eReport.sk
Erik Tomáš a Branislav Ondruš, foto:ministerstvoprace

Minister práce ocenil 33 laureátov z rezortu za ich výnimočnú prácu 


Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš ocenil 33 laureátov rezortným vyznamenaním za ich mimoriadne zásluhy a spoločensky dôležitú prácu v oblasti sociálnej spravodlivosti. Ďakovné listy, bronzové, strieborné a zlaté medaile si z rúk ministra práce prevzali počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal 24. mája 2024 v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Tradičné udeľovanie rezortných vyznamenaní vyzdvihuje spoločensky dôležitú prácu zamestnancov v oblasti sociálnej spravodlivosti a podieľanie sa na rozvoji sociálnej politiky.

Ocenenie za výnimočnú prácu

Rezortné vyznamenania spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Erikom Tomášom odovzdával aj štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš v štyroch kategóriách. Ďakovné listy a medaile slúžia ako prejav vďaky a ocenenia výnimočných činov, prínosu a výsledkov práce v oblasti zamestnanosti, bezpečnosti pri práci a aj sociálnych vecí a podpory rodiny. 

Zdroj: ministerstvo práce

„Jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte. Uvedomujem si, že sa stretávate s ľuďmi, ktorí vás žiadajú o riešenie svojich problémov. Obracajú sa na vás s náročnými požiadavkami. Preto chcem vás vyzvať a poprosiť zároveň, aby ste v každom prípade konali empaticky a ku všetkým pristupovali s úctou a ľudskosťou.  Na rezorte práce nás pracuje spolu 18 600 kolegýň a kolegov. To čo nás všetkých spája, je naša obetavosť, oddanosť, láskavosť a snaha pomôcť druhým. Práca každého jedného z nás má zmysel a ja vám za to, ako k nej pristupujete, úprimne ďakujem,“ vyjadril poďakovanie minister práce Erik Tomáš. 

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Remišovej počty zrejme nikdy nepôjdu
  2. Stretnutie k novele Trestného zákona
  3. „Nedovoľme pokračovanie chaosu"

Ocenení boli nielen zamestnanci ministerstva, ale aj pracovníci z ústredia práce, jednotlivých úradov práce, Sociálnej poisťovne ako aj z Inšpektoráty práce. 

Okrem jednotlivcov si ocenenie v podobe zlatej medaily prevzal aj  realizačný tím Jednotného výberu poistného zo Sociálnej poisťovne. Práve tento kolektív zastáva jednu z najdôležitejšíchfunkcií v celom kolose Sociálnej poisťovne. Od jeho zavedeniapred 20 rokmi zabezpečujú oň dennú starostlivosť, implementujú legislatívne zmeny, prinášajú inovácie a dbajú o to, aby tisíce jeho užívateľov na celom Slovensku mohli vykonávať sociálne poistenie, čerpať dáta a zabezpečovať svoje pracovné úlohy. 

Dlhoroční pracovníci

Najpočetnejšiu kategóriu tvorili individuálne ocenenia pre zamestnancov, ktorí na rezorte odpracovali takmer celý svoj kariérny život. Rovnako tým, ktorí svojim mimoriadnym úsilím prispeli k rozvoju politík, ako aj k riešeniu zložitých životných situácií občanov. K takto oceneným patrí aj kolega, ktorý v oblasti služieb zamestnanosti okrem pozitívneho zviditeľňovania slovenských verejných služieb zamestnanosti medzi ostatnými členskými krajinami Európskeho spoločenstva je aj zástupcom Slovenskej republiky ako národný koordinátor siete Eures. 

Zdroj: ministerstvo práce

Vyznamenanie si odniesla aj dlhoročná zamestnankyňa rezortu práce, ktorá počas svojej 30 ročnej praxe je dôležitou súčasťou na odbore pracovných vzťahov. V rámci pracovného práva je považovaná ako významná odborníčka v tejto oblasti. Všetkých 33 ocenených tento rok je dôkazom výnimočnej a zaslúženej práce zamestnancov rezortu. Toto prestížne ocenenie vyzdvihuje a oceňuje prácu v sociálnej oblasti a upozorňuje na jej rastúci význam v spoločnosti.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Minister práce ocenil 33 laureátov z rezortu za ich výnimočnú prácu 

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: