eReport.sk
Rómovia z osady v obci Kecerovce, v okrese Košice-okolie čakajú v rade na očkovanie.
Rómovia z Keceroviec čakajú v rade na očkovanie. Foto: tasr

Zavedú osobitnú formu rasizmu?Vláda schválila prvý akčný plán Stratégie inklúzie Rómov!

Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 dostáva oficiálne podobu prvého akčného plánu. Návrh zadaní a úloh na obdobie rokov 2022 – 2024 schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.

Akčný plán navrhuje opatrenia v piatich prioritných oblastiach. „Oblasť zamestnanosti, vzdelávania, zdravia a bývania sú pre naplnenie cieľov stratégie kľúčové, osobitý dôraz sa venuje tiež zintenzívneniu intervencií v boji s protirómskym rasizmom,“ konštatujú predkladatelia materiálu z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý patrí pod úrad vlády.

Plán sa týka oblasti vzdelávania aj zamestnanosti

V oblasti školstva spomína návrh akčného plánu potrebu zlepšenia výsledkov žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK), taktiež zlepšenie kvality i počtu pedagógov a asistentov pri edukácii rómskych žiakov, zvýšenie kapacít škôl a škôlok v oblastiach s MRK, ale aj podporné opatrenia pre deti a žiakov z MRK s nedostatočnou znalosťou slovenského (vyučovacieho) jazyka, ktorý nie je ich materinským jazykom.

V oblasti zamestnanosti definuje návrh akčného plánu opatrenia pre zvýšenie šance Rómov na trhu práce, ale napríklad aj cielenú podporu pre rovnaký prístup osôb z MRK k samostatnej zárobkovej činnosti a podnikaniu vrátane sociálneho podnikania.

Protirómsky rasizmus by mal byť právne uznaný

Prioritnými úlohami v oblasti bývania je znížiť počet nelegálnych obydlí, zlepšiť technickú infraštruktúru a občiansku vybavenosť v lokalitách MRK, ale aj realizovať opatrenia zamerané na znižovanie rezidenčnej segregácie Rómov, napríklad prostredníctvom podpory nájomného bývania v obciach.

Úlohy v oblasti zdravia majú zlepšiť podmienky pre zdravie na komunitnej úrovni, smerujú tiež k posilneniu odbornej kvalifikácie komunitných pracovníkov v oblasti podpory zdravia. V časti, ktorá sa zaoberá bojom proti diskriminácii Rómov a zvýšením ich začlenenia do majoritnej spoločnosti, sa apeluje na to, aby bol protirómsky rasizmus právne uznaný ako osobitná forma rasizmu. Jedným z ďalších navrhovaných opatrení je aj zvyšovanie participácie mladých Rómov pri tvorbe politík na všetkých úrovniach.

Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 schválila vláda 7. apríla 2021.

Akčné plány tvorili v každej oblasti tematické pracovné skupiny, v ktorých mali zastúpenie jednotlivé rezorty a štátne inštitúcie, ale aj mimovládne organizácie, akademický sektor a samosprávy.

Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 schválila vláda 7. apríla 2021. Z rámcového materiálu budú vychádzať jednotlivé akčné plány, ktoré sa budú tvoriť vždy na trojročné obdobie, teda roky 2022 – 2024, 2025 – 2027 a 2028 – 2030.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Na ilustračnej snímke občania čakajú v rade na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v rómskej osade v Trebišove 25. novembra 2021.
  2. Na dodržiavanie karantény v rómskej osade Sačurov dohliadali vo februári 2021 policajti aj armáda.
  3. Eduard Heger (uprostred) počas výjazdu do rómskych osád.
  4. Diskriminácia Rómov podľa Amnesty International na Slovensku pretrváva.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Zavedú osobitnú formu rasizmu?Vláda schválila prvý akčný plán Stratégie inklúzie Rómov!

Odoberať
Upozorniť na
2 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti