eReport.sk

KOMENTÁR sudcu Šamka: Je verejný súhlas so začatím konfliktu na Ukrajine prečinom schvaľovania trestného činu?


Prinášame vám komentár sudcu Krajského súdu Petra Šamka bez redakčných úprav, ktorý uverejnil na právnom portály pravnelisty.sk

Skutočne môže byť verejne vyslovený súhlas so začatím ozbrojeného konfliktu na Ukrajine prečinom schvaľovania trestného činu podľa § 338 Tr. zák.?

Cieľom tohto príspevku je pokračovať v odbornej diskusii ohľadne možnosti, či nemožnosti spáchania prečinu schvaľovania trestného činu podľa § 338 Tr. zák. a to pri konaniach, v ktorých ide o verejné schvaľovanie vojenskej agresie jedného štátu voči druhému.

Podnetom na napísanie tohto príspevku bol zaujímavý článok Františka Vojtuša publikovaný v aktuálnom čísle časopisu Zo súdnej praxe, ktorý sa, okrem iného, zaoberal aj možnosťami spáchania prečinu schvaľovania trestného činu podľa § 338 Tr. zák. vo vzťahu k trestnému činu (vojnovej) agresie (v zmyle vedenia útočnej vojny).

František Vojtuš vo svojom článku uvádza nasledovný modelový prípad, na ktorom následne demonštruje svoje závery týkajúce sa prečinu schvaľovania trestného činu:

„Verejne známa osoba prostredníctvom sociálnej siete zverejní status, v ktorom vyhlási, že plne schvaľuje začatie vojenskej agresie voči suverénnemu štátu zo strany predstaviteľov susedného suverénneho štátu a ich vojenské kroky s tým spojené a sama by konala rovnako, keby mala takú možnosť. Agresia vedie k vypuknutiu konfliktu, ktorý v čase zverejnenia statusu stále prebieha a Slovenská republika nie je účastníkom tohto konfliktu. Vojenská agresia nebola obranou zo strany susedného štátu a nepredchádzalo jej vyhlásenie vojny napadnutému štátu. Napadnutie je zo strany agresora prezentované ako „osobitná vojenská operácia“. Žiadna medzinárodná organizácia a ani medzinárodný súd v čase zverejnenia statusu vo vzťahu ku konaniu agresora právoplatne nekonštatovala spáchanie zločinov proti mieru alebo vojnových zločinov“.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

KOMENTÁR sudcu Šamka: Je verejný súhlas so začatím konfliktu na Ukrajine prečinom schvaľovania trestného činu?

Odoberať
Upozorniť na
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: