eReport.sk
Foto: shutterstock

Sloboda zvierat víta návrh, aby polícia mohla vojsť do bytu pri týranom zvierati


Organizácia Sloboda zvierat víta návrh, aby policajtom pribudlo oprávnenie otvoriť byt v prípade dôvodného podozrenia, že sa v ňom nachádza týrané zviera. Verí, že ho polícia bude v praxi naozaj využívať. Uviedla Silvia Čaňová zo Slobody zvierat v súvislosti s návrhom novely zákona o Policajnom zbore, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.  

Ako upozornila, úradní veterinári už podobnú právomoc majú. Zákon o veterinárnej starostlivosti im umožňuje vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, prevádzkarne, zariadenia, dopravného prostriedku a aj obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život a zdravie zvieraťa.

„Naša skúsenosť s regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami je však taká, že sa mnohí štátni veterinári boja tieto svoje zákonné právomoci využiť, ostanú stáť pred bránou a zviera ostane bez pomoci. Preto sme radi, že toto oprávnenie pribudne aj do zákona o Policajnom zbore, a veríme, že ho polícia bude v praxi naozaj využívať. Policajti v prípadoch hláseného týrania zvierat totiž konajú nielen v súčinnosti s RVPS, ale často aj sami,“ skonštatovala Čaňová.  

Ako dodala, Sloboda zvierat víta každú zmenu, ktorá rozviaže štátnym orgánom ruky a uľahčí záchranu zvierat, objasňovanie trestných činov a potrestanie tyranov zvierat.

Zdroj: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Sloboda zvierat víta návrh, aby polícia mohla vojsť do bytu pri týranom zvierati

KOMENTOVALI STE: