eReport.sk
koronavírus, svet, rúško, nákaza, covid
Ilustračné foto: shutterstock

Ministrovi školstva odišiel list! Poslal ho známy advokát. Týka sa rúšok a respirátorov


Ministrovi školstva odišiel list. Poslal ho v utorok (7.2.) advokát Peter Weis. Týka sa rúšok a respirátorov. List na vedomie známy právnik zaslal aj hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi a takisto na Úrad vlády SR.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Zuzana Čaputová si uctila pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej položením kvetov a zapálením sviečky pred domom vo Veľkej Mači 21. februára 2022. Tam bola dvojica pred štyrmi rokmi brutálne zavraždená.
  2. Premiér Heger a prezident Zelenskyj
  3. Smer si stojí za slovom
  4. Lekári otvorili pandorinu skrinku

Weis vo svojom blogu uviedol, že listom žiada on aj jeho právnická kancelária ministra zdravotníctva „o priestupkovú amnestiu vo vzťahu k tzv. “porušeniam opatrení” na úseku (ne)nosenia rúšok a respirátorov.“

Weis dlhodobo kritizuje kroky vlády

„Keď príde akákoľvek odpoveď, zverejníme. A dáme vedieť aj v prípade, že žiadna odpoveď nepríde,“ dodal známy advokát. Weis totiž dlhodobo kritizuje kroky vlády aj v súvislosti so zavedenými opatrenia počas pandémie covidu.

Nižšie pripájame celé znenie listu (bez redakčných úprav a bez cenzúry – text sme sprehľadnili iba medzitulkami), ktorý Weis v utorok 7. februára zverejnil na svojej stránke a ako uvádza aj poslal. Odvoláva sa v ňom na viaceré zdroje a analýzy.

Vážený pán Mgr. Horecký,

chcel by som Vás týmto otvoreným listom osloviť ako ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR a ako zodpovedného za ústredný orgán štátnej správy pre materské, základné, stredné, vysoké, jazykové a základné umelecké školy a upozorniť na niektoré nové skutočnosti, ktoré majú zásadný vplyv na dosiahnuté poznatky ohľadom ochranných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Nosenie rúšok závažne oslabilo detský imunitný systém

V súvislosti s rúškami upozorňujú mnohí odborníci na riziká spojené s dlhodobým nosením rúšok, dôkazy sú k dispozícii v hojnom počte od vlastných výpovedí až po „peer-reviewed“ štúdie v karentovaných časopisoch. Zrejme najnovším vysloveným odborným názorom je článok z 08.12.2022, kde od používania rúšok odrádza nemecký prezident detských a dorasteneckých lekárov.

Dodávame, že aj kvôli vyššie uvedenému, nastala súčasná vlna infekcií, keďže nosenie rúšok závažne oslabilo detský imunitný systém a nariaďovanie povinnosti nosiť rúška považuje iba za „bežný politický reflex.“ Ako bolo uvedené v článku zverejnenom na cidrap.umn.edu, Svetová zdravotnícka organizácia zistila, že patogén spôsobujúci COVID-19 sa nešíri ako kvapôčková infekcia, ale aerosólom, čo znamená, že akékoľvek prekrytie horných dýchacích ciest je absolútne neúčinné pred patogénom, ale obmedzuje prívod kyslíka osôb, ktoré majú horné dýchacie cesty prekryté, a to so všetkými škodlivými následkami z toho vyplývajúcimi.

Táto informácia by nemala byť odignorovaná mlčaním

Tieto výsledky iba podporuje kanadská „peer-reviewed“ štúdia uverejnená v karentovanom
časopise 29.novembra 2022, Lekárske rúška verzus respirátory N95 pri predchádzaní COVID-19 medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Ako vyplýva z uvedenej štúdie, respirátory N95/FFP2 sú z hľadiska prevencie pred patogénom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 podľa poznatkov vedecky uznávaných v súčasnosti nielen zbytočné, ale dokonca zbytočnejšie ako lekárske /chirurgické rúška. V neposlednom rade by som rád upozornil na metaanalýzu 37 štúdií a tzv. Cochrane Review pre oblasť prekrytia horných dýchacích ciest. Používanie bežných chirurgických masiek, rúšok i FFP2/N95 respirátorov podľa neho nemá vplyv na prevenciu ochorenia vírusmi chrípky a SARS-CoV-2. Čo je Cochrane review? Ide o najvyššiu možnú mieru vedeckého štandardu v oblasti zdravotníctva. Táto informácia by nemala byť odignorovaná mlčaním kompetentných.

TOTO je v záujme všetkých žiakov a študentov

Vzhľadom na uvedené, ako aj objektívna neprítomnosť akýchkoľvek vedeckých dôkazov
v prospech (dlhodobého či krátkodobého) používania respirátorov N95/FFP2 alebo (medicínskych či 2/2 obyčajných) rúšok kvôli prevencii pred COVID-19 je preto v záujme všetkých žiakov a študentov neprekrývať si horné dýchacie cesty a neznižovať si tak imunitu. Vzhľadom na vyššie uvedené by som Vás ako autoritu rád požiadal, aby ste na vláde po preverení uvedených informácií iniciovali priestupkovú amnestiu a pokúsili sa napraviť tak za svojich predchodcov, čo sa dá. Je to stav, ktorý nie je spôsobený Vaším vedením a je mi zrejmé, že množstvo škodlivých následkov na bezbranných deťoch najmä psychického charakteru sa tým síce nevyrieši, ale dopady aspoň zmierni. Za akúkoľvek odpoveď Vám vopred ďakujem.

Ak teda vede aj Vy veríte, prosím konajte

Súčasne Vás chcem požiadať, aby ste metodicky inštruovali riaditeľov škôl, psychologických
a zdravotníckych zamestnancov v školstve o nových poznatkoch v oblasti, ktoré je v záujme ochrany našich budúcich generácií pred vedecky nepodloženou svojvôľou mocných. Ak teda vede aj Vy veríte, prípadne sa jej obsahu aj aktívne venujete, prosím konajte.

S úctou

JUDr. Peter Weis.

Zdroj: akw.sk

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Ministrovi školstva odišiel list! Poslal ho známy advokát. Týka sa rúšok a respirátorov

Odoberať
Upozorniť na
5 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE:

Aktuálne