eReport.sk
Foto: tasr

Už je známe, ako obsadia prvé voľné miesta na Najvyššom správnom súde


Sudca Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý by chcel prestúpiť na Najvyšší správny súd (NSS) SR, bude musieť absolvovať výberové konanie. TASR to potvrdil Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Zriadenie NSS SR má byť jedným z výsledkov reformy súdnictva z dielne MS SR. Po schválení vládou ju ešte musí odobriť Národná rada SR.

„Prvé voľné miesta sudcov Najvyššieho správneho súdu SR sa budú obsadzovať výberovým konaním, ktoré bude pozostávať len z verejného vypočutia kandidátov a preverenia ich sudcovskej spôsobilosti,“ ozrejmil Bubla s tým, že výberové konanie by mala spočiatku namiesto výberovej komisie uskutočniť Súdna rada. Verejné vypočutie kandidátov by sa malo riadiť štandardami verejného vypočutia kandidátov na funkciu sudcu Ústavného súdu.

Najvyšší súd akceptoval návrh rezortu spravodlivosti

NS SR navrhoval možnosť automatického presunu sudcu zo správneho kolégia NS SR do NSS SR. „V rámci rozporových konaní s Najvyšším súdom SR bola táto téma predmetom diskusie. Najvyšší súd SR akceptoval návrh ministerstva spravodlivosti, aby nedošlo k automatickému „preklopeniu“ sudcov správneho kolégia na Najvyšší správny súd a aby sa uskutočnilo výberové konanie pozostávajúce z vypočutia pred Súdnou radou SR a overenia sudcovskej spôsobilosti uchádzačov o funkciu sudcu na Najvyššom správnom súde SR vrátane preverenia ich majetkových pomerov,“ uviedol Bubla.

Prvú voľbu šéfa nového súdu vyhlásia možno už v januári

Hlavný dôvod pre zavedenie povinnosti absolvovať výberové konanie je podľa Bublu ten, že vzniká nová súdna inštitúcia, odlišná od NS SR. „Preto nemožno hovoriť o tom, že sú splnené predpoklady pre automatické preklopenie sudcov správneho kolégia na vznikajúci Najvyšší správny súd,“ argumentuje. Ak plénum Národnej rady schváli reformu justície, voľbu prvého predsedu NSS SR by mal podľa Bublu vyhlásiť predseda Súdnej rady do 15. januára 2021.

Mali by prejsť kompetencie z Ústavného súdu

NSS SR by mal okrem správneho súdnictva plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov všeobecných súdov, prokurátorov a ďalšie zákonom vymedzené právnické profesie. Taktiež by naň mali prejsť kompetencie z Ústavného súdu v rozhodovaní o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Svojim postavením by mal byť rovnocenný NS SR.

Zdroj: tasr, foto: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Už je známe, ako obsadia prvé voľné miesta na Najvyššom správnom súde

KOMENTOVALI STE: