už dlhodobý alebo aktuálny, alebo to bolo zjavné a nemusel to ani povedať, vždy som pojednávanie prerušila.

Prípadne bola priamo do pojednávacej miestnosti privolaná RZP, ak išlo o akútny zdravotný problém. Je to bežná prax sudcov, keďže nemáme lekárske vzdelanie a schopnosti posúdiť zdravotný stav.

Dohovor i Trestný zákon

Má aj obžalovaný zo spáchania závažných trestných činov právo dostať pomoc?

Vôbec nie je a ani nemôže byť podstatné, pre akú trestnú činnosť je obžalovaný stíhaný. Pokiaľ je navyše obžalovaný vo väzbe či vo výkone trestu, treba byť obozretný ešte viac.

A to predovšetkým s poukazom na základnú povinnosť štátu, (v mene ktorého každý sudca rozhoduje) chrániť  život a zdravie osôb pozbavených osobnej slobody vyplývajúcu z Dohovoru.

Ide o záujem (život a zdravie), chránený nielen Dohovorom, ale aj našim Trestným zákonom a to konkrétne v § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e.

Pokiaľ by išlo prípadne o obštrukciu zo strany obžalovaného, čo sa mohlo tiež stať, toto som následne vyhodnotila v súvislosti s jeho osobou. 

Sudkyňa Jelinková Dudzíková

Na začiatok by som rada uviedla, že sa týmto prípadom zaoberá Súdna rada SR. A to na základe návrhu troch navrhovateliek tohto bodu programu. Pričom som jednou z týchto navrhovateliek.

Za seba môžem povedať, že som si vypočula zverejnenú nahrávku. V prvom sa musí potvrdiť pravosť a vierohodnosť toho, čo na nej odznelo. Potom je potrebné obdržať stanovisko dotknutej sudkyne.

Pokiaľ obsah nahrávky bude zodpovedať realite, Súdna rada SR musí zaujať stanovisko k tak vážnej téme, o akej nahrávka pojednáva.

„Jedná sa o totiž o to, že takéto situácie nielenže zasahujú do práv konkrétnej osoby, ale vrhajú zlé svetlo na justíciu ako celok. „

ESĽP

Zastávate tiež právny názor, že mohlo dôjsť k porušenie Dohovoru?

Z môjho pohľadu sa potenciálne dá hovoriť o zásahu do ľudskej dôstojnosti. Je otázkou výkladu rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, či je podobné správanie možné subsumovať pod mučenie alebo iné neľudské zaobchádzanie.

Sudca nie je nadčlovek!

Pani Záleská sa vyjadrila pre Plus7Dní, že „konala v súlade so zákonom.“ Má sudca stanovené napr. po koľkých minútach, hodinách, musí, či môže pojednávanie prerušiť? Je takéto konanie naozaj v poriadku?

Sudca nie je nadčlovek a nemá ultimátnu bezbrehú moc nad osobami, ktoré sa nachádzajú v pojednávacej sieni. Hranice výkonu jeho moci stanovuje okrem právneho poriadku aj etický kódex správania sa sudcov.

„Žiaden predpis nestanovuje po koľko presne minútach sa môže pojednávanie prerušiť. Je ľudsky a eticky neprijateľné, aby sa podanie lieku niečím podmieňovalo.“

Na pojednávaniach sa stávajú prípady, že účastníkom príde nevoľno, či už zo stresu, alebo zdravotnej indispozície. Vtedy je potrebné umožniť týmto osobám, či už podať liek, vyvetrať, napiť sa a v neposlednom rade zistiť, či pojednávanie môže pokračovať. 

Účasť osôb na pojednávaní má zmysel len vtedy, ak sú zdravotne v poriadku, spôsobilí hájiť sa a reagovať.

SR SR

Predseda Súdnej rady SR sa vyjadril takto: „Nechcete hádam povedať, že by sa našiel sudca alebo sudkyňa, ktorý by pri jednoduchých okolnostiach bránili podaniu inzulínu! Pri jednoduchých okolnostiach.“ Čo si mám predstaviť pod pojmom „jednoduché okolnosti?“

Slová pána predsedu Súdnej rady SR, pokiaľ ich vyslovil, nebudem komentovať. Jeho názor v tejto veci nie je vyjadrením názoru kolektívneho orgánu. Je len jedným z 18 hlasov v Súdnej rade SR.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Sudkyne Kosová a Jelinková Dudzíková reagujú pre eReport na kauzu Záleskej: Sudca je povinný promptne reagovať!

Odoberať
Upozorniť na
5 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Aktuálne

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti