eReport.sk
Europarlament - Ilustračné foto
Europarlament - Ilustračné foto. Zdroj: tasr

Brusel prijal „historickú“ smernicu o práci pre digitálne platformy: Čo zavádza nový zákon?


Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili nové pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov digitálnych platforiem.

Brusel prijal „historickú“ smernicu

Za nové pravidlá, na ktorých sa EP vo februári dohodol s členskými štátmi. Zahlasovalo 554 poslancov, 56 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania. Ich cieľom je zabezpečiť, aby pracovníci platforiem mali svoj zamestnanecký status správne klasifikovaný a aby nedochádzalo k prípadom falošnej samostatnej zárobkovej činnosti. Po prvý raz sa v EÚ upravuje aj používanie algoritmov na pracovisku.

Čo zavádza nový zákon?

Nový zákon zavádza prezumpciu pracovnoprávneho vzťahu. Na rozdiel od samostatnej zárobkovej činnosti), ktorý vzniká vtedy, keď existujú skutočnosti naznačujúce kontrolu a smerovanie podľa vnútroštátneho práva a kolektívnych zmlúv s prihliadnutím na judikatúru EÚ.

Smernica zaväzuje krajiny EÚ, aby zaviedli vyvrátiteľnú právnu domnienku zamestnania na vnútroštátnej úrovni s cieľom napraviť nerovnováhu síl medzi digitálnou pracovnou platformou a osobou vykonávajúcou prácu pre ňu. Dôkazné bremeno nesie platforma, čo znamená, že je na nej, aby dokázala, že neexistuje pracovný pomer.

Nové pravidlá

Nové pravidlá zabezpečujú, že osoba vykonávajúca prácu pre digitálnu platformu nemôže byť prepustená na základe rozhodnutia prijatého algoritmom alebo automatizovaným systémom rozhodovania. Digitálne pracovné platformy musia zabezpečiť ľudský dohľad nad dôležitými rozhodnutiami ovplyvňujúcimi osoby, ktoré pre ne vykonávajú prácu.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Europarlament prijal nový zákon na ochranu slobody tlače
  2. Politizácia trestného práva

Smernica zavádza pravidlá, ktoré dôraznejšie chránia údaje pracovníkov digitálnych platforiem. Platformy budú mať zakázané spracúvať určité typy osobných údajov, ako sú údaje o emocionálnom alebo psychickom stave a osobnom presvedčení.

Zdroj: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Brusel prijal „historickú“ smernicu o práci pre digitálne platformy: Čo zavádza nový zákon?

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: