eReport.sk
Predseda Slovenskej lesníckej komory Milan Dolňan.
Predseda Slovenskej lesníckej komory Milan Dolňan. Foto: tasr

Lesnícka komora poslancom: Neničíme prírodu! To vám chcú nahovoriť tí, ktorým ide o peniaze

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) si na svojich stoloch našli otvorený list od členov Slovenskej lesníckej komory. Zákonodarcov vyzývajú, aby nepodporili návrh zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý jeho predkladatelia označujú za reformu národných parkov.

Komora opakovane zdôrazňuje, že nie sú odporcami takto predloženej novely zákona o ochrane prírody a krajiny a nie sú ani proti ochrane prírody, ale sú najmä proti spôsobu, akým je ministerstvom životného prostredia, štátnou ochrany prírody a mimovládnymi organizáciami komunikovaná a presadzovaná, teda podľa ich slov bezohľadne a nekriticky.

Znenie listu:

„V uplynulých mesiacoch Vám bolo predložených rôznymi formami veľké množstvo vecných a odborných argumentov. Veríme, že Vás presvedčili o tom, že bez konštruktívnej diskusie tvorcov a predkladateľov tejto závažnej legislatívnej zmeny so všetkými záujmovými skupinami, ďalej bez komplexnej ekonomickej a sociálnej analýzy priamych dopadov na život obyvateľov vidieka v horských a podhorských regiónoch Slovenska, bez revízie chránených území a bez prvotnej zonácie národných parkov tak, ako sa k tomu zaviazal v Programovom vyhlásení vlády súčasný vládny kabinet, by nebolo zodpovedné a ani správne súhlasiť s predloženou novelou zákona o ochrane prírody a krajiny.

Navyše, ak nesúhlas s ňou vyjadrili na verejných zhromaždeniach vo Svite, Banskej Bystrici a opakovane aj v Bratislave nielen vlastníci a obhospodarovatelia lesov, lesníci, odborní lesní hospodári a živnostníci, pracujúci v lesoch, ale aj dotknuté samosprávy, poľovníci, včelári, spracovatelia dreva a podnikatelia z viacerých regiónov Slovenska. Chceme opakovane zdôrazniť, že odporcovia takto predloženej novely zákona o ochrane prírody a krajiny nie sú proti ochrane prírody, ale proti spôsobu, akým je ministerstvom životného prostredia, štátnou ochrany prírody a mimovládnymi organizáciami komunikovaná a presadzovaná – bezohľadne a nekriticky.

V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky je osobitná pozornosť venovaná prevencii korupcie a boju proti korupcii. V rozpore s tým sa však v poslednom čase množia na sociálnych sieťach informácie o prepojení ministerstva životného prostredia na mimovládne organizácie..

Väčšina obzvlášť cenných lesov, ktoré si zaslúžia ochranu, sú v takom stave práve vďaka dodržiavaniu medzinárodných štandardov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch a ich aktívnej ochrane proti škodlivým činiteľom, ktorú zabezpečujú na vlastné náklady a s odbornou starostlivosťou vlastníci a užívatelia lesov. My nie sme nepriateľmi ochrany prírody! Neničíme ju, ako sa Vám to snažia nahovoriť ľudia, ktorí chcú získať absolútnu a neobmedzenú kontrolu nielen nad správou chránených území, ale predovšetkým nad obrovskými finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a eurofondov, určenými na boj s klimatickou zmenou. V ňom však neuspejeme, ak necháme 75 percent výmery v deviatich národných parkoch v bezzásahovom režime na samovývoj, čo je jeden zo zámerov údajnej reformy národných parkov.

Najnovším potvrdením našich dobrých úmyslov a pozitívnych výsledkov lesohospodárskej činnosti je, že obyvatelia a aktivisti vo Vysokých Tatrách vnímajú ako reálnych nepriateľov ochrany prírody a rozvoja života na vidieku nie lesníkov, ale neobmedzený a neregulovaný stavebný boom. A ten je podľa nich výsledkom spoločného postupu developerov a orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a odborných organizácií štátnej ochrany prírody. Dokazujú to aktuálne medializované informácie o tom, čo sa deje v Tatranskom národnom parku a jeho ochrannom pásme a v Biosférickej rezervácii Tatry.

V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky je osobitná pozornosť venovaná prevencii korupcie a boju proti korupcii. V rozpore s tým sa však v poslednom čase množia na sociálnych sieťach informácie o prepojení ministerstva životného prostredia na mimovládne organizácie, o financovaní, resp. spolufinancovaní ich projektov z verejných zdrojov. Tie vzbudzujú veľké pochybnosti a zvyšujú nedôveryhodnosť envirorezortu, do správy ktorého majú byť začlenené najvzácnejšie časti slovenskej prírody a ovplyvnený tak život obyvateľov slovenského vidieka.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

ešte raz si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste pred hlasovaním o poslaneckom návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny vzali do úvahy všetky tieto súvislosti a aktuálne informácie, aby ste sa vo svojom rozhodovaní neunáhlili a trvali na dôkladnej a zodpovednej príprave vládneho návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorému bude predchádzať seriózna odborná diskusia o revízii súčasných chránených území na Slovensku a ich zonácii podľa štandardov Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN,“ uviedol v otvorenom liste zákonodarcom predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan Dolňan.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) počas príhovoru na Stredoeurópskej energetickej konferencii na tému Zelená obnova po pandémii 22. novembra 2021 v Bratislave.
  2. Premiér Eduard Heger (OĽaNO), vľavo minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Lesnícka komora poslancom: Neničíme prírodu! To vám chcú nahovoriť tí, ktorým ide o peniaze

Čítajte viac…

Politika

Šport

Zaujímavosti