eReport.sk
Zdroj: The American College of Pediatricians, X (Twitter)

Zmeny pohlavia deti poškodzujú, tvrdia americkí pediatri na základe veľkej LGBT štúdie


Americké kolégium pediatrov vedie koalíciu požadujúcu okamžité ukončenie zmeny pohlavia u detí. Vyhlásenie podporilo viacero organizácií a lekárskych odborníkov, ktorí kritizujú škodlivé účinky zmeny pohlavia.

Časť amerických lekárov sa začína búriť proti vykonávaniu úkonov meniacich pohlavie u dospievajúcich. Vyzývajú na uprednostnenie podpory duševného zdravia pred podávaním blokátorov puberty, hormónov alebo pred chirurgickými zákrokmi. Varujú, že takéto zásahy do tiel mladistvých spôsobujú „nezvratné dôsledky“. A že príčina problémov u veľkej časti transgenderovej mládeže pramení zo zneužívania a zanedbávania v detstve.

Problémy s duševným zdravím

Americkí lekári upozorňujú, že lekárske úkony, ktoré zasahujú do biologického pohlavia, podľa nich nepreukázali prínos pre dospievajúcich s rodovou dysfóriou. Americké kolégium pediatrov, združujúce množstvo amerických lekárov, už predtým vydalo vyhlásenie, v ktorom uvádzalo, že zásahy „nemajú preukázateľný a dlhodobý prínos pre psychosociálnu pohodu dospievajúcich s rodovou dysfóriou“.

„Prehľad najmenej 60 výskumných prác nepreukázal žiadny prínos sociálnej afirmácie, blokátorov puberty, hormónov krížiacich pohlavie ani chirurgických zákrokov pre túto mládež,“ napísala skôr aj viceprezidentka organizácie Jane Andersonová stanici Fox News.

Všetkých 60 skúmaných štúdií sa zameriavalo na duševné zdravie dospievajúcich, ktorí sa stretávajú s rodovou dysfóriou. Medzi zisteniami je uvedené, že „mládež, ktorej vnímaná rodová identita nezodpovedá biologickému pohlaviu, má vysokú mieru problémov s duševným zdravím. A to bez ohľadu na afirmáciu svojej rodovej identity“. Dospievajúci, ktorí sa identifikujú ako „rodovo nesúrodí“, majú podľa Andersonovej často existujúce duševné ochorenia vrátane depresií a úzkostí.

LGBT ľudia majú zlé zážitky z detstva

Organizácia tiež uviedla, že viac ako polovica osôb z radov LGBT sexuálnych menšín má „nepriaznivé skúsenosti z detstva“ vrátane zneužívania. Najvyššiu mieru zneužívania a zanedbávania v detstve podľa údajov hlásila práve transgenderová mládež.

„Dospievajúci majú nevyzretý mozog a nemalo by im byť dovolené robiť rozhodnutia s celoživotnými dôsledkami, ako je zníženie plodnosti, keď sú ešte tak mladí,“ hovorí k tomu Andersonová. Proces zmeny pohlavia spočívajúci v sociálnej afirmácii (ako je používanie požadovaných zámien) transgenderovo identifikovanej mládeži podľa zistení organizácie „nepomáha ich dlhodobej psychosociálnej pohode“.

„Štúdia, ktorá údajne preukázala ‚celoživotné zníženie samovražedných myšlienok‘ u tých, ktorí dostávali blokátory puberty, v skutočnosti zistila dvakrát viac závažných samovražedných pokusov u účastníkov, ktorí blokátory dostávali, než u tých, ktorí si ich len priali,“ kontruje štúdia skorším poznatkom.

Zo štúdie organizácie vyplynulo, že mnoho dospievajúcich, ktorí podstúpia terapiu pre afirmáciu rodu – či už chirurgickú, alebo hormonálnu – sa nakoniec vrátia k svojmu biologickému pohlaviu. „Sú jedinci, ktorí teraz vyjadrujú ľútosť nad svojou zmenou,“ varuje Andersonová.

Poškodzovanie detí

Organizácia vo svojom najnovšom vyhlásení uvádza, že ich výskumy dokazujú, že operácie, blokátory puberty a hormonálne prípravky na podporu zmien pohlavia deťom vážne škodia. A tiež, že tieto zásahy nezlepšujú fyzickú ani duševnú pohodu dospievajúcich s rodovou dysfóriou.

Vyhlásenie tiež vyzýva Americkú pediatrickú akadémiu, Endokrinologickú spoločnosť, Pediatrickú endokrinologickú spoločnosť, Americkú lekársku asociáciu, Americkú psychologickú asociáciu a Americkú akadémiu detskej a dorastovej psychiatrie, aby sa riadili „výskumom založeným na dôkazoch a aby využívali komplexné hodnotenia a terapie pre mládež s rodovou dysforiou“.

„Je načase, aby tieto americké lekárske inštitúcie nasledovali vedecké poznatky a príklad našich európskych odborných kolegov. A aby prestali presadzovať úkony, ktoré poškodzujú deti. Vrátane podpory sociálnej afirmácie, blokátorov puberty, hormónov meniacich pohlavie a operácií u detí a dospievajúcich, ktorí prežívajú úzkosť zo svojho biologického pohlavia,“ vyhlásila pediatrička a výkonná riaditeľka organizácie Jill Simonsová.

Zdroj: PL, Fox, X (Twitter), LifeNews

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Zmeny pohlavia deti poškodzujú, tvrdia americkí pediatri na základe veľkej LGBT štúdie

Odoberať
Upozorniť na
3 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Aktuálne