eReport.sk
Ilustračné foto: tasr

Ústavný súd dostal 20 podaní k opatreniam. Koľko z nich rieši?

Ústavný súd SR v tomto roku do polovice decembra dostal 20 návrhov od fyzických a právnických osôb, ktoré sa týkajú opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Vlani dostal súd celkovo 69 podaní.

„Dvanásť z týchto podaní bolo vybavených odložením, keďže z obsahu podaní bolo zistené, že nejde o návrhy na začatie konania. V šiestich prípadoch Ústavný súd SR uznesením ústavné sťažnosti odmietol, predovšetkým z dôvodu, že boli podané neoprávnenými osobami,“ uviedol predseda ÚS SR Ivan Fiačan.

Dve podania z tohto roku, ako aj dve podania z minulého roku, ešte neboli prerokované. Vlani ÚS dostal celkovo 69 takýchto podaní, o ktorých sú kompetentné rozhodovať senáty ÚS. Plénum ÚS zároveň tento rok rozhodlo trikrát v troch veciach súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19. Rozhodnúť ostáva ešte o návrhoch opozičných poslancov v prípade napadnutých vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, ktoré však medzičasom tento úrad zrušil.

Celkovo ÚS v tomto roku do 15. decembra evidoval 2548 doručených návrhov a sťažností, 2785 vybavených a 1268 nevybavených vecí. Plénum vybavilo 28 návrhov, nevybavených ostalo 31 vecí. ÚS v období od 1. januára do 15. decembra konštatoval porušenie sledovaných práv sťažovateľov v 578 nálezoch. Z toho v 360 nálezoch priznal sťažovateľom aj finančné zadosťučinenie spolu vo výške 977.850 eur. Išlo o porušenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, práva na súdnu a inú právnu ochranu, práva na spravodlivé súdne konanie, práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Ústavný súd dostal 20 podaní k opatreniam. Koľko z nich rieši?

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti