eReport.sk
Ján Mičovský., Foto: tasr

Verejnosť musí poznať fakty! Agrorezort si stojí za kvótou na lov vlka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR si stojí za kvótou na lov vlka v najbližšej poľovnej sezóne. Šéf agrorezortu Ján Mičovský nesúhlasí s viacerými vyjadreniami ministra Jána Budaja (obaja OĽANO), ktorý o zaradení vlka medzi chránené zvieratá informoval skôr verejnosť ako koaličných partnerov. Informovala o tom hovorkyňa MPRV Anežka Šrojta Hrdá.

„Verejnosť musí poznať fakty. Na MPRV sme sa nerozhodli na základe spoločenskej objednávky ani na základe získania politických bodov, ale hlavnú rolu hrali fakty a potreby krajiny,“ uviedol Mičovský.

Oponujú Budajovi

Budaj povedal, že vlk pomáha v boji proti africkému moru ošípaných (AMO). Agrorezort však oponuje, že vlk minulý rok ulovil 1830 kusov raticovej zveri, z toho 135 diviakov. Tie sú podľa MPRV rozšírené najmä na maďarsko-slovenskej hranici, v ktorej je zakázané loviť vlka už niekoľko rokov. Nie je pravda ani to, že na Slovensku sa pre mor museli utratiť desaťtisíce prasiat. „Štátna a veterinárna správa SR utratila od prvého nálezu AMO v domácich chovoch 880 kusov ošípaných. Do enormných stavov populácie raticovej zveri, ktorá spôsobuje škody na lesných porastoch a pôdohospodárskej pôde, radikálne zasiahne MPRV SR novým zákonom o poľovníctve,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Martin Nevolný.

Štátna ochrana prírody vraj tají počty vlka

Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že Národné lesnícke centrum (NLC) postupovalo v súlade s programom starostlivosti o vlka a zmapovalo jeho populáciu na území SR. Zistilo, že jarný prírastok bol 212 mláďat vlka. Šéf envirorezortu v stredu uviedol, že na rokovaní medzirezortnej komisie a stanovení kvóty na lov vlka NLC odprezentovalo iba neúplné odhady populácie. „Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR platí zo štátnych peňazí zoológov, ktorých úlohou je aj monitorovať stav zvierat. NLC žiadalo ŠOP SR 28. septembra 2020 o podklady k monitoringu vlka na Slovensku. ŠOP SR do dnešného dňa tají počty vlka,“ konštatuje agrorezort. Generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík vysvetlil, že nemohla byť akceptovaná nulová kvóta požadovaná envirorezortom a ochranármi. Nezohľadňovala totiž potreby regiónov a nebrala ohľad na chovateľov.

Musíme myslieť na ľudí žijúcich na vidieku, tvrdí Mičovský

MPRV SR nespochybňuje úlohu vlka dravého v prírode a krajine. „Avšak je potrebné nájsť správnu mieru a nastaviť náležitý manažment v programe starostlivosti o vlka tak, aby sme zabezpečili stabilnú populáciu vlka, ale zároveň neohrozili vôľu podnikať v sektore, akým je chov oviec a kôz. Musíme myslieť na ľudí žijúcich na vidieku a v regióne,“ poznamenal Mičovský. Pomôcť vyriešiť túto situáciu môže aj odstránenie byrokracie pri nahlasovaní škôd spôsobených vlkom, dopĺňa agrorezort. Vyplatené boli len tie škody, kde chovatelia spĺňali opatrenia pre zabránenie škôd a len za zvieratá, ktoré sa reálne našli. Chovatelia podľa ministerstva potrebujú peniaze na ochranu svojich stád, tie sa však v dostatočnej miere ťažko nájdu v programe rozvoja vidieka. Budaj si myslí, že MPRV by mala urýchlene realizovať odporúčania Európskej únie o podpore financovania preventívnych opatrení pre chovateľov z programu rozvoja vidieka. Financovať by sa tým mohli preventívne opatrenia či kúpa technického zabezpečenia.

Zdroj: tasr, foto: tasr  


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Verejnosť musí poznať fakty! Agrorezort si stojí za kvótou na lov vlka

Najnovšie