eReport.sk
Peniaze, bankovky, eurá
Ilustračné foto: fb/pzsr

Prieskum: Finančnú rezervu má 44 % Slovákov, dôležitosť sporenia si uvedomujú


Finančnú rezervu aspoň vo výške trojmesačných výdavkov má vytvorenú iba 44 % Slovákov. Dôležitosť sporenia si ich však uvedomuje výrazne viac. A aj keď stále obľubujú tradičné produkty ako sporiace účty či niektoré formy poistenia, čoraz viac sa zaujímajú aj o investovanie.

Rezervu má 44 % Slovákov

Na základe aktuálneho prieskumu spoločnosti Ipsos pre Erste Group na to poukázal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

„Posledné roky boli veľkou lekciou finančnej gramotnosti, keď boli domácnosti vystavené mnohým výnimočným situáciám, ktoré vplývali na ich rodinné rozpočty. Najvýznamnejšou bolo obdobie zvýšenej inflácie, ktorá dosahovala vysoké dvojciferné hodnoty a okliešťovala reálne príjmy obyvateľstva,“ pripomenul analytik.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Toto si myslia Slováci
  2. Audiovizuálny fond
  3. Premiér Robert Fico (Smer-SD)

Práve vďaka úsporám dokázali podľa neho Slováci túto situáciu dlho zvládať a reálna spotreba počas celého roka 2022 dokonca rástla. „To však spôsobilo vyčerpávanie finančných rezerv, ako aj nízku tvorbu nových úspor. Miera úspor, teda podiel z disponibilného dôchodku, ktorý domácnosti vedia odložiť, poklesla na historicky nízke hodnoty,“ zhodnotil Horňák. Domácnosti tak napokon okresali aj svoje nákupy, čo spolu s rastom miezd a zmiernením inflácie prispelo k opätovnému zvýšeniu miery úspor z 2,7 % na 4 %.

Dostatočný rezervný vankúš je nevyhnutný na zvládnutie nepredvídateľných udalostí v živote, zdôraznil analytik. Vo všeobecnosti sa odporúča mať finančnú rezervu aspoň vo výške trojmesačných výdavkov. Podľa prieskumu má takúto rezervu vytvorenú iba 44 % Slovákov. Podobne sú však na tom aj okolité krajiny (Česká republika 45 %, Maďarsko 43 %). Výnimkou je Rakúsko, kde dosahuje tento podiel až 60 %.

Slováci si uvedomujú dôležitosť poistenia

Pozitívnou správou podľa Horňáka je, že Slováci si dôležitosť sporenia uvedomujú. Od vypuknutia pandémie výrazne vzrástol podiel ľudí označujúcich tvorbu rezerv za veľmi dôležitú, a to z 31 % v roku 2019 na 44 % v roku 2023. Ďalších 42 % ľudí ju považuje za skôr dôležitú.

„Najbežnejším spôsobom sporenia je tradične sporiaci účet, dlhodobo si držiaci prvenstvo na úrovni okolo 70 % respondentov. Na druhom mieste na držia formy poistenia či sporenia na dôchodok. Takmer polovica ľudí využíva na vytváranie rezervy aj svoj bežný účet,“ priblížil analytik. Rastúcej obľube sa však podľa prieskumu teší aj investovanie, kde svoje peniaze odkladá takmer tretina Slovákov. Oproti roku 2019 ide o nárast o takmer 10 percentuálnych bodov (p. b.).

Veľmi či skôr pozitívne vníma investovanie viac ako tretina Slovákov, čo je oproti roku 2019 posun o 8 p. b. Zároveň klesol podiel tých, ktorí majú negatívny názor, a to z 21 % na 18 %. „Ide o bezpochyby dobré správy, keďže investovanie je pri správne zvolenej investičnej stratégii ideálnym spôsobom na dlhodobé zhodnocovanie majetku,“ zdôraznil Horňák. Otvorenejší tejto možnosti sú muži (40 %) ako ženy (32 %). V jednotlivých vekových kategóriách platí, že čím mladší respondent, tým väčšia pravdepodobnosť optimistického názoru na investovanie.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Prieskum: Finančnú rezervu má 44 % Slovákov, dôležitosť sporenia si uvedomujú

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Dnes…

KOMENTOVALI STE:

Aktuálne