eReport.sk
Pápež František. Foto: neneo/shutterstock

FOTO Vieme, čo si pápež František odnesie zo Slovenska: TÝMTO ho obdarujeme

V rámci svojej návštevy Slovenska navštívi Svätý Otec František v pondelok 13. septembra v Bratislave aj Katedrálu sv. Martina, kde sa stretne s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi. Bratislavská arcidiecéza a Farnosť sv. Martina v Bratislave pri tejto príležitosti daruje Svätému Otcovi miniatúru bronzového súsošia Svätý Martin so žobrákom, ktoré je v súčasnosti v katedrále vystavené a prístupné verejnosti.

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe informuje, že originál monumentálneho súsošia Svätý Martin so žobrákom zhotovil v roku 1735 rakúsky sochár Georg Raphael Donner ako ústrednú plastiku nového korunovačného oltára Dómu sv. Martina. Po regotizácii dómu v polovici 19. storočia bolo súsošie umiestnené v exteriéri a do vnútorných priestorov dómu bolo prinavrátené v decembri 1912.

Miniatúra bronzového súsošia Svätý Martin so žobrákom. – Foto: tkkbs

Čo súsošie symbolizuje?

V súčasnosti je súsošie umiestnené na mramorovom podstavci v juhovýchodnom rohu Katedrály sv. Martina, na pravej strane hlavnej lode. „Príbeh svätého Martina je inšpirujúci a stále aktuálny aj v dnešnej dobe. Ako hovorí svätomartinská legenda, Martin zbadal na zemi ležiaceho žobráka, sklonil sa k nemu, pozrel sa mu do očí a švihom svojho meča oddelil polovicu svojho plášťa, ktorú mu daroval,“ uviedol farár Farnosti Sv. Martina v Bratislave Peter Slepčan. Ako tvrdí, v stvárnení príbehu sa odráža posolstvo evanjelia, v ktorom Ježiš Kristus cíti s každým trpiacim a chudobným, a toto posolstvo zdôrazňuje aj pápež František, keď hovorí, aby sme nekonali dobré skutky preto, aby ľudia chválili a obdivovali našu štedrosť, ale aby sme boli schopní zastaviť sa a pozreli sa do tváre osoby, ktorá žiada o pomoc. „Skutky lásky a dobročinnosti sv. Martina nasledujú spoločne aj veriaci Bratislavskej arcidiecézy, a to prostredníctvom každoročnej svätomartinskej finančnej zbierky s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi a podporiť projekty mimo územia arcidiecézy,“ vysvetlil myšlienku daru pre Svätého Otca Františka Slepčan.

Súvisiace články:

  1. Pápež František
  2. Pápež František
  3. Pápež František

Reprodukciu súsošia zhotovil taliansky sochár a umelec Francesco Ciardiello. Odliatok súsošia je položený na mramorovom bloku z jeruzalemskej skaly, ktorý vo svojej forme a geometrii evokuje gotickú architektúru lomeného oblúku charakteristickú pre Katedrálu sv. Martina. Do mramorového podstavca boli vsadené bronzové písmená a číslice odkazujúce na pamätný 13. september 2021, deň návštevy Svätého Otca v Bratislave.

Miniatúra súsošia je v súčasnosti vystavená v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Bronzové súsošie na mramorovom podstavci má výšku 48 centimetrov a šírku 36 centimetrov, celková hmotnosť diela je 30 kilogramov. Po odovzdaní Svätému Otcovi bude dielo špeciálne zabalené a pripravené na bezpečnú prepravu do Vatikánu.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

FOTO Vieme, čo si pápež František odnesie zo Slovenska: TÝMTO ho obdarujeme

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php