eReport.sk
Jednou nohou v totalite?
Ilustračná snímka. Zdroj: freedomtoreda - Eric Drooker

Návrat do totality? Toto budú musieť nahlasovať Rade pre mediálne služby i bežní ľudia!

Jednou nohou v totalite? Medzi subjekty regulované Radou pre mediálne služby (RpMS) pribudli fyzické osoby, ktoré využívajú svoje videokanály na YouTube, Facebooku či TikToku. Rada upozorňuje, že po nadobudnutí účinnosti zákona o mediálnych službách sa zmenila aj administratívna procedúra, ktorá predchádza spusteniu napríklad webového archívu televízie či videosekcie spravodajského portálu. TASR o tom informovala hovorkyňa rady Lucia Michelčíková s tým, že autorizáciu potrebujú po novom aj internetové rádiá.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Iné referendum už bude demokratické
  2. Dzurinda sa nevzdáva
  3. Nie je korupcia ako korupcia
  4. Koľkí plánujú ísť na referendum? Vyše 54 %, z toho väčšina určite!

Jednou nohou v totalite?

„Fyzické osoby, ktoré poskytujú audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie (AVMS) výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí, ktorej poskytovateľom je iný subjekt, teda napríklad fyzické osoby, ktoré majú svoj kanál na YouTube, Facebook Watch či TikToku, sú povinné najneskôr v deň spustenia tejto AVMS oznámiť jej poskytovanie Rade pre mediálne služby,“ priblížila hovorkyňa.

Oznamovaciu povinnosť si mali splniť do 31. decembra 2022. Ide o subjekty, ktoré doteraz voči rade nemali povinnosti. Náležitosti oznámenia poskytovania sú uvedené na webe rady.

Záhady

Riaditeľ rady Martin Dorociak tiež upozornil, že neoznámenie poskytovania je spojené s peňažnou sankciou. Podotkol, že cieľom rady nie je pokutovanie, ale prevencia, preto upozorňujú poskytovateľov na potrebu splniť si oznamovaciu povinnosť.

Zaujímavé je, že tento článok vyšiel na TASR dnes, 23. januára 2023. Ako sa teda všetci noví povinní voči Rade, mali dozvedieť, že oznamovaciu povinnosť treba splniť do 31. decembra 2022, zostáva záhadou..

Ďalšie zmeny

Zmeny sa dotkli podľa jeho slov aj ostatných AVMS, medzi nimi aj webových archívov televízií či sekcií spravodajských portálov s ich vlastnými reláciami. Tieto služby mali doteraz len oznamovaciu povinnosť, ktorú si stačilo splniť v deň spustenia. Po novom na činnosť potrebujú autorizáciu, na jej udelenie má rada 90 dní a treba o ňu požiadať v predstihu.

„Všetky AVSM, ktoré sme evidovali už v zoznamoch Rady pre vysielanie a retransmisiu, sme na zmenu včas upozornili listom, aby sme pomohli predísť nezákonnému konaniu. Poskytovanie AVMS bez autorizácie je totiž zakázané a regulátor zaň môže uložiť sankciu,“ vysvetlil Dorociak.

Aj internetové rádiá

Zdôraznil, že autorizáciu už potrebujú aj vysielatelia internetových rádií. Zákon totiž podľa jeho slov akékoľvek šírenie programovej služby prostredníctvom internetu považuje za vysielanie prostredníctvom internetu. 

„Ide o tzv. webcasting, základný spôsob verejného prenosu, na ktorý je nutné udelenie autorizácie vysielania,“ objasnil. Autorizáciu musia mať subjekty udelenú do 30. júna 2023, preto o ňu musia včas požiadať. 

„Naproti tomu simulcasting je šírenie programovej služby na internete simultánne s jej bežným vysielaním, príkladom je live vysielanie RTVS na jej webovej stránke. Na simultcasting vysielatelia potrebujú len doložku iného verejného prenosu, tú rada udeľuje k ich autorizácii vysielania,“ dodal Dorociak s tým, že o ňu musia požiadať najneskôr 90 dní pred plánovaným spustením.

Rada bude rozhodovať úplne o všetkom

Zmeny sa dotkli aj klasických rádií a televízií. Doterajšie licencie na vysielanie sa nahrádzajú autorizáciami vysielania. Noví vysielatelia už radu žiadajú o ich udelenie, tým starým autorizácie vydá rada do 30. júna, keď zo zákona stratia platnosť licencie vydanej Radou pre vysielanie a retransmisiu. Podčiarkol, že ak by si vysielatelia povinnosť nesplnili, o oprávnenie vysielať by prišli.

Register

Kancelária RpMS o zmenách informovala aj prevádzkovateľov retransmisie. „Všetky dotknuté subjekty sme pri tejto príležitosti zároveň upozornili aj na novú povinnosť zapísať sa v registri partnerov verejného sektora,“ uzavrel Dorociak.

Rozhodnutia z Bruselu

Ešte 8.12 2022, sme vás informovali, že v Bruseli padli nové rozhodnutia. O krokoch, ktoré musí Slovensko urobiť. Aby posilnilo svoj boj proti dezinformáciám. Nuž treba povedať, že zatiaľ vedenie rady pre mediálne služby, zjavne nezaháľa.

Cenník „vašej slobody“

Na stránke Rpms bol zverejnený aj cenník. „Na základe splnomocnenia k položke 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určuje Rada pre mediálne služby tieto poplatky“ píše sa v jeho úvode. Pozrieť si ho môžete tu.

Za „autorizáciu vysielania“ „lokálneho alebo komunitného“ zaplatíte 200 eur. Za „iné ako lokálne alebo komunitné vysielanie“ dokonca 600.

Novodobí demokrati

Možno je pre niekoho tá nová „liberálna demokracia.“ Veď aj naša prezidentka sa vyjadrila, že „chybou a naivitou dnešných demokratov je domnievať sa, že na sociálne siete patrí pluralita názorov. A netreba ju nijako regulovať. „

My niektorí si ale pamätáme aj dobu, ktorej sa hovorili inak. Kedy napríklad nesmel vystupovať nik, kto to vopred nenahlásil. Podobnej rade..

Ide o štátom riadenú cenzúru? Pokiaľ musí i bežný človek nahlásiť, ak si chce založiť najprv youtube kanál? Alebo o demokraciu? A právny štát? Na to nech si čitateľ odpovie sám..

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Návrat do totality? Toto budú musieť nahlasovať Rade pre mediálne služby i bežní ľudia!

Odoberať
Upozorniť na
9 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti