eReport.sk
Národná rada. Foto: tasr

Stratégia vlády i akčný plán rovnosti žien a mužov: Žiadna diskriminácia!

Vláda v stredu odobrila Stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021 – 2027 a aj akčný plán, ktorý na stratégiu priamo nadväzuje. Z predkladacej správy z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplýva, že kroky obsiahnuté v stratégii a akčnom pláne by mali dopomôcť k materiálnej rovnosti žien a mužov bez prítomnosti akejkoľvek diskriminácie, násilia či iných škodlivých praktík voči ženám a dievčatám.

Podľa tvorcov stratégie sa nerovnosť medzi mužmi a ženami na Slovensku prejavuje vo viacerých oblastiach. Jej príčiny sú rôzne, od spoločenského očakávania, ktoré obmedzuje možnosti žien a mužov, cez nízku znalosť vlastných práv a možností ochrany a prevencie diskriminácie až po nedostatočné možnosti zosúladenia rodinného a pracovného života, ktoré ide ruka v ruke s chýbajúcim odmeňovaním či primeraným ocenením neplatenej práce.

Zníženie všetkých foriem obťažovania, násilia na ženách

Jedným z hlavných cieľov stratégie je zníženie a postupné odstránenie všetkých foriem obťažovania, násilia na ženách a ochrana ich dôstojnosti. Vytvoriť by sa mala komplexná a funkčná inštitucionálna štruktúra v rámci verejnej správy, na základe ktorej budú orgány verejnej správy vedieť pružne reagovať a prijímať opatrenia reflektujúce potreby žien v krízových situáciách.

Ďalším cieľom je posilnenie ekonomickej nezávislosti žien a ich ekonomického postavenia. Riešenie vidí rezort napríklad aj vo finančnej podpore materstva, zvýšení prídavku na dieťa či vo zvyšovaní platov v odvetviach, kde sú dominantne zastúpené ženy.

Rovnosť žien a mužov

Stratégia ráta aj s podporou rovnosti žien a mužov na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému. Vyriešiť by to mohli napríklad programy na podporu slobodného výberu vzdelania, povolania a kariéry alebo podpora vyššieho zastúpenia žien v oblasti vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania. Štát chce tiež odstraňovať príčiny vedúce k ženskej chudobe. Cieľom je napríklad znížiť príjmové rozdiely medzi pohlaviami.

Cieľom je aj dosiahnuť rovnomernejšie a reprezentatívnejšie zastúpenie žien na vedúcich pozíciách vo verejnej aj v súkromnej sfére. Z akčného plánu vyplýva napríklad úloha zvážiť uzákonenie definície domáceho násilia či monitorovať médiá a reklamy z hľadiska sexizmu a degradujúcich obrazov žien a dievčat. Rezort tiež navrhuje do roku 2024 vykonať osvetovú kampaň na podporu zapojenia otcov do starostlivosti o deti a domácnosť či vypracovať analýzu ekonomickej hodnoty neplatenej práce vo vzťahu k hrubému domácemu produktu do roku 2023. Medzi úlohami rezort uviedol aj vypracovanie analýzy učebných textov občianskej náuky, pričom práve v rámci tohto predmetu by sa malo zvyšovať povedomie o tejto problematike.

Zdroj: tasr

Zdielať / poslať / tlačiť
Odoberať
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport