eReport.sk
Povodňová situácia v obci Jaklovce. Foto: tasr

Slovensko paralyzuje vysoká voda. Hasiči zachraňujú, čo sa dá

Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity (SPA). TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Vzhľadom na zvýšené vodné stavy nebolo zatiaľ možné určiť presný rozsah povodňových škôd a rozsah zabezpečovacích prác. Bocák dodal, že aktuálne SPA sa môžu aj počas noci meniť.

„V súčasnosti správca vodných tokov monitoruje situáciu v teréne a v prípadoch, kde to situácia vyžaduje, má zatiaľ v teréne viac ako 100 vodohospodárov, 30 kusov techniky, použil 2700 jutových vriec a 70 ton piesku,“ uviedol hovorca.

Výstraha v prípade Hornádu aj Hnilca

Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený popoludní na vodných tokoch Hornád s prítokmi a Hnilec s prítokmi, v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie vrátane vodnej stavby Ružín a Palcmanská Maša.

Vo viacerých obciach došlo k vybreženiu vodných tokov. „Zaplavené boli miestne komunikácie, priľahlé pozemky, došlo k ohrozeniu, respektíve zaplaveniu rodinných domov, ohrozeniu zdrojov pitnej vody. Zahltené boli aj odvodňovacie priekopy a rigoly, došlo k následnému vyliatiu na komunikácie alebo do vodného toku na území obce,“ informoval Bocák.

Zasiahnuté sú viaceré obce na Spiši

K 18.00 h platia podľa Bocáka starostami vyhlásené 3. SPA v obci Baldovce, Betlanovce, Vlková, Spišský Hrušov, Oborín, Markušovce, Harakovce, Radatice, Jasov, Hranovnica, Lipany, Vydrník a Rokytov. Pre mesto Krompachy a obce Spišský Štiavnik, Hrabušice, Fintice, Kolinovce, Spišské Bystré, Letanovce, Kechnec a obec Ľubovec platí 2. SPA.

Podnik eviduje 1. SPA  na vodných tokoch Handlovka, Turiec a Dovalovský potok. Taktiež eviduje 2. SPA na tokoch Kysuca a Rajčianka. Starostka obce Nesluša vyhlásila 2. SPA na vodnom toku Neslušanka, primátor mesta Žilina vyhlásil 3. SPA  na vodný tok Bytčický potok v rámci mestskej časti Žilina-Bytčica a starostka obce Hôrky vyhlásila 3. SPA na vodné toky v rámci obce.

Turiec už zaplavil viaceré domy aj školu

Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná  a Rimava  prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín. Ich priaznivý priebeh je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej ovplyvnený aj manipuláciami na vodných stavbách.

V obci Zvolenská Slatina bol vyhlásený 2. SPA na tokoch Slatina, Rybný potok a Slatinský potok, v obci Dobrá Niva na vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, Studničný potok a Neresnica a v meste Rimavská Sobota na toku Rimava.

K 18.00 h naďalej pretrvával 3. SPA v obci Kameňany na vodnom toku Turiec, kde došlo vplyvom vybreženia vôd a zaplaveniu štyroch rodinných domov, základnej školy a prístupovej komunikácie.

Zdroj: tasr, foto: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Slovensko paralyzuje vysoká voda. Hasiči zachraňujú, čo sa dá

Najnovšie

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php