eReport.sk
Ilustračné foto: tasr

Školská inšpekcia zaslala 49 upozornení zriaďovateľom škôl a 12 RÚVZ

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) z dôvodu pandémie zohľadnila v školskom roku 2020/2021 vo svojej inšpekčnej činnosti obmedzenie a prerušenie prezenčného vzdelávania a prechod na dištančné vzdelávanie. Školskí inšpektori zaslali 49 upozornení zriaďovateľom škôl a školských zariadení a 12 regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Vyplýva to zo správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2020/2021, ktorú predložila hlavná školská inšpektorka.
      
V uplynulom školskom roku boli z dôvodu pandémie úplne vynechané naplánované komplexné inšpekcie v materských, základných a stredných školách, časť tematických inšpekcií a počas pandemických opatrení boli prerušené i následné inšpekcie. “V tomto období boli vykonané inšpekcie na základe sťažností. Po obnovení prezenčného vyučovania boli školám zadané dotazníky pre riaditeľov zamerané na priebeh dištančného vzdelávania a adaptačné obdobie po návrate do škôl,” uvádza sa v správe ŠŠI.
      
Zistenia v správe vychádzajú z 267 vykonaných inšpekcií. Z nich na základe podnetov bolo vykonaných 21 inšpekcií s rôznym predmetom kontroly. V školách s vyučovacím jazykom národností sa realizovalo 27 inšpekcií. Na inšpekčnom výkone a pri riešení sťažností sa podieľalo 156 školských inšpektorov. ŠŠI poskytla 398 písomných stanovísk a 1018 telefonických konzultácií a odporúčaní riaditeľom škôl, zriaďovateľom, rodičom a učiteľom.
      
V období od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021 bolo do centrálnej evidencie podaní kancelárie hlavného školského inšpektora doručených spolu 677 podaní, z toho približne 600 podaní smerovalo voči školám a školským zariadeniam zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR. Z celkového počtu podaní bolo 366 vyhodnotených ako sťažnosť a 181 bolo prešetrených. Z prešetrovaných sťažností bolo 79 opodstatnených a 88 neopodstatnených. Pri ostatných sťažnostiach sa opodstatnenosť nedala zistiť.

Konflikty medzi riaditeľmi škôl a rozvedenými rodičmi

Zo správy ŠŠI vyplýva, že nevyriešeným a vážnym problémom v školách zostáva napriek snahe riaditeľov škôl správanie žiakov s poruchami aktivity a pozornosti a poruchami správania a z toho vyplývajúce obmedzovanie práv ostatných účastníkov vzdelávania. Čoraz väčšie problémy spôsobujú aj konflikty medzi riaditeľmi škôl a rozvedenými rodičmi. Títo rodičia podľa ŠŠI očakávajú, že riaditeľ školy bude riešiť rozpor medzi nimi v takzvaných podstatných veciach namiesto súdu.
      
Samostatnú skupinu v tomto školskom roku tvorili sťažnosti súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19. “Sťažovatelia namietali napríklad voči prerušeniu vyučovania, podmienkam obnovenia vyučovania, poukazovali na nízku úroveň dištančného vzdelávania, prípadne na jeho absenciu alebo na nemožnosť zúčastniť sa na ňom pre nedostatočné technické zabezpečenie. Podstatná časť sťažností v tejto oblasti namietala voči povinnému noseniu rúšok či vyžadovaniu výsledkov testov od oboch rodičov,” uvádza sa v správe školskej inšpekcie. Problematickými a nedoriešenými boli najmä prípady, ak mali žiaci potvrdenie od lekára, že im nosenie rúška spôsobuje zdravotné problémy.

Zdroj: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Školská inšpekcia zaslala 49 upozornení zriaďovateľom škôl a 12 RÚVZ

Odoberať
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti