eReport.sk
Na snímke zber šípok v katastri obce Podhorany. Foto: tasr

Začnú platiť nové pravidlá pre rúška, budú výnimky. Koho sa týkajú?

O novom nastavaní podmienok týkajúcich sa nosenia ochranných rúšok informoval Úrad verejného zdravotníctva. Výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest dostanú viaceré kategórie osôb.

Rúško od piatka (30. 10.) nebudú musieť nosiť všetky osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Výnimka z riadneho prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti v exteriéroch, priestoroch interiérov budov alebo prostriedkoch verejnej dopravy sa po novom teda dotkne všetkých takýchto ľudí, nielen žiakov. Informoval o tom vo štvrtok informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Týka sa to aj športovcov, neviest či umelcov

Okrem takýchto osôb platí výnimka aj pre deti do šesť rokov, ďalej pre osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia, intravilánu obce, pokiaľ sú od ostatných ľudí, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov. Výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest majú aj osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, nevesta a ženích pri sobáši, výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania a ani zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Zdroj: tasr, foto: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Začnú platiť nové pravidlá pre rúška, budú výnimky. Koho sa týkajú?

KOMENTOVALI STE: