eReport.sk
Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.
Šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Foto: tasr

Remišová dala na stôl tvrdé čísla: Koľko najmenej musíme tento rok vyčerpať z eurofondov?

Do konca programového obdobia ostáva vyčerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) ešte 8,87 miliardy eur. Aby sa Slovensko vyhlo dekomitmentu,  tento rok treba vyčerpať aspoň 346,65 milióna eur. Vyplýva to z materiálu Informácia o stave implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 k 31. máju 2021 a pokrok za máj, ktorý na stredajšie rokovanie predložila vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) a ktorý kabinet vzal na vedomie.

Ku koncu mája dosiahla alokácia vo výzvach z EŠIF výšku 19,72 miliardy eur, pričom za máj sa alokovalo okolo 78 miliónov eur. “V roku 2021 je potrebné ešte vyhlásiť výzvy a vyzvania pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie 100-percentnej alokácie vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach za každý operačný program a jeho prioritné osi, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach,” napísal rezort investícií v materiáli.

Máj bol veľmi podpriemerný

Čo sa týka zazmluvnenia eurofondov, v tomto roku treba podľa tvorcov materiálu nakontrahovať ešte 2,23 miliardy eur. Máj považuje rezort z tohto pohľadu za veľmi podpriemerný, keďže sa zakontrahovalo len 13,21 milióna eur. Ku koncu mája dosiahlo samotné čerpanie peňazí z EŠIF úroveň 7,07 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 46 %.

Kým odporúčaný ročný plán čerpania stanovený rezortom investícií je vo výške 2,86 miliardy eur, do konca mája sa vyčerpalo  634,38 milióna eur, čo je 22,15 % plánu. “Z implementačných skúseností môžeme konštatovať, že najviac žiadostí o platbu – najmä za stavebné práce – na jednotlivé riadiace orgány prichádza vždy v 3. štvrťroku daného roka, čo sa prejaví v čerpaní až v poslednom štvrťroku daného roka,” podotkol rezort.

Ministerstvo v materiáli dodalo, že najvyššiu potrebu čerpania v percentuálnom vyjadrení vykazujú operačný program (OP) Rybné hospodárstvo, program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT a Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

Ako čerpali jednotlivé ministerstvá

Čo sa týka rezortov, v plnení plánu kontrahovania eurofondov ku koncu mája zatiaľ najlepšie obstálo ministerstvo kultúry (plán splnilo na 94,9 %). Z plánovaných zhruba 16 miliónov eur zazmluvnil rezort kultúry už okolo 15,4 milióna eur. Rezort zdravotníctva splnil plán kontrahovania na 57,21 %, ministerstvo školstva na 46,85 % a ministerstvo hospodárstva na 39,36 %.

Nad 20 % splnili plán kontrahovania aj envirorezort a agrorezort, ministerstvo investícií splnilo plán zatiaľ na 17,71 %, rezort dopravy na 15,26 % a rezort vnútra na 8,48 %. Ministerstvo práce vykazovalo pri plnení plánu kontrahovania z OP Ľudské zdroje záporné hodnoty (-22,23 %), rezort investícií si to vysvetľuje tým, že došlo k zreálneniu finančných prostriedkov, teda k nevyčerpaniu celej zazmluvnenej sumy už ukončených projektov. Ušetrené peniaze sa vrátili do OP na ďalšie využitie. Naopak, pri plnení plánu čerpania je zatiaľ na prvom mieste agrorezort (57,81 %), nasledovaný rezortom práce (47,62 %) a envirorezortom (22,12 %).

Zdroj: tasr

Zdielať / poslať / tlačiť
Odoberať
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport