eReport.sk
Predseda Klubu 500 Vladimír Soták, foto: tasr

Klub 500 o dohode s USA: Zhoršuje podnikateľské prostredie!

Sporná vojenská zmluva s USA rezonuje spoločnosťou naprieč Slovenskom. Po politikoch, advokátoch, Generálnej prokuratúry sa kriticky pozerá na takto definovanú zmluvu aj Klub 500.

Vláda Slovenskej republiky bude v stredu 12. januára rokovať o Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými (DCA). Návrh dohody upravuje pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl USA, ich rodinných príslušníkov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na plnení úloh pre ozbrojené sily USA na území SR a spolupracujúcich slovenských občanov. Uzatvára sa na dobu 10 rokov s možnosťou predĺženia.

Zmluvu pripravuje a uzatvára vláda Slovenskej republiky a ratifikovať ju bude Národná rada Slovenskej republiky a po jej ratifikácii v Národnej rade Slovenskej republiky sa stane súčasťou slovenského právneho poriadku a bude mať prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Z pohľadu Klubu 500 by sme privítali, ak by táto zmluva bola v súlade so slovenským právnym poriadkom a nezhoršovala by podnikateľské prostredie na Slovensku, hlavne čo sa týka oslobodení od plnenia daňových a odvodových povinností,“ uvádza Klub 500.

Každá osoba žijúca na Slovensku by mala byť viazaná zákonom, tvrdí Klub 500

„Každý subjekt, ktorý sa na Slovensku zdržuje, každý podnikateľ, ktorý podniká na Slovensku a každá fyzická osoba, ktorá na Slovensku žije by mala byť viazaná zákonmi Slovenskej republiky a mala by tieto zákony dodržiavať. Klub 500 očakáva, že ak má záujem na slovenskú pôdu vstúpiť taký silný hráč, ako je armáda Spojených štátov amerických, malo by to priniesť pre Slovenskú republiku obrovské výhody.“

Bude vás zaujímať:

  1. Minister vnútra SR Roman Mikulec
  2. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominat OĽaNO).

„Pýtame sa zodpovedných, aké výhody tento návrh zmluvy so sebou prináša, nakoľko po preštudovaní návrhu sme tieto neidentifikovali. Zodpovednosť za uvedenú zmluvu prípravu je podľa Klubu 500 jednoznačne na tých, ktorí zmluvu vyjednali a dojednali a ktorí ju budú podpisovať,“ uvádza vo svojom stanovisku


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Klub 500 o dohode s USA: Zhoršuje podnikateľské prostredie!

Aktuálne

Najnovšie

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php