eReport.sk

Riziková investícia najväčšej slovenskej banky do Arcy: Prídu klienti o svoje peniaze?

Dôležitý krok pre vysporiadanie sa s astronomickým dlhom! Reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia minulý týždeň odobril súd. Veritelia si tak môžu prihlásiť svoje pohľadávky. Do cenných papierov problémovej skupiny Arca Capital investovala aj najväčšia slovenská banka Slovenská sporiteľňa (SLSP). Očakáva sa teda, že o peniaze svojich klientov, sa bude tiež uchádzať v reštrukturalizačnom procese. Majú sa klienti banky obávať o svoje vklady?

Skupina Arca Capital minulý rok na jeseň oznámila, že sa ocitla vo finančných ťažkostiach. Firma bola nútená požiadať o dočasnú ochranu pred veriteľmi. Záujem verejnosti vzbudila aj informácia, že jedným z nich je aj manželka ministra financií a expremiéra Igora Matoviča Pavlínka. Aktuálne má už proces oddlženia za sebou prvý potrebný úkon.

Okresný súd Bratislava I 6. apríla povolil reštrukturalizáciu Arcy a vyhovel tak jej návrhu. „Súd potvrdil výsledok reštrukturali­začného posudku, a to že reštrukturalizácia spoločnosti Arca Capital Slovakia je pre jej veriteľov omnoho výhodnejšia ako konkurz a schválil tak jej ďalšie napredovanie,“ napísala firma vo svojom stanovisku. Veritelia tak môžu do 30-tich dní prihlásiť svoje pohľadávky.

Sporiteľna nechce povedať čo urobí

Do cenných papierov problémovej skupiny Arca Capital investovala aj Slovenská sporiteľňa prostredníctvom podielového fondu dcérskej spoločnosti Asset Management (AM SLSP). Konkrétne do dlhopisov, ktoré mali byť splatené v auguste roku 2020. Je preto na mieste predpoklad, že sa banka do reštrukturalizácie prihlási. Svoj ďalší postup však prezradiť nechce. „Vzhľadom na aktuálne prebiehajúci proces reštrukturalizácie Arca Capital však z logických dôvodov nebudeme komentovať naše ďalšie kroky,“ uviedol pre eReport šéf komunikácie SLSP Štefan Frimmer.

Otázne je tiež to, prečo spoločnosť zo skupiny Slovenskej sporiteľne zvolila takúto rizikovú formu investície do cenných papierov. Podľa Frimmera vklad súvisel so stratégiou v danom fonde, ktorou je investovanie do štátnych a podnikových dlhopisov, prevažne v strednej Európe. „Skupina Arca v čase, keď sme pred 5 rokmi kupovali ich dlhopisy mala legitímne postavenie na trhu a dôveryhodnú povesť, čo viedlo našu spoločnosť k investičnému rozhodnutiu. Dodržali sme všetky zákonné a interné povinnosti aj limity, ktoré sú nastavené veľmi striktne,“ priblížil Frimmer. Tiež uvádza že, v tom čase investovali do Arcy menej ako 1 % portfólia fondu AM SLSP.

top1 matovičova

Dlhopisy firmy Arca Capital Slovakia nakúpila aj manželka expremiéra Igora Matoviča Pavlínka. – Foto: tasr

Dodáva, že pred podpisom zmluvy je každý klient oboznámený s rizikovým profilov investície a poučený o rizikách spojených s investovaním. Doplnil, že v ocenení hodnoty podielu fondu sú problémy skupiny Arca už výrazne započítané. „V tejto súvislosti by už nemali čakať podielnikov žiadne negatívne prekvapenia, skôr naopak. V prípade úspešnej realizácie reštrukturalizácie spoločnosti by sa dané pozície mohli odzrkadliť na hodnote podielu fondu pozitívne,“ skonštatoval vedúci komunikácie Slovenskej sporiteľne. Pravdou však je že Arca dlhuje stovky miliónov eur. Týždenník Trend uvádza že v Česku má skupina ešte väčšie dlžoby ako na Slovensku a jej záväzky zo zmeniek prevyšujú 700 miliónov eur.

Bežný klient nemá šancu

Podľa nezávislého finančného analytika z portálu Finančný kompas Maroša Ovčarika sa investícia fondu SLSP do dlhopisov Arcy nevymyká štandardom iných slovenských bánk. „Je relatívne bežné, že slovenské podielové fondy investujú do slovenských cenných papierov bez ratingu. Je to bežné naprieč viacerými bankami, aj veľkými,“ vysvetlil Ovčarik. Dôležité je podľa neho najmä správne nastavenie rizikových kritérií v čase nákupu dlhopisov.

Upozorňuje tiež na to, že väčšina ľudí, ktorí investujú svoje úspory do podielových fondov, nepozná všetky rizikám s tým spojené. „Najväčší problém týchto slovenských papierov bez ratingu je, že bežný retailový klient si to jednoducho nemá šancu a nevie vyhodnotiť do akej miery je to kvalitný, alebo nekvalitný papier,“ uzavrel finančný analytik riziká takýchto investícií.
KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Riziková investícia najväčšej slovenskej banky do Arcy: Prídu klienti o svoje peniaze?

Aktuálne

Najnovšie

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php