eReport.sk
Quod licet Iovi non licet bovi
Emeritný sudca, advokát a odborník na ústavné právo Ján Drgonec. Zdroj: tasr - Martin Baumann

Dr. Drgonec pre eReport o návrhu Jednoty dôchodcov pre prezidentku: Iste ho už začala citlivo vnímať!

„Ľudské práva nie sú uzavretou množinou. Ľudské práva majú chrániť človeka pred štátom vo všetkých závažných situáciách, ktoré môžu nastať. Otázka „Aké práva“ zostáva visieť vo vzduchu. Ako keby mala zostať nepovšimnutá. No odpoveď je možná. Právo na dôstojnú starobu a právo na finančnú hotovosť,“ hovorí emeritný sudca doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Nevšimli si?
  2. Quod licet Iovi non licet bovi
  3. Čaká nás výmena Hegera za Hegera?
  4. Pokúšame sa o jadrový holokaust
  5. Demokracia a mier

 Hovoríme o práve na dôstojnosť v starobe?

Právo na dôstojnú starobu nie je totožné s právom na dôstojnosť v starobe. To je súčasť práva na ľudskú dôstojnosť. Právo na dôstojnú starobu nie je o určení hraníc životného minima starobného dôchodku. Zahŕňa celý spôsob života osôb na sklonku života.

Bez ohľadu na ich zaradenie do pracovného procesu alebo odchod z neho. Ide o zohľadnenie generačných rozdielov v medziach prirodzeného ľudského vývoja od zrodenia po smrť s prihliadnutím na návyky a zručnosti, aké patria k jednotlivým generáciám ľudského rodu.

Generačné rozdiely

Rozdiely v tých návykoch i zručnostiach sú značné, najmä s pokrokom techniky.

Samozrejme. Čo je pre mladých ľahké a jednoduché sa po dosiahnutí istého veku stáva nadmerným, takmer nezvládnuteľným zaťažením starnúceho človeka. Názorným príkladom je používanie počítačov a bankové operácie bezhotovostnými prevodmi.

Niektoré banky z odkazom na zabezpečenie bezpečnosti na účtoch menia podmienky platieb každý mesiac, prípadne aj častejšie. Postup predpisujú každému majiteľovi účtu bez ohľadu na vek.

Tým populáciu v dôchodkovom veku mätú a neprimerane zaťažujú požiadavkami, ktoré ich obťažujú. Svojvoľnými požiadavkami, lebo požiadavky vznášajú predovšetkým súkromné spoločnosti bez zákonom priznaného oprávnenia klásť požiadavky.

Návrh JDS

 Skôr, ako sme o ňom začali uvažovať, nieto ešte hovoriť, právo na dôstojnú starobu dostalo prvý predobraz. V januári 2023 Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík spoločne s Jednotou dôchodcov na Slovensku navrhol prezidentke Čaputovej ako prvé opatrenie na boj s chudobou vytvoriť ústavné právo na teplo, elektrinu a vodu.

Ako to dopadlo?

Prezidentka, verná obyčaji, istotne začala citlivo vnímať ústavné postavenie dôchodcov. A čo? Relatívne bezvýznamné je, že nemá opodstatnenie zaťahovať prezidentku do úsilia o vytvorenie novej právnej úpravy, keď nemá právo zákonodarnej iniciatívy.

Prekážok je viac. Predchádzajúca právnická prax prezidentke rozhodne neumožňuje sadnúť k papieru či k počítaču, a vymyslieť pre dôchodcov nové ústavné právo.

Poradcovia prezidentky v tomto čase musia ležať celkom vyčerpaní z toho, ako vymýšľali riešenia pre utopenie referenda.

„Nové ústavné právo pre dôchodcov z nich nevypadne. Pritom objednávka od dôchodcov smeruje k vypracovaniu základného práva, aké by mohli od nás odpisovať v zahraničí, ale aké nemáme kde odpísať my.“

  Je to teda nemožné?

Právo na dôstojnú starobu treba vytvoriť ako reálne právo.

„Tak ako máme ústavné práva na zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, dôstojný život či primeraný príjem, mali by mať občania ústavné právo na základné životné komodity súvisiace s bývaním v rámci ich finančnej primeranosti a dostupnosti,“ uviedli dôchodcovia spolupracujúci s Inštitútom pre výskum sociálno ekonomických rizík.

Z toho je zrejmé, že právo na teplo, elektrinu a vodu si predstavujú ako ďalšie zo sociálnych práv priznané piatym oddielom druhej hlavy Ústavy SR.

Hlbiny vesmíru

 Ústava Slovenskej republiky odkazuje všetky sociálne práva na zákon. Úžasne pohodlné riešenie pre prípravu ústavy, no zároveň veľká ilúzia. Ak zákon nenadviaže na Ústavu alebo ho parlament vôbec neprijme, právo formálne existuje, ale je nedostupné.

  „Skôr, ako sa okamih rozplynie v čase, právo na teplo, elektrinu a vodu sa vyparí, zmizne v hlbinách vesmíru. Hrozí, že nové základné právo sa stane politicky výhodným artiklom so záhadným obsahom. Sfinga Ústavy SR. Zároveň Pandorina skrinka, ktorú sa všetci budú báť otvoriť.“

 K právu na dôstojnú starobu nás môže priviesť iba starostlivá ústavnoprávna úvaha. Na čo to právo má slúžiť, aký je jeho účel a rozsah poskytovanej ochrany.

Ľudské práva nás majú chrániť pred štátom

 Je teda zrejmé, že právo na dôstojnú starobu, by malo chrániť v istej sociálnej situácii pred dôsledkami danej situácie. V naznačenej podobe je dôvod zaradiť právo na teplo, elektrinu a vodu do základného práva na dôstojnú starobu. To nie je koniec hľadania, ale iba začiatok.

.Za predpokladu, že niekto náležite politicky zodpovedný právne významným spôsobom poskytne verejný prísľub o ochote prijať návrh na rozšírenie registra základných práv aj s prísľubom poskytnutia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie dostupnosti nového základného práva.

Vážne možno pochybovať o tom, či v našom politickom systéme je to práve hlava štátu, od ktorej má význam očakávať a vyžadovať vynaloženie úsilia potrebného na doplnenie Ústavy Slovenskej republiky o právo na dôstojnú starobu v akomkoľvek rozsahu, a za akýchkoľvek podmienok.

 Okrem tohto práva ste aj za právo na finančnú hotovosť. To sa tiež spája s ochranou občanov pred štátnou mocou..

Právo na finančnú hotovosť má zaručiť ochranu fyzických osôb pred ovládnutím ich života bankami prostredníctvom bezhotovostných bankových operácií. Alternatívou je ochrana fyzických osôb pred štátnou mocou.

Príkladom, že nejde o vymyslenú či predčasne uvádzanú možnosť je štrajk kamionistov roku 2021 v Kanade. Kamionisti legitímne, v súlade s ústavou zaručeným ľudským právom, uplatnili právo na štrajk. Za to im vypli bankové účty. Násilne im zmarili možnosť uplatniť svoje ľudské právo.

S pokrokom teda treba i nové práva?

Znásobujú sa počty technológií, zvyšuje sa počet vzťahov, do ktorých vstupuje človek v ľudskej spoločnosti. To nevyhnutne vedie k potrebe zavádzať nové a ďalšie ľudské práva. Digitálne meny rastú po celom svete. Ponúkajú príležitosti a možnosti na nedôvodné podriaďovanie jednotlivca totalitnej moci. Veľmi vážny dôvod pre zavedenia práva na finančnú hotovosť.

     Nijaká z týchto otázok nezaťažuje poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ani úradníkov platených vo výkonnej moci či poradcov všetkých stupňov na všetkých útvaroch štátnych orgánov. Všetkých, čo na Slovensku sú.

 Vyzerá to žiaľ tak, že tak skoro sa ich na Slovensku nedočkáme?

Nemýlite sa. Hľadanie nových tém a otázok na riešenie v ústave zo slovenského ústavného práva vytesnila a každý deň viac a viac vytláča servilnosť, hlístový efekt zavďačovania sa, hľadanie argumentov o tom, že prezidentka, čo robí, dobre robí, že predseda vlády SR, hoci aj po dobe spotreby, ak koná, dobre koná.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Dr. Drgonec pre eReport o návrhu Jednoty dôchodcov pre prezidentku: Iste ho už začala citlivo vnímať!

Odoberať
Upozorniť na
4 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre
File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php