eReport.sk
Tomáš Taraba
minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, foto:tasr

Taraba rozhodol: Britská automobilka Jaguar Land Rover dostane modernejšiu lakovňu


Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba dnes prijal výkonného riaditeľa automobilky Jaguar Land Rover Guillerma Mancholasa Lorenteho a informoval ho, že v rozkladovom konaní potvrdil prvostupňové rozhodnutie zo zisťovacieho konania EIA.

Rozhodnutie súhlasí s tým, že inštalácia novej technologickej linky lakovne v existujúcej výrobnej hale priemyselného areálu spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia pri Nitre, nepodlieha ďalšiemu posúdeniu vplyvov na životné prostredie. Nová linka spĺňa zákonnom stavené podmienky a emisné limity, ako aj požiadavky súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, tzv. BAT. 

Zmena činnosti, ktorou sa ministerstvo v konaní zaoberalo, spočíva v osadení novej univerzálnej lakovacej linky, ktorá pozostáva napríklad z priestoru na vizuálnu kontrolu dielov, ofukovacieho a ionizačného zariadenia, miestnosti na aplikáciu vrchnej farby, medzisušiacej pece či priestoru na aplikáciu laku.

Čo je však dôležité, plocha zastavaného územia sa po realizácii zmeny nezmení, keďže sa jedná o umiestnenie technológie do už existujúcej prevádzky lakovne. To znamená, že nedôjde k ďalšiemu záberu poľnohospodárskej či lesnej pôdy. Taktiež sa zmenou činnosti nemení napojenie plynu do prevádzky. Znamená to, že bude postačovať v súčasnosti požadované množstvo zemného plynu. Zmenou navrhovanej činnosti sa významne nezmení ani hlukové zaťaženie zastavaného územia počas výstavby či prevádzky, taktiež nevzniknú ani nové zdroje žiarenia, tepla a zápachu.

Dôležité investície

Vicepremiér Taraba ubezpečil výkonného riaditeľa automobilky, že envirorezort podporuje ekologizáciu priemyslu na Slovensku a zachovanie jeho konkurencieschopnosti. „Počas môjho vedenia envirorezortu bude ministerstvo životného prostredia inštitúciou, ktorá bude podporovať strategicky dôležité investície, ktoré využívajú najmodernejšie technológie, spĺňajú environmentálnu legislatívu a posilňujú pozíciu Slovenska ako ekologického a silného exportéra v automobilovom segmente,“ zdôraznil Taraba. 

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Má verejnosť dostatok objektívnych informácií?
  2. prengo cup
  3. uefa.com

Prevádzka lakovne bola povolená ešte v roku 2017

Ministerstvo v rozhodnutí konštatuje, že v rámci konaní o navrhovanej činnosti a o jej zmenách boli zhodnotené jednotlivé vplyvy na životné prostredie, ich vzájomné spolupôsobenie a prepojenie s inými činnosťami a neboli zistené také závažné negatívne vplyvy, vrátane kumulatívnych či synergických, ktoré by vylučovali realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmeny. Navyše, prevádzka lakovne bola povolená ešte v roku 2017. 

V zisťovacom konaní

Rozhodnutie v tzv. zisťovacom konaní  k zmene navrhovanej činnosti vydalo ministerstvo v novembri 2023, s výsledkom, že táto zmena sa nebude posudzovať v zmysle zákona EIA. Proti vydanému rozhodnutiu bol však doručený rozklad. Povoľujúcim orgánom stavby lakovne bude Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Taraba rozhodol: Britská automobilka Jaguar Land Rover dostane modernejšiu lakovňu

Odoberať
Upozorniť na
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Aktuálne