eReport.sk
Foto: tasr

Urgentný list Hegerovi a Kolíkovej: Slovensko musí rýchlo odškodniť obete nútenej sterilizácie

Slovenská vláda musí vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie rýchleho a účinného prístupu k odškodneniu obetí nútenej sterilizácie žien. Vyplýva to z listu, ktorý komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová zaslala predsedovi slovenskej vlády Eduardovi Hegerovi a ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej.

Mijatovičová v liste, ktorý poslala pred týždňom a v pondelok sprístupnila médiám, žiada vládu Slovenskej republiky, aby vytvorila mechanizmus na zabezpečenie rýchleho a účinného prístupu k odškodneniu obetí nútenej sterilizácie žien. Pripomenula, že problematika sterilizácií, ktoré boli vynútené, vykonané pod nátlakom alebo nepodliehali úplnému a informovanému súhlasu obetí týchto praktík, je v súčasnosti dobre zdokumentovaná, a to tak z hľadiska postupov v období komunizmu, v Československu, ako aj v 90. rokov a po roku 2000 v Slovenskej republike. Tieto praktiky odsúdil aj Európsky súd pre ľudskí práva.

Diskriminácia Rómov

Komisárka dodala, že aj keď rómske ženy nie sú jedinými obeťami nútených sterilizácií, práve ony boli obzvlášť vystavené riziku takýchto praktík, čo bolo zjavne motivované diskriminačnými postojmi voči tejto menšine. „Aj napriek dlhotrvajúcim výzvam na riešenie tejto situácie vrátane zabezpečenia prístupu k odškodneniu, opravné prostriedky týkajúce sa týchto porušení v oblasti ľudských práv zostávajú pre mnohé obete nedosiahnuteľné,“ uviedla komisárka RE vo svojom liste. Upozornila, že tento dlhodobo neriešený právny nedostatok treba čo najskôr odstrániť.

Ospravedlnenie nestačí

Podľa jej vyjadrenia súčasné mechanizmy v podobe domácich občianskoprávnych sporov neposkytujú účinné prostriedky nápravy tohto závažného porušenia ľudských práv z dôvodu mnohých prekážok, ktorým obete musia čeliť. Mijatovičová zdôraznila, že ospravedlnenie nemôže napraviť fyzickú a psychickú ujmu spôsobenú obetiam, a spresnila, že konkrétne kroky by poskytli potrebnú mieru spravodlivosti, ktorá sa obetiam „dlhodobo vyhýba“.

„Niektoré obete už zomreli bez toho, aby sa dočkali nápravy. Uplatňovanie spravodlivosti už nemôže dlhšie čakať,“ uviedla Mijatovičová vo svojom liste. O protiprávnej sterilizácii žien na Slovensku má v stredu (21. júla) rokovať výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako poznamenala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá sa má na rokovaní tiež zúčastniť, Slovensko zatiaľ neprikročilo ani k symbolickému gestu ospravedlnenia.

Predseda výboru Peter Pollák ozrejmil, že protiprávne sterilizácie žien sa na Slovensku diali už od 60. rokov minulého storočia, a to rôznymi spôsobmi. Ako príklad uviedol, že nedostali od lekára úplnú informáciu alebo im súhlas s vykonaním zákroku dali podpísať pod nátlakom. Dodal, že nezákonné sterilizácie sa na Slovensku vykonávali aj po roku 2000.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Urgentný list Hegerovi a Kolíkovej: Slovensko musí rýchlo odškodniť obete nútenej sterilizácie

Čítajte viac…

Politika

Celebrity

Šport

Zaujímavosti