eReport.sk
Koniec mimoriadnej situácie
Foto: shutterstock

ŠÚKL o úmrtiach po vakcinácii: V týchto prípadoch bol súvis vyhodnotený ako možný


Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejňuje pre transparentnosť týždenné aj mesačné štatistiky hlásení k vakcínam proti ochoreniu COVID-19. Ako povedala v reakcii na tvrdenia mimoparlamentnej SNS hovorkyňa štátneho ústavu Magdaléna Jurkemíková, v prípade úmrtí informujú len o prípadoch, keď bol súvis vyhodnotený aspoň na stupni „možný“.

SNS uviedla, že ŠÚKL k 22. júnu zaslal hlásenie do európskej databázy nie o štyroch známych úmrtiach, ale o 21 úmrtiach na Slovensku v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19. „Toto sa však už občania z médií nedozvedeli, pokiaľ si informácie nedohľadali sami,“ uviedla mimoparlamentná strana.

Jurkemíková poukázala na to, že štátny ústav zasiela do európskej databázy EudraVigilance všetky hlásenia podozrení na nežiaduce účinky. Podľa jej slov sa to netýka len vakcín proti ochoreniu COVID-19, ale všetkých liekov. Pre vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19 sa podľa ústavu zaviedol aj dodatočný plán monitorovania ich bezpečnosti nad rámec platnej legislatívy, teda mesačné hlásenia o bezpečnosti vakcín, či napríklad vykonávanie postregistračných štúdií o ich bezpečnosti a účinnosti.

ŠÚKL k strede eviduje spolu štyri úmrtia v kauzálnej súvislosti s očkovaním, pri troch bol súvis stanovený ako možný a v jednom ako pravdepodobný. Pri iných uzavretých prípadoch vrátane medializovaných súvis vylúčili. Aj ak súvis nebol potvrdený, ale úmrtie bolo štátnemu ústavu nahlásené, hlásenie ústav zasiela spolu s jeho opisom a posúdením do európskej databázy nežiaducich účinkov podľa usmernení správnej farmakovigilančnej praxe, uzavrela Jurkemíková.
SNS zdôraznila, že nenabáda proti očkovaniu. Hovorí však, že občan by sa mal slobodne rozhodnúť a mal by mať pri rozhodovaní dostatok dôveryhodných informácií.

Zdroj: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

ŠÚKL o úmrtiach po vakcinácii: V týchto prípadoch bol súvis vyhodnotený ako možný