eReport.sk
Na snímke utečenci z Ukrajiny na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom 4. marca 2022.
Na snímke utečenci z Ukrajiny na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom 4. marca 2022. Foto: tasr

Zamestnávanie Ukrajincov na Slovensku: Ako sú platení a kde ich robí najviac?


Ukrajinci pomáhajú slovenskému trhu práce. Uviedol to v analýze Jozef Krabáč zo spoločnosti Trexima Bratislava s využitím údajov za rok 2021 z ich Informačného systému o cene práce (ISCP).

Podľa výsledkov z ISCP bol podľa neho vlani priemerný vek Ukrajincov pracujúcich v SR 38,8 roku, čo je o 5,6 roku menej ako priemerný vek zamestnaných Slovákov. Ukrajinci sú tak vo väčšej miere zastúpení v mladších vekových kategóriách a pozitívne dopĺňajú nerovnomernú demografickú štruktúru pracovných síl v SR.

Priblížil, že z pohľadu dosiahnutého stupňa vzdelania takmer dvaja z troch ukrajinských mužov mali stredoškolské vzdelanie a 24 % malo vysokoškolský diplom. U zamestnankýň z Ukrajiny bola odlišná situácia. Stredoškolské vzdelanie malo viac ako 41 % z nich a až takmer 48 % malo vysokoškolské vzdelanie. Je to dvakrát viac ako u mužov.

Ukrajinci vs Ukrajinky

Podľa analýzy každý tretí zamestnanec z Ukrajiny pracoval v priemyselnej výrobe a každý štvrtý v doprave a skladovaní. V týchto dvoch odvetviach ich pracovalo spolu viac ako 7000. Významnejšiu skupinu tvorí ešte dvojica pracovných oblastí – administratívne a podporné služby a zdravotníctvo a sociálna pomoc.

Kým u mužov podľa Krabáča dominovala doprava a skladovanie s 38 %, priemyselná výroba s 30 % a stavebníctvo s 8 %, u žien po priemyselnej výrobe s 39 % nasleduje zdravotníctvo a sociálna pomoc s 12 %, administratívne a podporné služby s 11 % a ubytovacie a stravovacie služby s 10 %.

Ukrajinskí štátni príslušníci, pracujúci na Slovensku, poberali v roku 2021 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1223 eur, čo je o 161 eur menej ako celoslovenský priemer.

Pohľad na vykonávané zamestnania podľa neho úzko súvisí s odvetviami. V roku 2021 každý piaty zamestnanec z Ukrajiny pracoval ako vodič nákladného automobilu a kamiónu, každý desiaty ako montážny pracovník v strojárskej výrobe. Medzi ďalšie početnejšie zamestnania u mužov patrili pomocní pracovníci v stavebníctve, zvárači a všeobecní lekári. U žien to boli najmä zamestnania ako montážni pracovníci v strojárskej, elektrotechnickej a inej výrobe a následne všeobecní lekári a lekári špecialisti.

Ako je to v prípade platov?

Spresnil, že ukrajinskí štátni príslušníci, pracujúci na Slovensku, poberali v roku 2021 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1223 eur, čo je o 161 eur menej ako celoslovenský priemer. Tento rozdiel je podľa analýzy možné do značnej miery pripísať ich väčšiemu zastúpeniu v slabšie odmeňovaných zamestnaniach.

Pri porovnaní miezd na rovnakej pozícii u rovnakého zamestnávateľa, kde pracuje minimálne 10 zamestnancov z Ukrajiny a 10 domácich zamestnancov, rozdiel v ich priemernom zárobku bol 1,05 % v neprospech ukrajinských štátnych príslušníkov a v prípade mediánu mzdy bol rozdiel opačný, 0,75 % v prospech ukrajinských štátnych príslušníkov.

„Je zrejmé, že celkový rozdiel v odmeňovaní ukrajinských štátnych príslušníkov v porovnaní s celkovým odmeňovaním na Slovensku bol spôsobený najmä mierne odlišnou štruktúrou vykonávaných zamestnaní. Na úrovni konkrétnych pracovných pozícií boli minulý rok Ukrajinci odmeňovaní rovnako ako domáci zamestnanci. Obsadzovali najmä pracovné miesta v dlhodobo nedostatkových profesiách alebo miesta neatraktívne u domáceho obyvateľstva,“ dodal Krabáč.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. stavba, stavebníctvo, dom, nehnuteľnosť, výstavba, tehly, robotníci
  2. utečenci z Ukrajiny, z afrických krajín a krajín Blízkeho východu na košickej železničnej stanici.
  3. Na ilustračnej snímke vojnoví utečenci z Ukrajiny na hraničnom priechode Ubľa-Malyj Bereznyj.
  4. Krajniak to vidí jasne
  5. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).
  6. Lekári sú od štvrtka povinní vystaviť potvrdenie o práceneschopnosti v elektronickej podobe (ePN)

Zdroj: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Zamestnávanie Ukrajincov na Slovensku: Ako sú platení a kde ich robí najviac?

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: