tuzla evden eve nakliyat
eReport.sk
Zuzana Čaputová, Foto: tasr

Transformácia Slovenskej akadémie vied: Prezidentka podpísala novely

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala dve novely, ktoré majú smerovať k transformácii Slovenskej akadémie vied. Ide o novelu zákona o SAV a novelu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Cieľom reforiem je dosiahnuť hospodársku transformáciu organizácií SAV tak, aby mali lepšiu možnosť flexibilne zapájať sa do výskumno-vývojového ekosystému, spolupracovať s vysokými školami a zapájať sa do podnikového vývoja inovácií. Taktiež sa očakáva prínos v podobe otvorenia riadenia a strategického smerovania jednotlivých organizácií SAV verejnosti, ako aj zapojenie akadémie do širšieho ekosystému výskumu, vývoja a inovácií.

Zmena zloženia správnej rady

Novela zákona o VVI zohľadňuje skúsenosti nadobudnuté pri príprave transformácie organizácií SAV na VVI v roku 2018. Cieľmi sú najmä zmena zloženia správnej rady (doplnenie členov vymenúvaných zakladateľom), zmena zloženia vedeckej rady (doplnenie odborníkov z príbuzných oblastí). Rovnako tiež doplnenie doktorandov do voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie či zmena pri vymenúvaní vedúceho organizačnej zložky (presun pôsobnosti zo zakladateľa na riaditeľa). Z novely tiež vyplýva, že cieľom je i doplnenie možnosti zámeny prioritného majetku, pretože jeho zámena v súčasnosti nie je možná. Počíta sa aj so zavedením vekového obmedzenia zamestnancov VVI, obdobne ako pri vysokoškolských učiteľoch, respektíve pri pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Ciele novely

Jedným z cieľov novely zákona o SAV je transformácia organizácií akadémie na VVI. Cieľmi legislatívnej úpravy sú zmena zloženia akademickej obce akadémie v nadväznosti na navrhovanú zmenu voličskej základne VVI, zmena pôsobností snemu akadémie, vedeckej rady akadémie a predsedníctva akadémie či zmena zloženia vedeckej rady akadémie. Rovnako aj rozšírenie nezlučiteľnosti funkcie člena predsedníctva akadémie či úprava plynutia funkčného obdobia predsedníctva akadémie. Upraví sa tiež priznávanie vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov.

Ústavy SAV mali už v roku 2018 postupne prejsť transformáciou a mali byť zapísané do registra VVI a stať sa verejnoprávnymi s možnosťou podnikať a vytvárať zisk. Podľa novely zákona o vysokých školách sa však vrátili do pôvodného stavu pred transformáciou, a to do rozpočtových a príspevkových organizácií.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Transformácia Slovenskej akadémie vied: Prezidentka podpísala novely

Aktuálne

Čítajte viac…

Šport

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti

cialis
findik haber oku