eReport.sk
Materská škola na Narcisovej. Je jej zrušenie naozaj potrebné?
Materská škola na Narcisovej. Je jej zrušenie naozaj potrebné?

Rušenie MŠ Narcisová: Konflikt záujmov?


V septembri 2022 sa roztočil kolotoč, keď vedenie mesta informovalo rodičov materskej školy na Narcisovej ulici o jej zrušení. Rodičia, ktorí majú deti v obľúbenej škôlke vo Vajslovej doline pochopiteľne nesúhlasili a vyjadrili odpor proti krokom mesta, ktoré plánovalo v tichej lokalite vybudovať na pozemku súčasnej materskej školy zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti pre dlhodobo ležiacich pacientov s kapacitou do 30 miest. Pokojná lokalita v slepej uličke neďaleko toku Trnávky sa im videla ako ideálne miesto. Lenže miesto je ideálne aj na materskú školu, ktorá tu už funguje niekoľko desiatok rokov. Logická otázka rodičov detí na viceprimátorku Nemčovskú bola: prečo má stáť opatrovateľské zariadenie práve tu? 

Zaujímavé odpovede

Vedenie mesta v tejto veci poskytuje skutočne veľmi zaujímavé argumenty. Jedným z nich prečo by sa mala zrušiť vyťažená a funkčná materská škola je, že tento pozemok je jediný vhodný a mesto na ZOS-ku môže dostať peniaze z eurofondov. Tak prečo nezrušiť škôlku? Vraj nie všetky deti, ktoré škôlku navštevujú do nej spádovo patria. Len na ilustráciu – stačí ak dieťa býva v prvej časti ulice Kozácka a spadá pod MŠ na Narcisovej a ak býva v druhej polovici Kozáckej ulice spadá už pod MŠ na Gorkého ulici. 

Ale poďme sa ešte povenovať lokalite. Podľa vyjadrení Trnavskej radnice musí byť zariadenie pre seniorov v blízkosti nemocnice a centra mesta, aby dlhodobo ležiaci pacienti neboli vyčlenení zo spoločnosti a mali v blízkosti zdravotnícke zariadenie. Vraj je to podmienka výzvy, aby im schválili financie. Nakoniec sa preukázalo, že je to lož a jedinou podmienkou je dojazd RZP do 15 minút, blízkosť centra ani zdravotníckeho zariadenia nie je podmienka – vedenie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva verejne klamalo a prekrúcalo podmienky výzvy. 

Petícia nepomohla

Mestskému zastupiteľstvu bola v minulosti predložená aj petícia, pod ktorú sa podpísalo takmer tisíc ľudí, ktorí boli za zachovanie materskej školy na Narcisovej ulici. Zastupiteľstvo ju vzalo na vedomie a rodičom detí odkázalo, že pre nich pripravujú náhradné triedy na Limbovej a na Spartakovskej. Takže opäť rušenie škôlky za každú cenu. 

Ešte v júni 2022 sa podľa zápisnice VMČ Trnava Juh poslanci vyjadrili, že nesúhlasia s rušením škôlky. Proti boli takmer všetci. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania a jeden bol za zrušenie. 

Po zastupiteľstve, kde bola predložená petícia občanov, prišli poslanci VMČ Juh s návrhom.  Nájdeme novú lokalitu, iný pozemok, kde by sme mohli postaviť zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň by sme tak nemuseli rušiť obľúbenú škôlku. Dohodli sa s vedením, že zorganizujú stretnutie. Tu mestu ponúkli viacero alternatív – dokonca všetky v danej lokalite – Trnava Juh. Odpoveď? Žiadna z nich im nevyhovovala. Mesto naďalej trvá na zrušení škôlky a postavení zariadenia ošetrovateľskej starostlivosti na jej pozemku. 

Prešlo niekoľko mesiacov a na júnovom zastupiteľstve sa opäť dostala na pretras škôlka na Narcisovej. Mesto vďaka schváleniu úveru vo výške 10 miliónov eur chce prefinancovať projekty, na ktoré bude žiadať dotácie z eurofondov. Jedným zo 14 projektov bolo aj plánované zariadenie na Narcisovej ulici. Niekoľko poslancov proti tomuto kroku vystúpilo a za návrh nehlasovali. Viceprimátorka Nemčovská sa ohradila, že mestu nič iné nezostáva, iba podobné zariadenia budovať vo vlastnej réžií, keďže Trnavská župa v tomto smere nekoná. Na to ju informoval poslanec Mráz, ktorý jej oznámil, že VÚC plánuje vybudovať zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti na Zavarskej ulici na pozemkoch bývalého školského hospodárstva. Plánujú ho prefinancovať z fondov a podľa vicežupana Mráza by to mohlo byť vo výhľade troch rokov. 

Ustúpia?

Občanovi sa logicky natíska otázka, či má ešte význam pokračovať v zámere rušiť škôlku proti vôli ľudí a stavať ZOS-ku, ktorá je určite tiež potrebná, no podobné zariadenie bude stavať aj VÚC-ka o niekoľko ulíc ďalej. Mesto na svojom zámere trvá a nezdá sa, že by plánovali ustúpiť. 

Prečo rušiť škôlky?

V dobe, keď z každej strany počúvame o nedostatku materských škôl sa nám podľa zdroja, ktorý si želá ostať v anonymite podarilo zistiť, že Odbor školstva zvažuje zrušenie ďalšej materskej školy. Tento raz na Vančurovej ulici. Podľa našich informácií pre nedostatočné kapacity Základnej školy. Materská škola na Vančurovej je v tesnej blízkosti Základnej školy a rovnako ako Materská škola na Narcisovej má dve triedy. 

Vznikne hluchý priestor

Keď si teraz predstavíme mapu mesta zistíme, že zrušením Narcisovej aj Vančurovej škôlky vznikne v celej lokalite akési hluché miesto, ktoré nepokryje dopyt po umiestnení detí do materskej školy. Táto lokalita sa ťahá od Tulipánu, respektíve Vajslovej doliny pri nemocnici až po Vozovku. Upozorňujeme, že nové sídlisko Prúdy, ktoré vyrastá na Zavarskej sa rozrastá každým dňom a je dosť veľký predpoklad, že rovnako ako sídlisko Arboria, bude obývané predovšetkým mladými rodinami s malými deťmi, ktoré zvýšia dopyt po umiestnení detí v materskej škole. 

Kam majú dať deti?

Teraz sa trochu vrátime v čase do roku 2022. V septembri toho roku bolo rodičovské združenie v MŠ Narcisova, na ktorom sa zúčastnil aj vedúci odboru školstva Špernoga a viceprimátorka Nemčovská. Na stretnutí rodičom oznámili zámer zrušiť škôlku, ktorú navštevujú ich deti. „A kam máme dať deti do škôlky, kde ich nechceme ráno rozvážať po celom meste?“ To bola jedna z najčastejších otázok rodičov v diskusii. „Keď vám nevyhovuje vzdialenejšia škôlka, stále môžete dať deti do súkromnej škôlky,“ reagovala Nemčovská. Na otázku, kto a z čoho im má súkromnú škôlku zaplatiť odpovede nedostali. Nikto nespochybnil nutnosť vybudovať zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti. Avšak nie na úkor fungujúcej materskej školy. 

Zaujímalo ich, kam dajú rodičia deti, keď dostavajú sídlisko Prúdy. Iste bude kapacita ďalších materských škôl v okolí naplnená deťmi práve z tohto sídliska. Na to ich vedenie informovalo, že podmienkou mesta pre developera bolo zriadiť aj občiansku vybavenosť pre obyvateľov a pravdepodobne tu vznikne aj materská škola. 

Kto zaplatí súkromnú škôlku?

A ona vznikne. S kapacitou až 120 miest. Takže sem budú môcť dať deti rodičia z Vajslovej doliny, Vozovky a aj z Tulipánu. Súkromná materská škola PRÚDY s.r.o., ktorej je podľa výpisu z obchodného registra  jediným konateľom poslanec Lepšej Trnavy Stanislav Hric. Štrnásteho júna navyše nadobudla účinnosť zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi Ministerstvom školstva a pánom Hricom, ktorý dostal nenávratný príspevok na Materskú školu Prúdy vo výške takmer 2,5 milióna eur! V oblasti súkromných materských škôl a jaslí podniká v Trnave od roku 2011. Ten jeden poslanec, ktorý 30. júna 2022 na Výbore mestskej časti Trnava Juh (predseda VMČ Juh pozn. red.), hlasoval ZA zrušenie obľúbenej a fungujúcej materskej školy na Narcisovej ulici.

Nie je to konflikt záujmov? Alebo minimálne nemorálne? A prečo súčasné vedenie Trnavskej radnice (tiež zastúpené Lepšou Trnavou) tak vehementne bojuje za nové zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti práve na Narcisovej ulici? Otázky sme poslali aj poslancovi Hricovi. Do uzávierky neodpovedal. 

Autorka článku je členka petičného výboru za zachovanie MŠ Narcisová.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Rušenie MŠ Narcisová: Konflikt záujmov?

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Aktuálne