eReport.sk
Europoslanec a predseda strany Slovenský Patriot Miroslav Radačovský. Zdroj: Screenshot video FB / Miroslav Radačovský

Radačovský poslal portálu aktuality.sk predžalobnú výzvu a ako odškodné žiada 200-tisíc eur

Niektorí redaktori mainstreamových médií si pri svojej práci doslova koledujú o poriadne problémy. Pri ich „informovaní“ o udalostiach či osobách jednoducho popustia uzdu svojej „fantázii“ a napíšu niečo, čím druhú stranu poriadne nasrdia, a tá zareaguje žalobou. Za lži podľa neho najhrubšieho zrna posiela predžalobnú výzvu aj známy slovenský europoslanec.

Nepravdivá a hrubo dehonestujúca správa

Miroslav Radačovský posiela za lži najhrubšieho zrna „predžalobnú výzvu mainstreamu“, ktorú adresoval portálu aktuality.sk. Informuje o tom v statuse na sociálnej sieti kde zároveň vysvetľuje dôvody, prečo sa takto rozhodol. „Mainstream je, zdá sa, pre Slovensko neakceptovateľný. Šťastím je, že máme aspoň nezávislé médiá,“ napísal v krátkom úvode europoslanec Miroslav Radačovský, ktorý je zároveň šéfom strany Slovenský Patriot.

„Vážený mainstream! Dňa 21.03.2024 ste zverejnili článok pod názvom: „V čase vojny na Ukrajine pozorovali voľby v Rusku: Traja Slováci sa dostali na neslávny zoznam falošných pozorovateľov.“ Píše v úvode svoje predžalobnej výzvy Radačovský.

Mainstream je, zdá sa, pre Slovensko neakceptovateľný. Šťastím je, že máme aspoň nezávislé médiá.

Miroslav Radačovský, europoslanec a šéf strany Slovenský Patriot

V tomto článku je podľa neho uvedené: „Europoslanec Miroslav Radačovský, šéf proruského motorkárskeho gangu Brat za Brata Matúš Alexa a bývalý prednosta OÚ vo Svidníku Michal Iľkanin sa zúčastnili prezidentských volieb v Rusku“. Skúsený sudca Radačovský ďalej vysvetľuje, že pod pojmom gang sa rozumie: „Gang – uzavretá skupina, páchajúca trestnú činnosť, v užšom slova zmysle zločiny, t. j. zločinecká banda, člen gangu sa nazýva gangstrom.“

Podľa Radačovského je teda viac ako nepochybné, že táto správa je nepravdivá, hrubo dehonestujúca poslanca Európskeho parlamentu, je hrubým zásahom do jeho osobnostných práv, o to viac, že ste takto konali v čase kampane volieb do EP.

Matúš Alexa nie je gangster ani zločinec

„V čase, ktorý uvádzate, som vykonával povinnosti europoslanca v Štrasburgu a v Bruseli, čo je zrejmé z elektronickej prezentácie, ktorú môžem kedykoľvek predložiť. Bezprecedentným spôsobom, verejne, ste zaútočili vyloženým klamstvom na slovenského poslanca EP s tvrdením, že namiesto plnenia si svojich povinností v EP bol v štáte, mimo EÚ, spolu so šéfom gangu, teda gangstrom, zločincom.

Naviac ste dňa 21.03.2024 publikovali aj diskusiu k tomuto článku, v záujme čo najširšej publikácie tohto klamstva, na ktorom sa objavili príspevky, dehonestujúce slovenského poslanca Európskeho parlamentu,“ konštatuje ďalej pobúrený Radačovský.

Poškodili ste moje meno nielen u občanov SR, ale aj u kolegov v Európskom parlamente.

Miroslav Radačovský, europoslanec a šéf strany Slovenský Patriot

„Ide o historicky ojedinelý, pokiaľ nie jediný, prípad v EÚ, keď médiá s rozsiahlou pôsobnosťou tak na Slovensku, ako aj v európskom priestore, takouto lžou zaútočili na poslanca Európskeho parlamentu. Vedeli ste, prinajmenšom ste uzrozumení, že Brat za Brata je Občianske združenie, jeho predstaviteľ Matúš Alexa nie je gangster ani zločinec, nepácha trestnú činnosť.

Činnosť tohto združenia spočíva predovšetkým v kladení vencov k pamätníkom padlých vojakov pri oslobodzovaní Československa od fašizmu, Rusov, Ukrajincov a iných národností, príslušníkov Čsl. armádneho zboru na Dukle, kladením vencov obetiam holokaustu,“ vysvetľuje Miroslav Radačovský.

Poškodili aj ďalších 14 kandidátov do EP

„Takýmto sofistikovaným spôsobom spojenia slovenského poslanca EP v podstate so zločineckou skupinou, som presvedčený, že ste vykonali z dôvodu pošpiniť meno a česť europoslanca, zastupujúceho SR v EP a to vedomým a nepravdivým klamstvom.

Poškodili ste jeho meno nielen u občanov SR, ale aj u kolegov v Európskom parlamente. Zbaviť sa tejto zodpovednosti nemôžete ani napriek tomu, že po určitom čase ste moje meno z tohto článku odstránili,“ prízvukuje Radačovský  dodáva, že v čase zverejnenia tejto nepravdivej informácie boli uzrozumení s tým, že europoslanec Miroslav Radačovský je predsedom strany Slovenský PATRIOT.

Ohrozili ste aj úctu a vážnosť kandidátov na kandidátke strany Slovenský PATRIOT vo voľbách do EP.

Miroslav Radačovský, europoslanec a šéf strany Slovenský Patriot

„Boli ste uzrozumení, že strana Slovenský PATRIOT sa zúčastňuje volieb do Európskeho parlamentu a spolu s Dr. Radačovským kandiduje do EP ďalších 14 kandidátov. Takouto nepravdivou zverejnenou správou ste zasiahli aj do predvolebnej kampane, navodili dojem, že na čele kandidátnej listiny je europoslanec, ktorý namiesto činnosti v EP sa „potuluje“ v štáte mimo EÚ, spolu s „gangstrami“ motorkárskeho gangu. Ohrozili ste teda aj úctu a vážnosť kandidátov na kandidátke strany Slovenský PATRIOT vo voľbách do EP,“ nedáva si Miroslav Radačovský servítku pred ústa.

Odškodné venuje združeniu Brat z Brata

„Ide o čestných, bezúhonných občanov, požívajúcich úctu u svojich spoluobčanov, vykonávajúcich svoje občianske povolanie, ktorí majú aj svoje rodiny a príbuzných. Ako majú zdôvodniť svojmu okoliu, svojim známym, že kandidujú do EP na kandidátke strany, ktorej predseda a líder kandidátky, europoslanec Radačovský, namiesto plnenia si povinností v EP, podľa Vášho zverejneného tvrdenia, sa pohybuje so „šéfom motorkárskeho gangu“ v zahraničí, mimo EÚ?“ konštatuje ďalej šéf strany Slovenský Patriot s tým, že je vecou kandidátov na kandidátnej listine, či sa k tejto predžalobnej výzve pripoja.

Je mi ľúto, ale, podľa môjho názoru, konanie autorky napĺňa znaky závažného trestného činu podľa §373 Tr. zákona, kde podľa ods. 3 je možné za takéto konanie uložiť trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.

Miroslav Radačovský, europoslanec a šéf strany Slovenský Patriot

Ak áno, zvolená advokátska kancelária bude podľa Radadčovského zastupovať aj ich práva a oprávnené nároky. „V záujme predídenia súdnemu sporu, v ktorom na nepochybný skutkový stav nemôžete mať žiadny úspech, v záujme toho, aby ste nemuseli platiť ako neúspešná strana sporu trovy konania, žiadam Vás, aby ste v lehote 10 dní odo dňa doručenia tejto predžalobnej výzvy

1/ Zverejnili ospravedlnenie na Vašej stránke, ako aj písomné ospravedlnenie, doručené europoslancovi Miroslavovi Radačovskému, strane Slovenský PATRIOT a kandidátom na kandidátke do EP.

2/ Uhradili europoslancovi Miroslavovi Radačovskému nemajetkovú ujmu vo výške 200-tisíc eur.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Šport do politiky nepatrí
  2. Vraj všetkých šikanuje
  3. Klamstvá zostanú klamstvami

Formu a podrobný popis satisfakcie ako aj číslo účtu uvedie Radačovský podľa vlastných slov po tom, ako mu aktuality.sk v lehote 10 dní oznámia, že predžalobnú výzvu akceptujú. „Čestne prehlasujem, že sumu 200-tisíc eur poskytnem ako dar na účet občianskeho združenia Brat za Brata. Pokiaľ sa týka autorky správy Kataríny Kováčikovej, túto nepoznám. Neviem, pre koho a v čích službách pracuje. Nemám a nikdy som nemal záujem niekomu škodiť.

Je mi ľúto, ale, podľa môjho názoru, jej konanie napĺňa znaky závažného trestného činu podľa §373 Tr. zákona, kde podľa ods. 3 je možné za takéto konanie uložiť trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Ale toto nech posúdi príslušná prokuratúra,“ uvádza v závere predžalobnej výzvy Miroslav Radčovský a dodáva, že v zmysle zákona je povinný urobiť oznámenie na prokuratúru, lebo neoznámenie trestného činu je tiež trestným činom.

Zdroj: FB / Miroslav Radačovský


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Radačovský poslal portálu aktuality.sk predžalobnú výzvu a ako odškodné žiada 200-tisíc eur

Odoberať
Upozorniť na
7 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Najnovšie