eReport.sk
Otázky za čiarou pri pracovnom pohovore. Čo sa vás nesmú pýtať?
Každý uchádzač o prácu je pred diskrimináciou chránený legislatívou. Ilustračné foto: iStock

Pracovný pohovor: Čo by si personalista nemal dovoliť? Ako na to reagovať?


Otázky „za čiarou“ pri pracovnom pohovore. Nielen elementárna slušnosť, ale aj legislatíva určuje, na čo sa vás môžu pýtať personalisti. Teda to, čo je a čo nie možné zisťovať otázkami na pracovnom pohovore. Z pohľadu práva by mal byť súkromný život od pracovného oddelený. Ale vieme, že v praxi sa to úplne nedá, pretože sa súkromie a profesná prax prelínajú. Ako reagovať na otázky, ktoré nepovažujete za vhodné?

Vek, rodinný stav, pomery, v ktorých ste vyrástli, vierovyznanie, politické preferencie… To je len časť tém, ktoré by personalista nemal na pracovnom pohovore zisťovať ani otvárať.

Sú nielen nevhodné, ale môžu porušovať aj zákon. Podľa zákonníka práce sa totiž potenciálny zamestnávateľ môže pýtať iba na to, čo bezprostredne súvisí s pracovnou náplňou, vzdelaním a s uzavretím pracovnej zmluvy.

Ako (ne)odpovedať?

Napriek tomu, že zákon je relatívne jasný a striktný, prax býva neraz iná. „Skúsený personalista vždy smeruje pohovor tak, aby neporušoval zákon a nepýtal sa na skutočnosti, ktoré nie sú dovolené. Zároveň je však jeho úlohou zistiť, či uchádzač o prácu bude vhodný človek nielen na základe požadovaného vzdelania, praxe, ale aj osobnosti, aby zdieľal firemnú kultúru a jej hodnoty,“ hovorí PhDr. Roman Kučera, PhD., CEO personálnej agentúry MAXIN´S Group.

Pripomína, že ako uchádzač máte niekoľko možností, ako na nevhodné otázky reagovať.

„Určite odporúčam asertivitu, rozvahu a slušnosť. Keď sa vás opýtajú napríklad na to, či vám má kto strážiť deti cez prázdniny, nie je vašou povinnosťou odpovedať ako v škole. No cieľom otázky je možno iba zistiť, ako budete mať pokryté letné prázdniny, ktoré súvisia s vašou prácou pre danú spoločnosť“ opisuje možné scenáre odborník.

Vyhodnoťte teda situáciu a podľa nej reagujte. Tu sú príklady možností:

  • „Na túto otázku nie som povinná/povinný odpovedať, ale viem, že pre zamestnávateľa je dôležité, ako si viem zorganizovať rodinný život. Myslím, že to v tomto smere zvládam.“
  • „Nerada/nerád by som odbiehala/odbiehal do osobnej roviny. Poďme sa radšej baviť o náplni práce a povinnostiach.“

Ďalšie možnosti

Každého uchádzača o prácu pred diskrimináciou chráni legislatíva. „Ak sa vám zdá, že sa pohovor vyvíja nevhodným smerom, určite na to môžete vhodným spôsobom upozorniť, minimálne to naznačiť. Strach nie je namieste, rovnako ako sa nehodí drzé správanie. Možno nebudete vedieť, čo je reálnym cieľom zisťovania na základe položených otázok, ale ak sa vám skutočne nepozdávajú, zrejme sa vám nebude pozdávať ani potencionálny zamestnávateľ,“ myslí si R. Kučera.

V prípade, že bol pohovor skutočne „za čiarou“, môžete dať podnet na Štátny úrad inšpekcie práce, ktorý je povinný podnet preveriť.

Krajnou možnosťou je podať žalobu na súde a zamestnávateľ musí dokázať, že nejde diskrimináciu. Zamestnávateľ a rovnako aj protistrana musia mať však dôkazy (predovšetkým písomné), čo niekedy býva, takpovediac, na dlhé lakte.

Týmto scenárom sa vyhnete, pokiaľ si prácu hľadáte prostredníctvom etablovanej personálnej agentúry. Jej zamestnanci sú školení v komunikačných zručnostiach a majú skúsenosti aj v oblasti práva. A skutočne vedia, čo si môžu a čo nemôžu dovoliť. Sú styčným dôstojníkom medzi zamestnávateľom a uchádzačom o prácu a často dokážu mnohé veci odkomunikovať na oboch stranách bez toho, aby medzi nimi došlo k nezhodám, napätiu alebo iným nepríjemným situáciám,“ uzatvára expert.

Právo na vašej strane

Podľa takzvaného antidiskriminačného zákona (zákon č. Zákon č. 365/2004 Z. z.), Zákonníka práce (zákon č. 76/2021 Z.z.) a zákona o zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. je diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch zakázaná. Za pracovnoprávny vzťah sa považuje aj pracovný pohovor.

Nevhodné otázky

Prinášame príklad otázok, ktoré dobrí personalisti považujú za nevhodné a môžu byť podľa litery zákona diskriminačné. Ide najmä o otázky, ktoré sa týkajú:

  • Vierovyznania (Chodíte do kostola?)
  • Politických preferencií (Koho ste volili v posledných voľbách? Ste členom nejakej politickej strany?)
  • Rasy (Kde ste sa takto pekne opálili uprostred zimy? Je jeden z vašich rodičov cudzinec? Máte prízvuk, odkiaľ ste?)
  • Rodinných pomerov (Ste vydatá/ženatý? Plánujete deti?)
  • Majetkových pomerov (Bývate v dome alebo v byte?)
  • Sexuálnej orientácie (Išli by ste na Dúhový pochod?)
  • Zdravia (Bývate často chorá/chorý?)

Zdroj: pr článok

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Pracovný pohovor: Čo by si personalista nemal dovoliť? Ako na to reagovať?

Odoberať
Upozorniť na
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: