eReport.sk
Ilustračná snímka. Foto: shutterstock

Ste za jarné školy? Mnohí v nich vidia prínos pre žiakov

Jarné školy považuje Slovenská komora učiteľov za prínosný podporný nástroj u žiakov, ktorí nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu. Realita ukáže, či k realizácii jarných škôl pristúpia školy, zriaďovatelia škôl i samotní rodičia týchto žiakov. Uviedla viceprezidentka SKU Soňa Puterková.

„Problematickým môže byť ich financovanie, pretože kým v prípade letných škôl aspoň čiastočne náklady znášal štát prostredníctvom ministerstva školstva, teraz je finančná záťaž na riaditeľoch a zriaďovateľoch,“ uviedla Puterková. Ako tvrdí, v dohodovacom konaní, na ktoré sa odvoláva ministerstvo školstva, sa podľa zákona prideľujú financie vtedy, keď ich škola nemá v danom kalendárnom roku dostatok na mzdy a prevádzku. „A nie z dôvodu realizácie jarných či letných škôl,“ poznamenala viceprezidentka SKU.

Ako to bude fungovať?

Žiaci budú môcť počas jarných prázdnin navštevovať dobrovoľné jarné školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára túto možnosť pre základné a stredné školy s cieľom prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi a podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.

Jarnú školu je možné organizovať v základných a stredných školách a v ročníkoch, ktoré majú rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenčnú výučbu. Zároveň škola nesmie mať zakázanú prezenčnú výučbu zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy môže umožniť konanie sa jarnej školy. Podmienky na testovanie zamestnancov, zákonných zástupcov, prípadne žiakov, sú rovnaké ako pri prezenčnom vyučovaní.

Prvé jarné školy sa začnú budúci týždeň, keď sa začínajú na strednom Slovensku v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji jarné prázdniny.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Ste za jarné školy? Mnohí v nich vidia prínos pre žiakov

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti