eReport.sk
Vojna v bezpečnostných zložkách - Ilustračná fotokoláž
Vojna v bezpečnostných zložkách - Ilustračná fotokoláž. Zdroj: SIS, PZ SR, eReport

Expríslušník SIS Osuský pre eReport: Kriminalizácia spravodajských dôstojníkov ohrozuje činnosť SIS!


V súčasnosti na prebieha už viac ako rok vojna v bezpečnostných zložkách, bežný človek má problém sa v situácii zorientovať a pochopiť, čo sa vlastne deje, kto je dobrý a kto zlý a čo sa vlastne stalo. O možných príčinách konfliktu a prípadných následkoch do budúcnosti v oblasti boja proti organizovanej kriminalite sme sa zhovárali s bývalým riaditeľom útvaru Slovenskej
informačnej služby (SIS) na boj proti organizovanej kriminalite Romanom Osuským.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Je toto možné?
  2. Skutok sa nestal
  3. Eva Mišíková počas 9. zasadnutia Súdnej rady SR v Bratislave 29. júna 2020.
  4. Sean Penn v Ukrajine
  5. Je pravda na poslednom mieste?
  6. Je pravda na poslednom mieste?
  7. Laššáková reaguje na čurillovcov
  8. Vagovič v rozhovore so Štefanom Hamranom pre Postoj
  9. Ruský minister obrany Sergej Šojgu.
  10. Vľavo generálny prokurátor SR Maroš Žilinka a v popredí vpravo Matúš Šutaj-Eštok (Hlas-SD).


Podľa medializovaných informácií ste pôsobil v utajenom režime niekoľko rokov v prostredí organizovanej skupiny a následne ste sa za vlády Ivety Radičovej stal riaditeľom boja proti organizovanému zločinu. Ako teda hodnotíte súčasnú situáciu v bezpečnostných zložkách, spoluprácu medzi PZ a SIS z vášho pohľadu?

Spolupráca je skoro na bode mrazu.

V čom vidíte príčinu tohto stavu ?

Z môjho pohľadu je základnou príčinou nepochopenie práce spravodajskej služby.

Ako to myslíte?

Úlohou spravodajskej služby je získavať, sústreďovať a vyhodnocovať informácie, ktoré služba získava zo spravodajsky záujmového prostredia, teda aj z prostredia organizovanej kriminality.

Tu sa služba zameriava na kvalitu zdroja a následne na kvalitu získanej informácie, nie primárne na odhaľovanie konkrétneho páchateľa, alebo zamedzeniu páchania trestnej činnosti.

Naproti tomu úlohou Policajného zboru je vykonávanie operatívno-pátracej činnosti, teda predchádzanie, zamedzovanie, odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti a zaisťovanie jej páchateľov. To je rozdiel medzi spravodajskou činnosťou a operatívno-pátracou činnosťou.

Prax

Základnou úlohou spravodajského dôstojníka je vytvorenie agentúrnej siete, z ktorej následne získava informácie pre potreby spracovania  spravodajskej služby. Ak následne konkrétne spracovateľské pracovisko v  SIS usúdi, že informácia by mohla byť využiteľná pre potreby iného orgánu, je táto informácia odstúpená.

„Môžeme teda povedať, že spravodajský dôstojník nezískava informácie len o páchaní trestnej činnosti, ale komplexné informácie. Z pohľadu polície, kde zákonné je biele a nezákonné čierne, tak SIS pracuje v šedej zóne. Získava aj biele, aj čierne.“

Roman Osuský, bývalý riaditeľ útvaru SIS na boj proti organizovanej kriminalite

Kde vznikol problém?

Problémom bolo kvantum odstúpených informácií, ktoré polícia hodnotila svojim uhlom pohľadu, teda biele a čierne. V tomto konkrétnom prípade, teda či im pomáhajú v procese vyšetrovania, alebo sabotujú proces vyšetrovania.

Dôvodom odstúpenia informácií nebolo sabotovať proces vyšetrovania, ako to bolo medializované, práve naopak, poukázať na možné budúce problémy, ktoré bude mať prokurátor pred súdom, pretože trestné konanie sa nekončí prácou polície, ale až spravodlivým potrestaním páchateľa v súdnom konaní.

Všetky tieto skratky a zľahčovanie si práce zo strany polície / v tomto prípade to boli dohody s konkrétnymi spolupracujúcimi obvinenými/ budú v súdnom konaní pre prokurátora znamenať zložitejšiu pozíciu.

Prečo sa to stalo ?

Základným problémom je podľa môjho názoru voľba konkrétnych spolupracujúcich obvinených.

Môžete konkrétne?

Podľa môjho osobného poznania niektorých konkrétnych spolupracujúcich obvinených, môžem povedať, že je veľký problém dokázať niekomu vinu v ekonomickej trestnej činnosti v rámci štruktúry, keď tú najzávažnejšiu trestnú činnosť páchal práve spolupracujúci obvinený.

Súčasné kauzy, ktoré rieši polícia, sú kvalitatívne odlišné od rozkladania organizovaného zločinu, ktorý sa dopúšťal prevažne násilnej trestnej činnosti, preto zvolený hrubý prístup, ktorý fungoval na vraždy a drogovú trestnú činnosť v ekonomike neobstojí.

Dohody s kajúcnikmi

Dohoda s kajúcnikom má byť výhodná primárne pre štát a nie pre druhú stranu. Sú tu prípady , v ktorých spolupracujúci obvinený nebol stíhaný za viac ako desať skutkov, len preto ,že išiel do dohody a bude vypovedať proti iným. V poriadku, ak jeho výpovede usvedčia páchateľov, ktorí páchali závažnejšiu trestnú činnosť ako on sám.

Zločinecká skupina

Pozrime si definíciu zločinecká skupina , štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § paragrafu 233 alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na
účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody.

Bez viny?

A teraz sa skúste pozrieť na jednotlivých kajúcnikov a zaradiť ich podľa tejto definície do štruktúry. V niektorých prípadoch sú to práve kajúcnici, ktorý sú podľa tejto definície na vrchole štruktúry. Napr. máme tu spolupracujúceho obvineného, ktorý založil a riadil sieť fiktívnych firiem a na trhu ponúkal pre firmy tzv. optimalizačné faktúry. Dnes vypovedá proti firmám, ktorým faktúry vystavoval.

On je bez postihu, založil sieť nekontaktných firiem a cez ne si aj vo svoj prospech uplatňoval nadmerné odpočty DPH, ale stíhaní sú len Tí, ktorým robil faktúre na optimalizáciu On, ktorý od štátu len bral (nadmerné odpočty) stíhaný nie je, ale stíhaní sú tí, ktorý štátu platili, ale nie všetko.

S peniazmi z trestnej činnosti..

A tu môže byť ten problém dokazovania na ktorý služba pravdepodobne upozorňovala. Pri
optimalizačnej faktúre subjekt, ktorý si ju nechal vystaviť platí riadne zaregistrovanej firme na riadny firemný účet za službu, ktorá sa s odstupom času v mnohých prípadoch nedá verifikovať, či bola, alebo nebola vykonaná podľa priloženej faktúry. A mnoho ďalších prípadov. Základná otázka pre  mňa je, kde skončili peniaze.

Keď kajúcnik vyhlási, že bol členom zločineckej skupiny a peniaze skončili u neho, tak bol členom zločineckej skupiny, ktorú založil a riadil. Keby peniaze musel niekde odovzdávať, tak bol len členom skupiny na určitej hierarchickej pozícii a plnil príkazy vyššie postavených členov danej skupiny.

Prečo je toľko súčasných či bývalých príslušníkov SIS medializovaných v súvislosti s množstvom kriminálnych káuz?

Treba povedať, že v tajných službách robia ľudia. Rovnako ako v Policajnom zbore, v médiách či v akejkoľvek inej oblasti života. Ľudia majú prirodzené slabiny, a preto sa niekedy dopúšťajú nesprávneho, ba dokonca aj nezákonného konania. To platí vo všeobecnosti.

Médiá a politici

Pochopiteľne, spravodajské služby priťahujú z povahy veci pozornosť. Nielen mediálnu, ale aj politickú. Často je úplne legitímne konanie spravodajského dôstojníka vykresľované ako kriminálny čin, pretože na tom existuje nejaký osobitný záujem, alebo len neznalosť veci. Potom sa toho často veľmi nekriticky chytia médiá a tvária sa, že robia investigatívnu žurnalistiku.

Na druhej strane je pravda aj to, že v niektorých prípadoch je kritika na adresu spravodajských dôstojníkov oprávnená, pretože sa naozaj dopustili nesprávneho, alebo dokonca aj trestného konania.

Ako ste sa do SIS dostali vy?

V 95 na doporučenie môjho známeho, ktorý v službe pracoval, som si podal žiadosť a po absolvovaní prímacieho konania som nastúpil do spravodajskej služby.

Ako sa pozeráte na vašu medializáciu?

Je to opäť nepochopenie práce spravodajskej služby. V kriminálne – závadovom prostredí som pôsobil niekoľko rokov ako spravodajský dôstojník v rôznych režimoch práce, pretože som bol zaradený na odbore , ktorý sa venoval tejto problematike.

Bol som vyslaný spravodajskou službou do záujmového prostredia na plnenie špecifických úloh, na týždennej báze som dával reporty o svojom pôsobení v tomto prostredí, myslel som si , že robím svoju prácu dobre, pretože som nikdy nebol trestne stíhaný a nikdy mi nebola preukázaná spolupráca s organizovaným zločinom.

Kritika

Potom príde medializácia na vašu adresu z úplnej neznalosti danej situácie a zrazu zistíte, že nemáte žiadne krytie. Preto na základe mojej osobnej skúsenosti, musím vyjadriť kritiku do radov vtedajšieho vedenia spravodajskej služby, pretože v tomto prípade mala služba povedať, že som v danom prostredí plnil spravodajské úlohy a pred nástupom na post riaditeľa boja proti organizovanej kriminalite som si prešiel plným prijímacím procesom vrátane dvoch vyšetrení na polygrafe.

Až potom som sa stal riaditeľom. A nie celú situáciu odbiť vyhlásení, že k personálnym otázkam sa nevyjadrujeme. Takýto alibistický prístup môže mať samozrejme aj negatívne následky a to, že spravodajský dôstojníci odmietnu vykonávať spravodajskú činnosť v prostrediach , ktoré môžu byť do budúcna rizikové.

Ako to robiť lepšie

V konkrétnych prípadoch by malo vedenie služby zvážiť a informovať napr. dozorového prokurátora, že v uvedenom prostredí prebieha spravodajská operácia. Toto informovanie by mohlo pomôcť aj OČTK/ poznanie prostredia spravodajským dôstojníkom/ , ale aj samotnému spravodajskému dôstojníkovi z hľadiska jeho odhalenia príslušnosti k spravodajskej službe v danom prostredí. Takýmto prístupom by sa pravdepodobne aj zlepšila komunikácia medzi
OČTK a spravodajskou službou.

Médiá vaše meno spomínali v súvislosti so zločineckou skupinou takáčovci a SBS Peber. Prečo?

Pretože som v tomto prostredí pôsobil niekoľko rokov ako príslušník spravodajskej služby. Táto organizovaná skupina patrila medzi najvplyvnejšie skupiny pôsobiace v Bratislave a okolí a pochopiteľne sa jej spravodajská služba významnou mierou venovala z hľadiska monitoringu jej činnosti či už napriamo cez jej jednotlivých členov, alebo cez ich vlastné, alebo zpriaznené podnikateľské subjekty. Firma Peber patrila do tohto zoznamu. Keď odhalíte spôsob financovania, viete nastaviť účinné rozkladné opatrenia.

Aký je podľa vás súčasný stav slovenských spravodajských služieb?

Už dlhší čas nie som príslušníkom SIS, a preto nemôžem ovládať detailne situáciu. Môžem však povedať, že za každých okolností platí nasledovné pravidlo: Spravodajské služby nemôžu byť v lepšom stave, v akom sa nachádza vedenie štátu, no na druhej strane treba však obratom povedať, že vzťah spravodajských služieb a štátu je oveľa komplexnejší.

Aké vidíte riziká do budúcna tohto stavu v bezpečnostných zložkách?

Riziká môžem hodnotiť v oblasti, ktorej sa rozumiem a to je organizovaný zločin. Bez preháňania musím povedať, že polícia urobila obrovský kus práce. Rozložila zločinecké skupiny na Slovensku, ale tým sa samozrejme do budúcna otvára priestor pre iných rovnako zmýšľajúcich, prípadne pre cudzojazyčné skupiny.

Ukrajina

Vojna na Ukrajine, nech na jej príčiny a priebeh máme akýkoľvek názor, je zdrojom mnohých potenciálnych rizík. Dotýka sa to viacerých línií činnosti spravodajského aparátu – od kontrašpionáže, cez ochranu ekonomických záujmov, až po nové formy a skupiny organizovaného zločinu, pretože pred vojnou neutekajú len obyčajný ľudia, ale aj zločinci.

Hranice

Slovensko má pre ukrajinské zločinecké štruktúry strategickú polohu z hľadiska blízkosti hraníc a členstvom v EÚ. Preto je tu predpoklad, že uvedené štruktúry budú mať veľký záujem etablovať sa na Slovensku a vytvoriť si tu logistické zázemie. Tu je spolupráca bezpečnostných zložiek viac ako potrebná.

Ako by sa dala zlepšiť komunikácia?

Predovšetkým, podľa môjho názoru, predseda vlády by mal mať priamo vo svojom sekretariáte, nielen v Bezpečnostnej rade SR, človeka zodpovedného za komunikáciu so spravodajskými službami.

Premiérov radca

Malo by ísť o človeka s priamymi skúsenosťami s činnosťou bezpečnostných a spravodajských orgánov, teda o osobu schopnú premiérovi kompetentne poradiť v dvoch základných oblastiach.

Prvou je zadávanie úloh spravodajským službám. Druhou je odborná analýza výstupov spravodajských služieb a prijímanie návrhov ďalších opatrení a z nich vyplývajúcich úloh, pretože vo všeobecnosti platí, že najlepšou kontrolou služieb je ich správne úkolovanie.

Ak dostáva služba odborne formulované úlohy a ak dostáva na svoje výstupy adekvátnu odbornú spätnú väzbu z prostredia vlády, ostáva jej málo priestoru na rôzne neporiadky, o ktorých sa
niekedy oprávnene a inokedy neoprávnene píše v médiách.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Expríslušník SIS Osuský pre eReport: Kriminalizácia spravodajských dôstojníkov ohrozuje činnosť SIS!

Odoberať
Upozorniť na
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE:

Aktuálne