eReport.sk
Mesto Bratislava sa zapája do iniciatívy k Svetovému dňu detí, ktorý pripadá na 20. novembra.
Panoráma Bratislavy z mosta SNP. Foto: tasr

Bratislavský Most SNP má porušené zvary, Apollo koroduje. Magistrát: Nie sú v havarijnom stave!


Mimoriadna prehliadka, vykonaná na Moste SNP v Bratislave, odhalila na niektorých miestach porušené pozdĺžne zvary nosníkov. Most je však napriek tomu pre chodcov bezpečný a pre motoristov prevádzkovateľný. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Magistrát zároveň deklaruje, že žiadny z troch bratislavských mestských mostov ponad Dunaj nie je v havarijnom stave. Na prípad upozornili Hospodárske noviny.

„Pri Moste SNP bola vykonaná mimoriadna prehliadka, jedna z najdôslednejších za posledné roky. Ukázala najmä to, že na moste sú miestami porušené pozdĺžne zvary nosníkov ortotropnej mostovky,“ skonštatovala Schmucková.

Hlavné mesto ubezpečuje, že Most SNP je bezpečný

Na základe týchto zistení je Most SNP aktuálne zaradený do stavebno-technického stavu VI, v súčasnosti sa spracováva technologický postup opravy týchto zvarov. Po vyhodnotení overovania technológie bude zabezpečená oprava. Hlavné mesto však napriek tomu ubezpečuje, že most je bezpečný. Nedávno boli obnovené skorodované oceľové časti obidvoch lávok pre chodcov a cyklistov i povrchová pochôdzna vrstva.

Stav mosta Apollo je uspokojivý, je na ňom korózia

Druhý najstarší most, most Apollo, ktorý bol otvorený v roku 2005, je aktuálne zaradený do stavebno-technického stavu IV, teda uspokojivý. Dôvodom je najmä vyskytujúca sa korózia niektorých oceľových častí, prevažne detailov v oblasti mostných ložísk. Pripravované sú opatrenia na odstránenie porúch, aby mohol byť most zaradený do priaznivejšieho stavebno-technického stavu. Zlepšiť by sa malo tiež monitorovanie mosta.  

Starý most je v stave veľmi dobrý

Starý most, najmladší z dunajských mostov, ktorý má v správe hlavné mesto a ktorý bol do prevádzky uvedený v roku 2015, je aktuálne zaradený do stavebno-technického stavu stupňa II., čo znamená veľmi dobrý. Na tomto moste je vykonávaná bežná údržba, ktorá pozostáva najmä z opravy lokálnych porušení náterov jeho oceľovej konštrukcie.

„Na trojici dunajských mostov, ktoré má hlavné mesto v správe, sú vykonávané pravidelné ročné prehliadky a tiež boli realizované riadne hlavné prehliadky,“ zdôraznila Schmucková s tým, že mosty sú bezpečné.

Cieľom mesta je postupne poruchy opraviť

Mesto Bratislava spravuje 143 mostných objektov, z toho 113 mostov a 30 lávok pre chodcov a cyklistov. Z toho sú tri mosty mimoriadneho významu, pretože premosťujú rieku Dunaj. Desať mostov a dve lávky sú v stavebno-technickom stupni VI, čo predstavuje približne osem percent celkového počtu mostných objektov. Cieľom mesta je postupne poruchy na týchto objektoch opraviť a preradiť ich do lepšieho stupňa.

Zdroj: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Bratislavský Most SNP má porušené zvary, Apollo koroduje. Magistrát: Nie sú v havarijnom stave!

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: