eReport.sk
Peter Kysel. Foto: tasr

Prokurátor Kozolka píše Kyselovi: Obludné! Necítil si potrebu postupovať zákonne?!

Poriadne ho zvozil! Prokurátor generálnej prokuratúry Jaroslav Kozolka adresoval otvorený list prokurátorovi špeciálnej prokuratúry Petrovi Kyselovi, v ktorom ho skritizoval že jeho kroky v prípade trestnej veci bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Toho generálny prokurátor Maroš Žilinka zbavil obvinenia na základe paragrafu 363. Podľa Kozolku by si mal Kysel spytovať svedomie za množstvo pochybení, ktoré v prípade urobil. Doplnil, že je podľa neho obludné, že namiesto nápravy chýb Kysel využil médiá na zbavovanie sa osobnej zodpovednosti a na útok voči Žilinkovej inštitúcii.

Kozolka, ktorý v minulosti dozoroval napríklad aj prípad Hedvigy Malinovej či brutálny zásah policajnej razie proti Rómom v Moldave nad Bodvou, začína otvorený list Petrovi Kyselovi oslovením milý kolega a v texte mu tyká.

Toto ma šokovalo!

„Vopred sa ospravedlňujem, že sa na Teba obraciam svojim otvoreným listom, súc si vedomý toho, že by som mohol byť za svoj názor postihovaný, ale celá situácia ohľadom trestnej veci, vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, v ktorej bol pôvodne obvineným Ing. Vladimír Pčolinský, PhD. ma nielen po ľudskej, ale predovšetkým po odbornej stránke nemôže nechať ľahostajným,“ vysvetľuje z úvodu svoje motívy Kozolka. Dodáva, že ho adresuje aj ostatným prokurátorom napriek tomu, že spis nikdy nedržal v ruke.

Ďalej píše, že sa na Kysela obracia ako jeho bývalý nadriadený z čias keď robil vojenského obvodného prokurátora v Bratislave. Uznáva, že tak ako každý prokurátor má aj on plné právo na svoj právny názor, ktorý môže byť odlišný od názoru Maroša Žilinku. „Čo ale podľa mňa nie je v poriadku je skutočnosť, že v prípade, ak prokurátor urobí chybu a občas sa to stane každému z nás, nie sme stroje, miesto toho, aby sa prokurátor snažil napraviť chybu, robí presný opak. Myslím, že to je aj Tvoj prípad a naviac to vyzerá, že na to využívaš aj média,“ adresoval mu ostrú výčitku Kozolka.

Informuje, že so záujmom si prečítal stanovisko Úradu špeciálnej prokuratúry. „V ktorom je konštatované, že vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý predmetnú trestnú vec vyšetruje už dňa 30.08.2021, teda pred vydaním rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku, predložil na Úrad špeciálnej prokuratúry návrh na podanie obžaloby a Ty si už pripravoval obžalobu. Toto tvrdenie ma šokovalo. Ako môže vyšetrovateľ Policajného zboru predložiť dozorovému prokurátorovi návrh na podanie obžaloby, keď prípravné konanie nie je ukončené?“ neveriacky sa pýta prokurátor generálnej prokuratúry.

Podľa Kozolku Kysel využil médiá na útok voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. – Foto: tasr

Ty si ako dozorový prokurátor chyby nevidel?

Kyselovi ďalej píše ako by to malo vyzerať po správnosti. „Pre Tvoju informáciu Ti pripomínam, že vyšetrovateľ Policajného zboru podáva návrh na podanie obžaloby spolu s vyšetrovacím spisom a to až vtedy, keď už bolo vyšetrovanie zákonným spôsobom ukončené a s vyšetrovacím spisom sa oboznámili všetky oprávnené osoby, medzi nimi aj obvinený,“ priblížil a pokračoval v ďalších výčitkách smerom ku Kyselovi.

„Ty si neuvedomuješ, že súčasťou vyšetrovacieho spisu musí byť aj vybavenie mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 ods. 1 a nasl. Trestného poriadku, uplatneného v prípravnom konaní, ktorým je buď uznesenie o zrušení právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní alebo upovedomenie o odložení návrhu? Ako si mohol pripravovať obžalobu bez vedomosti o spôsobe vybavenia mimoriadneho opravného prostriedku? Neuvedomuješ si, že návrh na podanie obžaloby môže byť podaný až vtedy, keď je rozhodnuté o všetkých námietkach zaujatosti a o návrhoch na doplnenie vyšetrovania?“ dopytuje sa Kozelka.

Zdôrazňuje, že na základe Kyselovho postupu – keď si dopredu pripravoval obžalobu bez toho, aby sa vyšetrovateľ vysporiadal so všetkými otázkami- si nie je istý, či skutočne postupoval nezaujate a v súlade so zákonom. „Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva obrovské množstvo pochybení, či už hmotnoprávneho, tak aj procesnoprávneho charakteru. Je to až neskutočné, koľko závažných i nemej závažných chýb ste sa s vyšetrovateľom Policajného zboru v predmetnej trestnej veci dopustili. A Ty si ich ako dozorový prokurátor nevidel? Ty si necítil potrebu postupovať zákonne, čo je Tvoja základná povinnosť ako dozorového prokurátora? Z akého dôvodu si rezignoval na dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní? Prepáč, ale to je obludné,“ uviedol znechutene Kozolka.

Zneužil si média na zbavenie sa zodpovednosti

„Namiesto toho, aby si prijal zrejme mimoriadne nepríjemné rozhodnutie a zabezpečil, aby k takejto situácii viac nedošlo a aby bola vo veci zjednaná náprava, si prepáč, že to tak píšem, zneužil médiá na zbavovanie sa osobnej zodpovednosti,“ skonštatoval. Dodal, že spolu s kolegami zo špeciálnej prokuratúry tým, že zašiel ešte ďalej tým, že začal spochybňovať správnosť a zákonnosť rozhodnutia generálneho prokurátora.

Viac o kauze Vladimíra Pčolinského sa dočítate tu:

  1. prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel.
  2. Vladimír Pčolinský.
  3. Baránik chce "silou mocou" odobrať Žilinkovi zákonnú právomoc
  4. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka počas brífingu.
  5. Robert Fico.(Smer-SD).
  6. Boris Kollár.

To je podľa Kozolku neprijateľné. „Teba netrápi, že by obvinený po podaní obžaloby mohol byť nezákonne držaný vo väzbe? Žiaľ aj Tvojím pričinením došlo k situácii, že politická moc si uzurpuje zasahovanie do trestného konania tým, keď podľa mediálnych výstupov chce zrušiť mimoriadny opravný prostriedok – zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní. Chce ukrátiť obvinených o mimoriadne dôležité právo na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí v prípravnom konaní. Skús sa prosím zamyslieť nad obsahom môjho listu,“ uzavrel Kozolka list adresovaný Kyselovi.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Prokurátor Kozolka píše Kyselovi: Obludné! Necítil si potrebu postupovať zákonne?!

1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: