eReport.sk
zóna R4, foto trnava.sk
zóna R4, foto trnava.sk

SPOPLATŇOVANIE POKRAČUJE


Od 24. júna spoplatnili časti Zóny R4 na Osvaldovej a Andreja Kubinu.

Niekoľko mesiacov pred plánovaným zjednodušením parkovacej politiky mesto spúšťa spoplatnenie ďalšej časti rezidentskej lokality R4. Táto zmena sa dotkla oblasti v blízkosti nákupného centra Merkúr a cintorína, s hranicami definovanými ulicami Terézie Vansovej, Trstínska a Ružindolská. Parkovanie chcú regulovať a spoplatniť 24 hodín denne. Podľa pravidiel zóny môžu motoristi odstaviť svoje vozidlo iba na vyznačených parkovacích miestach. To znamená, že za ponechanie auta mimo jasne vyznačených parkovacích boxov, napríklad pri obrubníku, vám hrozí pokuta. 

NASTAVENÍM KOPÍRUJE R4

Podmienky a hodinové sadzby sú rovnaké, ako v prípade skôr spoplatnených častí rezidentskej Zóny R4. Každý obyvateľ s trvalým alebo prechodným pobytom v Zóne R4 má možnosť zakúpiť si parkovaciu kartu Rezident zóny. Naďalej platí, že prvá karta vás bude stáť euro na rok, za druhé vozidlo zaplatíte 99 eur. Rezidentská karta je nevyhnutná pre možnosť parkovania v susedných zónach R5 a D2. Za samozrejmosť možno považovať bezplatné a neobmedzené státie na ktoromkoľvek parkovisku typu B.

Súčasťou rezidentských kariet je kredit. Vďaka nemu máte bezplatné parkovanie návštev a možnosť denného čerpania bezplatných 30 minút v ktorejkoľvek zóne R (sídliská), D alebo H (lokality s rodinnými domami).

Majitelia viacerých motorových vozidiel, prípadne obyvatelia bez trvalého pobytu, sú odkázaní na zakúpenie celomestskej parkovacej karty. Karta TRNAVA v hodnote 800 eur/rok, alebo TRNAVČAN v hodnote 400 eur/rok pre obyvateľov s trvalým pobytom.

PARKOVACIE MIESTA SUPLUJÚ OBCHODNÉ CENTRÁ 

V rámci nového systému rezidentského parkovania v Trnave sa obyvatelia zóny R4 stretávajú s nedostatkom parkovacích miest. Tento stav môže prinútiť tých, ktorí nespĺňajú podmienky na získanie parkovacej karty, hľadať alternatívne riešenia. Jednou z možností je využitie parkoviska pri obchodnom centre City Park, ktoré je v bezprostrednej blízkosti rezidentskej zóny. Tento scenár zdôrazňuje potrebu ďalšieho plánovania a rozvoja infraštruktúry, aby sa zabezpečilo, že všetci obyvatelia majú prístup k adekvátnym parkovacím riešeniam.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

SPOPLATŇOVANIE POKRAČUJE

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre