eReport.sk
žiaci v škole
Ilustračné foto: shutterstock

Pandémia COVID-19 negatívne zasiahla do vzdelávania. Žiaci prišli o prax

Pandémia najviac ovplyvnila praktické zručnosti žiakov učebných odborov. Konštatuje to Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) na svojom webe s tým, že v školskom roku 2021/2022 sa po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 uskutočnili tradičné záverečné skúšky.

Inšpekcia potvrdila znížený podiel praktického vyučovania na sledovaných školách počas dištančného vzdelávania. Pričom žiaci v systéme duálneho vzdelávania boli ovplyvnení výraznejšie z dôvodu karanténnych opatrení vo firmách.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Univerzita Komenského v Bratislave - Ilustračné foto
  2. Verejné zdravotníctvo potrebuje financie
  3. ZMOS stráca trpezlivosť

Pracovné zručnosti a teoretické vedomosti žiakov pripravujúcich sa v systéme duálneho vzdelávania mali mierne nižšiu úroveň v oboch častiach záverečných skúšok v porovnaní so žiakmi mimo systému duálneho vzdelávania. 

Podstatnou zmenou oproti minulosti bolo, že záverečná skúška sa od 1. januára 2022, keď nadobudla účinnosť novela školského zákona, člení na teoretickú a praktickú časť a žiaci učebných odborov už nemuseli absolvovať písomnú časť. Organizácia záverečných skúšok, zloženie skúšobných komisií, kompetencie a povinnosti predsedov skúšobných komisií, ako aj hodnotenie záverečných skúšok sa realizovalo bez relevantného platného právneho predpisu. 

ŠŠI kontrolovala priebeh záverečných skúšok v 11 štátnych stredných odborných školách s vyučovacím jazykom slovenským v desiatich učebných odboroch. Celkový počet žiakov, ktorí úspešne ukončili 3. ročník a realizovali záverečnú skúšku, bol 117, z nich 50 sa pripravovalo v systéme duálneho vzdelávania u 21 zamestnávateľov. 

„Dištančné vzdelávanie spôsobilo, že žiaci, ktorí sa pripravovali v systéme duálneho vzdelávania, a žiaci mimo neho nemali zabezpečené rovnaké podmienky na praktické vzdelávanie,“ uviedla ŠŠI. Podľa zamestnávateľov aj riaditeľov škôl dištančné vzdelávanie negatívne vplývalo na získanie praktických zručností žiakov, bola znížená ich motivácia učiť sa a schopnosť pracovať v tíme.

ŠŠI na základe zistení odporúčala riaditeľom stredných odborných škôl zintenzívniť spoluprácu so zamestnávateľmi pri príprave záverečných skúšok. Súčasne odporúčala stavovským a profesijným organizáciám delegovať svojich zástupcov do komisií na záverečné skúšky, aby bola zabezpečená koordinácia hodnotenia výstupov odborného vzdelávania a prípravy.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Pandémia COVID-19 negatívne zasiahla do vzdelávania. Žiaci prišli o prax

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti