eReport.sk
Fotografie študentov sú v triede počas hodiny ekonómie, ktorú vyučuje učiteľ prostredníctvom internetu. Foto: tasr/ap

Učitelia pozor! Môžu vás preradiť na inú pozíciu


Učitelia alebo vychovávatelia môžu byť v aktuálnej situácii, teda v čase aktuálneho ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, preradení na inú pozíciu.

Učiteľ druhého stupňa môže napríklad učiť na prvom stupni alebo učiteľ prvého stupňa zastupovať ako vychovávateľ. Ak ide o preradenie u rovnakého zamestnávateľa, nie je potrebný súhlas zamestnanca. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR odvolávajúc sa na Zákonník práce.

Podpisuje sa písomná dohoda

Ako doplnil rezort, ak škola či centrum voľného času nemajú právnu subjektivitu a zriadila ich obec, ide o toho istého zamestnávateľa. Pri dočasnom pridelení medzi školami či centrami voľného času s vlastnou právnou subjektivitou alebo rôznymi zriaďovateľmi sa so zamestnancom podpisuje písomná dohoda. „Pri nedostatočnom počte učiteľov sa môže zamestnávateľ vychovávateľa centra voľného času dohodnúť s druhým zamestnávateľom, napríklad s riaditeľom základnej školy, na dočasnom pridelení zamestnanca z centra voľného času na základnú školu,“ priblížil rezort.

Otázka zodpovednosti pri nakazení je vraj bezpredmetná

Preradený zamestnanec by mal predložiť písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade potvrdenie o práceneschopnosti (PN) vystavené príslušným lekárom. „Následne preradený pedagóg dodržiava všetky ostatné opatrenia, ktorými sa škola riadi, či všeobecne záväzné opatrenia,“ prízvukuje rezort. Otázku, o tom, kto by niesol zodpovednosť za prípadné nakazenie pedagóga mimo jeho domovskej školy, považuje MŠVVŠ za bezpredmetnú. „V súčasnej epidemiologickej situácii a vzhľadom na to, že učiteľ nie je izolovaný len na školské kolektívy a žije osobný život po odchode z pracoviska, nie je prakticky možné dokázať, že učiteľ sa nakazil na pracovisku, a to ani v prípade pozitívneho testovaného žiaka,“ deklarovalo ministerstvo.

Zdroj: tasr, foto: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Učitelia pozor! Môžu vás preradiť na inú pozíciu

KOMENTOVALI STE: