eReport.sk
Bratislavský hrad. Ilustračná snímka. Foto: shutterstock

Z akademického senátu STU odstúpil Denis Eke

Denis Eke sa k piatku vzdal svojho mandátu člena v Akademickom senáte Slovenskej technickej univerzity (AS STU). Tvrdí, že sa ďalej nemôže stotožniť „s amorálnym konaním tejto inštitúcie“. Zároveň si uvedomuje, že týmto krokom môže dôjsť k znefunkčneniu AS STU krátko pred voľbou rektora. Informoval o tom Eke.
      

Uviedol, že na jeho uvoľnené miesto v AS STU sa musí vyhlásiť doplňujúca voľba. Medzi dôvody vzdania sa funkcie senátora uviedol, že na mimoriadnom zasadnutí AS STU 10. mája sa schvaľovali návrhy materiálov pre tajné voľby kandidáta na rektora STU, medzi ktorými bol aj harmonogram volieb.

„Ako študentského senátora STU ma zarazil návrh termínu samotnej voľby rektora, ktorá by sa mala konať 28. júna. Tento termín je zarážajúci z jednoduchého dôvodu – časť študentských senátorov v AS STU sa na voľbách v tomto termíne nebude môcť zúčastniť. Funkcia senátora študentskej časti akademického senátu STU je viazaná na to, že študent – senátor musí byť v čase výkonu mandátu riadne zapísaným študentom,“ ozrejmil. Poukázal na to, že počas júna sa však konajú štátnice a obhajoby záverečných prác, ktorými študenti riadne uzatvárajú svoje štúdium. „Nie je možné, aby zamestnanecká časť AS STU nevedela o tom, že študenti v období tesne pred voľbou rektora štátnicujú a prídu tak o možnosť voliť. S takýmto postupom Akademického senátu STU, keď je časť študentov vylúčená z rozhodovania o jednej z najdôležitejších otázok univerzity, sa nemôžem stotožniť,“ uviedol Eke.

Voľba rektora by mala byť podľa Ekeho stanovená tak, aby sa na nej mohli zúčastniť všetci volení zástupcovia študentov.

O post rektora STU v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti. O túto pozíciu sa uchádza doterajší prorektor Oliver Moravčík, ktorý je v súčasnosti poverený funkciou rektora, a Jozef Peterka z Katedry obrábania a počítačovej podpory technológií Materiálovotechnologickej fakulty a externý spolupracovník Strojníckej fakulty STU. Kandidáti majú predstaviť svoj program zhromaždeniu akademickej obce 21. júna. Voľby kandidáta na rektora STU sú naplánované na zasadnutie AS STU o týždeň neskôr, a to 28. júna.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Z akademického senátu STU odstúpil Denis Eke

Politika

Celebrity

Šport

Zaujímavosti